skip to Main Content

MMS-kamera B2 har en intern temperaturgivare och kan kompletteras med en extern temperaturgivare. Den interna givaren kan mäta i intervallet -20°C till 50°C med en noggrannhet på ±3°. För att hämta aktuell temperatur så skickar du ett SMS med texten #15#. Du kan övervaka temperaturen där kameran är installerad, skicka då ett SMS med texten #15#1#, vill du reaktivera funktionen så skicka ett SMS med texten #15#0#

Inbyggd temperatursensor
Du kan sätta larmgränser för högsta respektive lägsta tillåtna temperatur. Skicka då ett sms med: #16#LägstaTemp#HögstaTemp# och sätt in dina värden på rätt ställen i ditt sms.

Den externa temperatursensorn kan användas som komplettering. Denna givare har inbyggd display som visar aktuell temperatur, ett värde du även kan hämta via SMS. Den har ett något bredare mätområde: -40° till +70°C. Sensorn överför ett nytt värde till kameran var femtionde sekund. Endast en extra tempsensor kan användas och installationen är enkel då inga inställningar av kameran behövs.

Placera sensorn nära kameran. Öppna batteriluckan på baksidan och montera två batterier av AAA-typ (medföljer ej). Sätt därefter tillbaka batteriluckan och du kan nu se att displayen visar ett tempvärde. Vänta fem minuter innan du hämtar temperaturen via SMS. Skicka #159# för att hämta aktuell temperatur. Vill du ställa temperaturgränser för tempsensorn så skicka #163#Lågtemp#Högtemp#

Observera att sensorn skickar bara ett temperaturlarm, vill du återaktivera larmet måste du skicka ett nytt sms med #163#Lågtemp#Högtemp#

Back To Top
Sök