skip to Main Content

En hel del av idriftsättningen av kameran är självförklarande och i vår svenska manual går vi igenom alla steg noga, vi väljer därför att publicera en förkortad komigånginstruktion, är den inte tillräcklig för dig så hämta vår fullständiga version.

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av kameran.
2. Ta fram ett sim-kort. Se till att pin-koden är avslagen och testa gärna i en mobiltelefon att det går bra att skicka MMS, en del operatörsinställningar kan behöva tas emot, se till att de installerats korrekt till kortet innan du går vidare.
3. Sätt i SIM-kortet i kameran, guldpläterade sidan nedåt. Koppla in nätaggregatet och sätt tillbaka luckan.
4. Aktivera kameran genom att föra av/på-knappen på sidan av kameran uppåt. Vänta cirka en minut.
5. Från den mobiltelefon som skall vara master skickar du ett SMS med texten #00#. Kameran svarar tillbaka och är nu aktiverad.
6. Testa att hämta en bild genom att skicka ett SMS med texten #03#. Kameran skickar ett MMS i retur.

Nu är kameran redo att använda. Placera kameran där du vill ha den, aktivera larmläge genom att skicka #01# till kameran eller använd fjärrkontrollen (tryck på knappen med låst lås). Vill du låta kameran återgå till standbyläge så skicka #02# till kameran.

PIN-koden och operatörs-sms

Innan du sätter i SIM kortet i kameran så rekommenderar vi att du stoppar in det i en vanlig mobiltelefon om du inte använt det förut. Först och främst skall du stänga av PIN-koden, en annan viktig sak är att du skall ta emot de automatiska SMS meddelanden som operatören skickar ut när du första gången använder SIM-kortet. Testa därefter att skicka ett MMS från mobiltelefonen till din masteranvändare, kommer det fram? Bra, sätt då in kortet i kameran. Kommer det inte fram? Fortsätt felsök! När vi testade det första exemplaret av vår nya B2-kamera så använde vi ett nytt kontantkort. Trots att vi följde Telias instruktion till punkt och pricka gick det inte iväg något MMS. När vi ringde Telia var MMS inte ibockat i deras system, kontantkortet var inte aktiverat för MMS. Sådant kan hända, därför är det viktigt att du gör som vi beskriver ovan.

Våra två tre mest efterfrågade inställningar

Q; Jag har bytt mobiltelefonnummer, hur ändrar jag masteranvändare i MMS-kameran?
A: Om du vill ändra mastertelefonnumret så skickar du ett SMS med innehållet #14#nyamasternumret#

Q; Jag vill att lysdioden i fronten på kameran inte skall lysa, hur gör jag?
A: Skicka ett SMS med innehållet #143#0#

Q; Jag vill hämta aktuell temperatur, hur gör jag?
A: Ett SMS med innehållet #15# ger dig aktuell temperatur i retur.

Vi rekommenderar att du arbetar litet med att hitta bästa placering, direkt motljus från ett fönster till är inte att rekommendera, försök att placera kameran så att du undviker att ljus kommer framifrån, kommer det från sidan är det genast mycket bättre.
Kanske inte en optimal placering av kameran

Läckagevarnare och fuktsensor

vattenvarning, vattenlarm

Till vår MMS-kamera finns även en trådlös vattenläckagevakt som utlöser ett larm när enhetens vattendetekteringssond får kontakt med vatten. I detta läge avger den larm med 
en kraftig ljudsignal, dessutom larmas behöriga mobiltelefonnummer. Installationen går till så här.

 1. Ta bort fästplattan på enhetens baksida, öppna batteriluckan genom att skjuta den utåt i pilens riktning och placera batterierna i batterifacket.
 2. Lampan på framsidan skall nu blinka grönt var 25:e sekund.
 3. Se till att MMS-kameran och läckagesensorn är aktiva, detektorns statusindikator skall blinka grönt var 25:e sekund och kameran skall blinka grönt en gång per sekund.
 4. Från masteranvändaren skickas något av nedanstående SMS-kommandon för önskad funktion:
  • #05#Vattenvarnare1# Detta kopplar ihop kameran med detektorn som namnges till vattenvarnare1. Larm skickas som SMS då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #05#*Vattenvarnare1# Detta kopplar ihop kameran med detektorn som namnges till vattenvarnare1. Larm skickas som SMS och MMS-bild då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #196#Vattenvarnare1# Detta kopplar ihop kameran med detektorn som namnges till vattenvarnare1. Larm skickas som SMS oavsett om MMS-kameran är i bevakningsläge eller i standbyläge.
 5. MMS-kameran svarar via SMS att den är redo att associeras med fuktsensorn och du måste nu trycka på läckagevaktens testknapp. Du kommer att höra ett pip från MMS- kameran och tre pip från vattenläckagevakten.
 6. MMS-kameran bekräftar därefter via SMS att Vattenvarnare1 är inkopplad.
 7. Du kan nu montera fast läckagevakten, i kartongen medföljer skruv och plugg. Ett tips kan vara att placera MMS-kameran i samma rum som sensorn, då kommer du att kunna se en bild av utrymmet om du får larm, något som kan vara praktiskt.
 8. Du kan när som helst testa läckagevakten, vi rekommenderar att du testar med jämna mellanrum, lämpligen samtidigt som du dammsuger. Testläget signaleras med ljudsignal samt röd och grön ljussignal och du skall då få ett SMS eller MMS beroende på hur du ställt in kameran i tidigare steg.

Rökdetektor

Eftersom det är valborg i morgon, en tid då många eldar, så tipsar vi om hur du kan koppla en rökdetektor till vår MMS-kamera B2. Till kameran kan du lägga till en eller flera trådlösa rökdetektorer. Den har i grunden samma egenskaper som en vanlig optisk brandvarnare, den larmar högt lokalt när den nås av rök. Skillnaden här är att när den larmar skickas signaler trådlöst till MMS-kameran som i sin tur larmar de mobiltelefonnummer du angett.

Rökvarnare
Installationen går till så här:

 1. Vrid fästplattan på rökdetektorns baksida motsols och avlägsna den.
 2. Öppna batteriluckan installera batteriet, se till att + och – hamnar enligt symbolerna innanför luckan.
 3. Sätt tillbaka batteriluckan och titta på indikeringslampan på framsidan, den skall nu blinka rött var 40:e sekund.
 4. Varje brandvarnare måste associeras med MMS-kameran, detta kan endast ske om båda enheterna är aktiva. Om brandvarnaren blinkar rött var 40:e sekund och MMS-kameran blinka grönt en gång per sekund så är du redo för nästa steg.
 5. Skicka ett SMS från masteranvändaren, du måste här ta ställning till vilken funktion du vill ha:
  • #05#Brandvarnare1# detta sms associerar rökdetektorn och namnger den Brandvarnare 1. SMS-larm skickas vid larm, men bara då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #05#*Brandvarnare1# detta sms associerar rökdetektorn och namnger den Brandvarnare 1. SMS-larm och MMS-bild skickas vid larm, men bara då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #196#Brandvarnare1# detta sms associerar rökdetektorn och namnger den Brandvarnare 1. SMS-larm skickas vid larm oavsett om MMS-kameran är i bevakningsläge eller standbyläge.
 6. MMS-kameran svarar med ett SMS när den är redo att associeras med rökdetektorn.
 7. Tryck på brandvarnarens testknapp varvid ett pip hörs från MMS-kameran och tre pip hörs från brandvarnaren.
 8. MMS-kameran bekräftar nu med ett SMS att Brandvarnare1 är inkopplad.
 9. För att testa funktionen så kan du när som helst sätta MMS-kameran i larmat läge och tryck in brandvarnarens testknapp. MMS-kameran avger ett pip och brandvarnaren avger tre pip.

MMS-kameran skickar då ett larm-SMS till masteranvändaren med meddelande om att larm mottagits från brandvarnaren.

Mätning av temperatur med MMS-kamera

MMS-kamera B2 har en intern temperaturgivare och kan kompletteras med en extern temperaturgivare. Den interna givaren kan mäta i intervallet -20°C till 50°C med en noggrannhet på ±3°. För att hämta aktuell temperatur så skickar du ett SMS med texten #15#. Du kan övervaka temperaturen där kameran är installerad, skicka då ett SMS med texten #15#1#, vill du reaktivera funktionen så skicka ett SMS med texten #15#0#

Inbyggd temperatursensor
Du kan sätta larmgränser för högsta respektive lägsta tillåtna temperatur. Skicka då ett sms med: #16#LägstaTemp#HögstaTemp# och sätt in dina värden på rätt ställen i ditt sms.

Den externa temperatursensorn kan användas som komplettering. Denna givare har inbyggd display som visar aktuell temperatur, ett värde du även kan hämta via SMS. Den har ett något bredare mätområde: -40° till +70°C. Sensorn överför ett nytt värde till kameran var femtionde sekund. Endast en extra tempsensor kan användas och installationen är enkel då inga inställningar av kameran behövs.

Placera sensorn nära kameran. Öppna batteriluckan på baksidan och montera två batterier av AAA-typ (medföljer ej). Sätt därefter tillbaka batteriluckan och du kan nu se att displayen visar ett tempvärde. Vänta fem minuter innan du hämtar temperaturen via SMS. Skicka #159# för att hämta aktuell temperatur. Vill du ställa temperaturgränser för tempsensorn så skicka #163#Lågtemp#Högtemp#

Observera att sensorn skickar bara ett temperaturlarm, vill du återaktivera larmet måste du skicka ett nytt sms med #163#Lågtemp#Högtemp#

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök