skip to Main Content

Elmotor

Utvecklingen på marknaden med ständigt ökande effektivitet och krav på förbättrad lönsamheten pressar företagen att anpassa sin verksamhetsfilosofi till att minska antalet oplanerade driftstopp. Traditionella metoder med kalenderbaserade underhållsplaner och ett överdrivet reservdelslager leder alla till ineffektivitet och ökade kostnader som påverkar vinsten negativt. Genom att förbättra rutiner kan produktionskostnader kapas och resurser användas effektivare -en av dagens kanske viktigaste konkurrensfördelar.

CBM-system för minimerade driftstopp

Eftersom informationssystem och sensorer blir billigare och tillförlitligare är så kallad Condition Based Monitoring (CBM) något som blir allt viktigare. Med CBM kan fabriker och produktionsenheter producera mer optimalt och öka avkastningen. Genom tillståndsbaserade system för övervakning av produktionsprocesser elimineras oplanerade driftstopp verksamhetens kostnader kan öka genom förebyggande underhåll, genom att rätt resurser kan sättas in i tid och genom att driftstopp kan planeras. Med CBM är det slut på planerade underhållsprogram med förutbestämda stopp och även slut på oplanerade avbrott som kräver snabba åtgärder.

Maskinunderhåll
Ett CBM-system bygger på att använda realtidsdata och verklig driftstatus för att prioritera och optimera underhållsresurser för att bestämma utrustningens kondition. Utveckling av ny teknik med Internet of Things (IoT) gör det möjligt att utrusta maskiner med ständigt uppkopplade sensorer, och tillsammans med avancerade analysverktyg kan underhållspersonal i dag besluta om när underhåll behöver utföras baserat på driftsdata. Ett sådant arbetssätt sänker reservdelskostnaderna, det minskar driftstoppen och minimera tiden för underhåll. Ett CBM system är lätt att driftsätta och kan eftermonteras i befintliga anläggningar vilket blir ett kostnadseffektivt sätt att hantera underhåll även i tuffa industrimiljöer.

Trådlösa system ger fördel för industrin

CBM system ger naturligtvis fördelar i ganska många olika branscher, men framförallt i industriella tillämpningar finns mycket kostnader att tjäna:

Systemen kan användas till att övervaka:

Skiftnyckel Temperatur – lagerslitage, överhettning
Vibration – motorlager, remskiveslitage i transportband
Ström – för låg belastning, tillfälligt spänningbortfall
Vätskenivåer – låg nivå eller brist på smörjmedel/kylmedel
Vattenflöde – pumpprestanda
Air Flow – igensatta filter
Läcksökning – kylsystemet läcker
Tryck – fel på kompressor eller luftläckor

Intelligenta sensornät med IoT

Trots användbarheten finns flera utmaningar med att använda CBM. Den första och viktigaste utmaningen är att höga initiala kostnader kännetecknar uppbyggnaden ett CBM-system, något som gör det svårt att implementera dylika system för de flesta små och medelstora företagen. Men genom Internet of Things kan de initiala kostnaderna för att bygga upp ett sensornätverk minskas, med IoT blir näten mer kostnadseffektiva och initiala installationskostnaderna kan dramatiskt minskas med så mycket som 90% jämfört med traditionella trådbundna installationer.

Intelligent, trådlös sensorplattform

Ett sådant exempel är Wzzard, en intelligent sensorplattform som underlättar framtidens intelligenta system där maskiner, system och människor samverkar. Samverkande system som kan basera beslut på sensordata i realtid. Wzzard är en lättanvänd, komplett trådlös plattform för anslutning av sensorer för att möjliggöra en snabb uppbyggnad av skalbara, intelligenta, och pålitliga IoT nätverk i krävande miljöer och svårtillgängliga installationer. Wzzard har utformats för att effektivt bygga upp skalbara CBM lösningar.
System för CBM
Development kit för Wzzard

Enkel integration med standardsensorer

Wzzard plattformen bygger på trådlösa enheter som kopplas till standardsensorer, dessa kan alltså anslutas till redan befintliga sensornät. Genom trådlös mesh-teknik skapas självkonfigurerande och självformande trådlösa nätverk för att överföra sensordata till en gateway. För att garantera att data alltid når gateway bestämmer noderna optimala RF vägar till andra noder och ger upp till 99,999% tillförlitlighet. Tack vare lågeffektsteknik och programmerbar tidssynkronisering, kan norderna fungera flera år med batteridrift.

Gatewayen kommunicerar med överordnade system på internet eller på eget nätverk via kabelanslutningar eller anslutningar via mobilnäten. Genom att data finns tillgängliga i standardiserade format kan det anslutas till olika applikationsplattformar för datainsamling, övervakning och analys.

Tack vare att Wzzard använder sig av ett protokoll som kallas MQTT kan även andra processer än CBM systemen integreras i processen, data kan även överföras till produktionssytem eller inköpssystem och även utbytas mellan dessa system. Därför har dessa system en framtid bortom dagens analys, i framtiden kan dessa system inte bara beskriva vad som hänt utan kanske också varför och från denna information förutse vad som skall komma att hända och proaktivt föreskriva åtgärder för att öka effektiviteten och ytterligare minska oplanerade driftstopp.

Ett CBM-system kan dramatiskt minska kostnaderna, att basera det på en plattform som Wzzard gör det möjligt för företag att dra nytta av detta även i mindre system och för mindre företag.

IoT-lösningar

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Back To Top
×Close search
Sök