skip to Main Content
700 MHz är det nya bandet för mobiltrafik, ett band som kommer att gå under klubban under 2016 och då användas för LTE. 700 MHz-bandet används idag för marksänd tv och blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017. PTS har lämnat sitt förslag till Regeringen, samtidigt vill en annan myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ha en del av kakan.

Enastående täckning

Först och främst, att även 700 MHz-bandet läggs till de andra låga mobilbanden på 800 och 900 MHz är perfekt i vår svenska natur, det är band som kan ge framförallt bättre mobiltäckning där det är glest mellan basstationerna. Att bygga på dessa band ger också ett välkommet kapacitetstillskott till de befintliga banden. Post- och telestyrelsen (PTS) har gett sin syn på saken i en rapport till regeringen, och menar att ett täckningskrav i bandet kan vara tänkbart, framförallt om det är inriktat på att täppa till lokala fläckar i täckningen.

PTS har på regeringens uppdrag undersökt hur 700 MHz-bandet bäst kan användas för att nå de politiska målen nationellt och de EU-mål som sattes i och med den digitala agendan. Myndigheten har i sin förstudie konstaterat att mobilt bredband inriktat på kommersiella tjänster ger störst samhällsnytta i bandet samtidigt som man även pekar ut att det är motiverat att använda täckningskrav som en del av villkoren i nya blocktillstånd för bandet. Ett sådant krav kan vara att öka tillgången till mobila kommunikationsnät där konsumenter befinner sig, framförallt då i närheten av tätorter och vägar. 
Nya frekvenser för 4G

– Även om Sverige generellt sett har mycket god tillgång till mobiltäckning så finns fortfarande brister i form av mindre täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning, och där konsumenter ibland befinner sig. Ett krav i 700 MHz-bandet bör rikta in sig på att täppa till så många av dessa luckor som möjligt, säger Göran Marby, PTS generaldirektör i ett pressmeddelande.

De förra året föreslagna samhällsmasterna har även en plats i PTS undersökning. PTS menar att den infrastruktur som etableras genom det föreslagna täckningskravet skulle kunna ses som samhällsmaster öppna för tillträde för flera operatörer.

En annan myndighet vill ha en del av kakan

Rakel börjar bli omodernt och MSB vill på sikt ersätta det med ett rikstäckande LTE-nät på 700 MHz-bandet. Nätet,som skall byggas, kommer att fungera parallellt med kommersiella LTE-nät och användas av till polis och räddningstjänst. MSB vill reservera så mycket som en tredjedel av det tilltänkta utrymmet istället för att frekvenserna auktioneras ut till operatörerna. MSB anser inte att kommersiella operatörer kan leverera den säkerhet, tillgänglighet och robusthet som krävs. 

I en intervju med Computer Sweden menar Kristina Bram, strateg vid MSB, att nätet måste finnas på plats senast 2025 då man tror att det gamla RAKEL-nätet helt fallit för åldersstrecket. Samtidigt är ju frekvenser en naturresurs och man kan ju undra om  inte Rakelfrekvenserna skulle kunna användas för LTE, åtminstone delvis. Samtidigt är ju valet av band runt 700 MHz en fördel då man kan basera nätet på off the shelf-produkter i större utsträckning.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök