skip to Main Content

GPS-position via VHF

Transponder
För att få använda en AIS-transponder i ett fartyg måste man ansöka om tillstånd hos PTS. Transpondern förprogrammeras sedan med statisk information som till fartygets namn, bredd och längd. Utöver detta sänder AIS-transpondern ut dynamisk information som fartygets position, hastighet, kurs, destination med mera, dessa data inhämtas från navigationsutrustningen ombord, normalt en GPS/DGPS mottagare eller andra navigationsinstrument som tillexmpel logg och gyrokompass.

AIS-transpondern är sammansatt av en VHF-sändare, som sänder informationen i datapaket, två VHF-mottagare och en VHF DSC-mottagare (Digital Selective Calling). AIS-transpondern ansluts till fartygets övriga system och sensorer och kommunicerar däremellan med NMEA-protokollet eller liknande kommunikationsprotokoll. Den data från andra fartyg som tas emot med VHF-mottagarna, avkodas och konverteras till valt kommunikationsprotokoll för att sedan skickas vidare till fartygets navigationssystem och visa informationen ihop med övrig navigationsinformation.

Det finns även rena AIS-mottagare som är ett stöd i navigeringen på till fritidsbåtar.

Dold transponder på förslag
Håkan Lans har gett som förslag att fartyg skulle ha en dold AIS-transponder som backup till den normala transpondern. Fartygskapningar är ett stort problem och kaparna brukar koppla ut AIS-systemet så snart de kan. Enligt Håkan Lans kan en sekundär transponder, placerad där inte kaptenen vet var den är, börja sin utsändning om den första elimineras. Denna transponder skulle då kunna förprogrammeras med annan information för att tydliggöra att fartyget kapats.

Iland
Sjöfartsverket har även ett nät av närmare 40 stycken AIS-basstationer iland som tar emot informationen och gör den tillgänglig för olika delar av Sjöfartsverket och för andra myndigheter. Information från AIS-används som underlag för att förbättra sjötrafikinformation, sjöräddningsinsatser och isbrytningsoperationer.

Utvecklingen globalt
Över hela världen byggs det nationella landbaserade AIS-nätverk. Från en enda nod skall nationell trafik kunna övervakas samtidigt som det är möjligt att kommunicera med fartygen. Kina har det största systemet med cirka 200 AIS-basstationer och 50 servrar. I Europa finns det stora nationella AIS-nätverk i bland annat Spanien och England, system med ett 80-tal stationer i drift.

Nästa steg i utvecklingen går mot internationella system och kanske även världsomspännande AIS-nätverk. Visionen är att åstadkomma är ett system för att kontinuerlig kunna följa ett fartyg från en hamn till en annan. Målet är att försvåra terrorism och smuggling genom att man då kan följa världens cirka 60 000 handelsfartyg på en och samma skärm.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök