skip to Main Content

Det svenska bolaget Flexenclosure lanserar en mobilbasstation med inbyggt vindkraftverk och solcell. Mobilbasarnas förnyelsebara energi lagras i ett batteri som finns tillgänglig när det är vindstilla och mörkt. Genom att basstationen byggs in i en container är den lättfraktad och prisvärd. En rad tekniska finesser finns inbyggda i basstationen, läs mer i denna artikel på IDGs hemsida som ger en bra inblick i den genomtänkta konstruktionen.

Eftersom många basstationer i svårtillgängliga områden än idag drivs med dieselaggregat så jublar vi i kapp med miljön över att förnyelsebar energi får ett fotfäste i Telekombranschen.

Back To Top
×Close search
Sök