skip to Main Content

Ökande effektivitetskrav, krav på ökad lönsamhet och fokus på minskad miljöpåverkan, alla krav i tiderna vi lever i. Kraven tar samtidigt fram det bästa ur företag, vi har sett imponerande omställningar av verksamhet, företag som justerat det som behövs och snabbt digitaliserat.

En förutsättning för att kunna nå dessa mål är att minska antalet oplanerade driftstopp. Kalenderbaserade underhållsplaner och ett stort reservdelslager är två faktorer som leder till ineffektivitet och ökar kostnaderna. Genom att förbättra rutiner kan produktionskostnader kapas och resurser användas effektivare och därmed kan man snabbare få konkurrensfördelar.

CBM-system för minimerade driftstopp

Du har säkert inte missat att den ökade uppkopplingen av ”things” i industrin, så kallad IIoT, Industrial Internet of Things, kan bidra till snabbare och effektivare nå dessa konkurrensfördelar. Och det är så att både informationssystem och sensorer blir billigare och tillförlitligare för varje dag. Dessa är viktiga faktorer för att integrera kallade Condition Based Monitoring (CBM)-system, alltså system som baserar serviceintervaller på status och förväntade fel istället för fasta serviceintervaller, prediktivt underhåll. Med CBM-system kan fabriker och produktionsenheter producera mer optimalt och öka avkastningen. Genom behovsbaserade system för övervakning av felkällor i produktionsprocesser elimineras oplanerade driftstopp. Det här gör att verksamhetens kostnader kan minska genom att man tar bort kalenderbaserade underhållsrutiner och implementerar förebyggande underhållsrutiner. Genom att rätt resurser kan sättas in i tid kan driftstopp planeras, istället för att de plötsligen uppstår. Med CBM är det slut på planerade underhållsprogram med förutbestämda stopp och även slut på oplanerade avbrott som kräver snabba åtgärder.

Ett CBM-system bygger på realtidsdata och verklig driftstatus, allt annat är otänkbart. Genom att i realtid bedömma utrustningens kondition och status, kan CBM-systemen prioritera och optimera underhållsresurser.

”Utvecklingen av Internet of Things (IoT) gör det möjligt att utrusta maskiner med ständigt uppkopplade sensorer, och tillsammans med avancerade analysverktyg kan underhållspersonal i dag besluta om när underhåll behöver utföras baserat på driftsdata. Ett sådant arbetssätt sänker reservdelskostnaderna, det minskar driftstoppen och minimera tiden för underhåll. Ett CBM system är lätt att driftsätta och kan eftermonteras i befintliga anläggningar vilket blir ett kostnadseffektivt sätt att hantera underhåll även i tuffa industrimiljöer. Vi kallar det retro-fit IoT. Säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer Induo”

IoT och prediktivt underhåll

CBM system ger naturligtvis fördelar i ganska många olika branscher, men framförallt i industriella tillämpningar finns mycket kostnader att tjäna:

IoT och CBM kan användas till att övervaka:

Skiftnyckel Temperatur – lagerslitage, överhettning
Vibration – motorlager, remskiveslitage i transportband
Ström – för låg belastning, tillfälligt spänningbortfall
Vätskenivåer – låg nivå eller brist på smörjmedel/kylmedel
Vattenflöde – pumpprestanda
Luftflöde – igensatta filter
Läcksökning – kylsystems täthet
Tryck – fel på kompressor eller luftläckor

Intelligenta sensornät med IoT

Trots att CBM känns otroligt självklart utmaningar. Den första och viktigaste utmaningen är att höga initiala kostnader kännetecknar uppbyggnaden ett CBM-system, något som gör det svårt att implementera dylika system för de flesta små och medelstora företag. Men genom Internet of Things kan de initiala kostnaderna för att bygga upp ett sensornätverk minskas, med IoT blir näten mer kostnadseffektiva och initiala installationskostnaderna kan dramatiskt minskas med så mycket som 90% jämfört med traditionella trådbundna installationer.

Lärdomar från IoT-system

Krönika av Ulf SeijmerUlf Seijmer, Induos Chief Innovation Officer tipsar: -De allra flesta börjar stort. För stort och för krångligt. Det är min erfarenhet från IoT. Missförstå mig inte, det är bra med både storslagna planer och visioner, men när det väl handlar om att börja är det bättre att börja, testa och utvärdera, än att försöka nå rätt från början. Jag skall ge ett exempel från en IoT lösning i verkligheten. Ett företag ville mäta vattenflöden i vattenledningar och installerade en givare per toalett i en byggnad där många människor rörde sig. Målet var att mäta vattenförbrukningen och vid behov skicka ut den firma som ansvarade för VVS-underhåll. Efter installationen loggade man nästa dag in för att se förbrukning för varje enskild toalett. De flesta toaletter fungerade som de skulle, men en toalett var inte alls med i matchen, sensorn skickade data men inget vatten hade gått åt på ett helt dygn på en flitigt befolkad plats. Då det var en pilotinstallation på en annan ort skickade man ut en person för att felsöka sensorn. Han öppnade dörren på toaletten och konstaterade att lampan i taket hade gått sönder. Slutsatsen var att även om sensorn mäter vatten så fångade den ju upp andra avvikelser, det vill säga lampan var släckt. Det här ger dig två nyttiga lärdomar från IoT.

1) Hade du designat sensorn med endast flödesmätare och inte en enkel fotoresistor för att mäta ljus från början hade du inte träffat målet.
2) Hur fin vattenflödesmätare du än må ha byggt så är kärnan i IoT, enligt mig, att kunna se bortom din egen tillämpning. IoT och dess öppna systeminfrastruktur för att byta data mellan processer gör att din vattenmätare även är intressant för den som sköter underhåll i fastigheten, alltså byter glödlampor. Har vi de glasögonen på kan vi både tjäna mer pengar på vår sensordata och spara miljö både genom att det inte behövs ett separat system för att kontrollera glödlamporna och genom minskade resor.

Intelligenta IoT-lösningar

Vi på Induo jobbar dagligen med olika intelligenta sensorplattformar som underlättar framtidens intelligenta system där maskiner, system och människor samverkar. Samverkande system som kan basera beslut på sensordata i realtid. Vi stävar efter att erbjuda lättanvända, kompletta trådlösa plattformar för anslutning av sensorer för att möjliggöra en snabb uppbyggnad av skalbara, intelligenta, och pålitliga IoT nätverk i krävande miljöer och svårtillgängliga installationer. Vi har både hårdvara för dig som bygger helt nya system och för dig som vill jobba med retro-fit IoT.

Standardsensorer eller inbyggda sensorer

Våra olika teknikplattformar kan antingen utnyttja inbyggda sensorer eller anslutas till standardsensorer, dessa kan alltså anslutas till redan befintliga sensornät. Tack vare lågeffektsteknik och krypterad överföring kan norderna fungera flera år med batteridrift på ett säkert sätt.

Standardprotokoll för IoT

Många av våra sensorer använder sig av ett protokoll som kallas MQTT och därmed kan även andra processer än CBM systemen integreras i processen, data kan alltså överföras till produktionssytem eller inköpssystem och även utbytas mellan dessa system. Därför har dessa system en framtid bortom dagens analys, i framtiden kan dessa system inte bara beskriva vad som hänt utan kanske också varför och från denna information förutse vad som skall komma att hända och proaktivt föreskriva åtgärder för att öka effektiviteten och ytterligare minska oplanerade driftstopp.

Ett CBM-system kan dramatiskt minska kostnaderna, att basera det på en bra teknikplattform och diskutera ditt behov med en erfaren partner gör det möjligt för dig att dra nytta av CBM, oavsett storlek på företag eller systemstorlek.

”Kombinerar vi både IoT-sensorer, CBM och AI så får vi en kraftfull verktygslåda att använda för prediktivt underhåll. ” Säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer Induo”

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök