skip to Main Content

Mobila nätkoder
PTS föreslår förändring av mobila nätkoder. I samråd med marknadsaktörer har man arbetat fram ett förslag på framtidssäkring av planen baserat ITU-Ts rekommendation. PTS emotser nu synpunkter och förslag.

Minns ni vårt experiment med en maskin som twittrade? En liknande idé presenteras av kickstarterprojektet WISP av embdSocial. En billig plattform som klarar att statusuppdatera sociala nätverk blir en slags allemans Internet of thingslösning, förutsatt att projektet hittar finansiärer. Så om du tror på projektet, stöd dem genom att finansiera projektet senast den 24 juni.

Några få står för lejonparten av den mobila datatrafiken
PTS ger exempel på vad insamlade data i rapporten Svensk Telemarknad 2011 kan användas till. Bland annat tydliggörs att datatrafik tar avsevärt mer plats i mobilnäten än taltrafik. Rena mobila bredbandsabonnemmang, som 3G modem och 4G routers, står för närmare 80 procent datatrafiken i mobilnäten.

Back To Top
×Close search
Sök