skip to Main Content

Mobilnätens beredskapMyndigheterna har inga fastslagna riktlinjer för hur länge en basstation skall kunna vara igång utan ström, de har heller inga krav på redundans i näten. Samtidigt vet vi (från statistik om tillgängligheten för bland annat GSM-larm) att näten är mycket tillförlitliga. Men vad kan då hända vid en större katastrof eller svårt väder som resulterar i ett  längre strömavbrott?

Enligt Ove Landberg som är ordförande i Nationella telesamverkansgruppen är driftstiderna i operatörernas nät något de själva ansvarar för och inte telesamverkansgruppen har någon kontroll över. Generellt har GSM bättre förmåga att motstå spänningsbortfall än 3G där driftsbackuper inte alls är lika utbyggt. Dessutom når GSM längre än 3G och därför brukar 3G slås av i de basstationer det är möjligt för att spara på backupkapaciteten.

Vad gäller kapaciteten växlar och system menar Telia att det i deras nät vida överstiger det som krävs, vid en större katastrof är det på basstationerna problem kan uppstå. Vi intervjuade tidigare Tommy Ljunggren som är Teknisk chef för TeliaSonera Sveriges mobila nät han berättade att om en basstation blir strömlös så är varje station utrustad med reservkraft för att klara sig någon eller några timmar. För att säkerställa att täckningen bibehålls vid stora strömavbrott, till exempel vid kraftigare stormar, har Telia utrustat ett större antal strategiska basstationer med reservelverk (som drivs med diesel eller bränsleceller) så att basstationen fungerar lång tid utan elförsörjning.  Om ett strömavbrott drar ut på tiden finns även mobila reservelverk att tillgå som Telia kan placera ut. Som ytterligare backup och krisberedskap har Telia tillgång till mobila basstationer som de kan köra ut och montera upp om det behövs.

Om en basstation tillfälligt slås ut, så uppger Telia att det mesta av trafiken kan hanteras av närliggande stationer, förutsatt att de fortfarande är i drift. Mobilnäten byggs med överlappande täckning mellan basstationerna, så att en viss plats oftast täcks av flera basstationer. Överlappet varierar mellan landsände, i städerna är överlappet omfattande och på landsbygden är det lägre.

Operatörernas nät är dimensionerade för att klara högsta beräknade normalbelastning per dag men inte för scenariot att ett större antal kunder inom en geografiskt liten yta utnyttjar nätet samtidigt. I en katastrofsituation i ett område som normalt har låg kapacitet kan det i extrema fall bli trångt i luften, men Telia har hittills inte identifierat det som ett problem.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök