skip to Main Content

Virus, som exempelvis COVID-19, kan spridas genom luftburen överföring. När smittade individer hostar, nyser eller till och med talar, utsöndras mikroskopiska viruspartiklar i luften. Dessa partiklar kan stanna kvar i luften under långa perioder i dåligt ventilerade utrymmen, vilket ökar risken för infektion för andra. Dessutom kan dålig luftkvalitet, ofta kännetecknad av höga nivåer av föroreningar och låg luftfuktighet, försvaga våra immunsystem och göra oss mer mottagliga för virusinfektioner.

Att mäta risken för virus och bakteriespridning

Luften vi andas är inte alltid så ren som vi tror. Den kan vara fylld med osynliga hot i form av virus och bakterier. Dessa mikroorganismer kan överleva och spridas i luften, vilket utgör en risk för vår hälsa.

Hur virus och bakterier sprids i luften:

Respiratoriska droppar: När en smittad person hostar, nyser eller talar frigörs små droppar som innehåller virus eller bakterier. Dessa droppar kan avdunsta snabbt och lämna kvar ännu mindre partiklar. Dessa partiklar kan förbli svävande i luften under långa perioder och färdas långa sträckor, vilket potentiellt kan smitta andra som andas in dem.

Damm och aerosoler: Virus och bakterier kan också fastna vid dammpartiklar och andra luftburna föroreningar. Dessa förorenade partiklar kan sedan andas in eller avsättas på ytor, där de kan förbli livskraftiga i timmar eller till och med dagar.

Direktkontakt: Vissa virus och bakterier kan överföras genom direktkontakt med förorenade ytor och sedan genom att röra vid ansiktet.

Dålig ventilation och luftutbyte: detta är ett recept för virusspridning i slutna utrymmen

Luften vi andas inomhus spelar en avgörande roll för vår hälsa och vårt välbefinnande. Dock kan dålig ventilation och otillräckligt luftutbyte i slutna utrymmen skapa en grogrund för virus, vilket avsevärt ökar risken för spridning.

Flera studier har visat sambandet mellan dålig ventilation och ökad virusspridning. En studie publicerad i tidskriften ”Indoor Air” visade att risken för tuberkulosöverföring var fyra gånger högre i dåligt ventilerade rum jämfört med välventilerade rum. En studie publicerad i tidskriften ”The Lancet” fann att risken för influensaspridning var tre gånger högre i dåligt ventilerade klassrum jämfört med välventilerade klassrum. En studie publicerad i tidskriften ”Emerging Infectious Diseases” visade att risken för COVID-19-spridning var 19 gånger högre i dåligt ventilerade restauranger jämfört med välventilerade restauranger.

Vanliga scenarion

Så här kan det se ut på en vanlig arbetsplats. En grupp kollegor möts i ett dåligt ventilerat arbetsutrymme under lång tid. En person är smittad med ett virus och hostar omedvetet, vilket frigör viruspartiklar i luften.

I skolans värld kan det istället vara många studenter som samlas i ett klassrum med begränsad luftcirkulation under flera timmar. Det räcker med att en student är förkyld och sprider viruset genom hosta och nysningar i kombination med fel förutsättningar i luften för att virus skall spridas.

Lösningen då? Att öppna ett fönster, öka luftcirkulationen eller använda luftrenare kan hjälpa. Att begränsa mötestiden eller låta deltagarna få en varning om att bära andningsskydd skulle möjligen hjälpa. Men hur vet man om att man måste göra insatser då? Jo där behöver vi sensorer för att ta reda på hur det förhåller sig.

Virusöverlevnad i slutna utrymmen

Flera viktiga luftkvalitetskomponenter spelar en avgörande roll i överlevnaden för och spridningen av virus i slutna utrymmen. Att förstå dessa faktorer är viktigt för att vidta proaktiva åtgärder för att skapa säkrare och hälsosammare miljöer.

Temperatur: Generellt sett överlever virus bättre vid svalare temperaturer, vanligtvis mellan 4°C och 16°C. Dock kan vissa virus, som influensavirus, även överleva vid varmare temperaturer. Även om kalla temperaturer initialt kan bromsa virusaktiviteten, dödar de inte nödvändigtvis viruset. När temperaturen stiger igen, kan viruset bli aktivt på nytt.

Koldioxid (CO2): Även om CO2 inte direkt påverkar virusöverlevnad, kan förhöjda CO2-nivåer i dåligt ventilerade utrymmen indirekt öka risken för överföring. Detta beror på att höga CO2-nivåer kan leda till ökade andningshastigheter och djupare andetag, vilket potentiellt kan öka mängden inandat virus.

Partikelmateria (PM1.0, PM2.5, PM10): Små partiklar kan fungera som bärare för virus, genom att erbjuda en yta för dem att fästa vid och förbli luftburna under längre perioder. Detta kan potentiellt öka risken för överföring, särskilt i dåligt ventilerade utrymmen.

Luftfuktighet: Studier tyder på att höga luftfuktighetsnivåer (över 60%) kan öka överlevnadstiden för vissa virus i luften något. Dock varierar effekten av luftfuktighet beroende på det specifika viruset och andra miljöfaktorer. Torr luft kan skada vissa virus yttre skikt, vilket potentiellt kan minska deras smittsamhet. Dock kan låg luftfuktighet också irritera luftvägarna, vilket gör människor mer mottagliga för infektioner.

Lufttryck: Även om lufttrycket inte direkt påverkar virusöverlevnaden i sig, kan det påverka ventilationshastigheter i slutna utrymmen. Högre lufttryck kan fånga föroreningar och virus inomhus, medan lägre tryck kan underlätta bättre luftutbyte och minska viruskoncentrationen.

HibouAirs virusindex: ett kraftfullt verktyg

Den globala pandemin har belyst behovet av lösningar som hjälper oss att förstå och mildra risken för virusspridning. Med detta i åtanke har HiBouAirsensorerna en revolutionerande funktion kallad Virusindex. Detta AI-drivna verktyg ger realtidsinsikter om risken för virusspridning i slutna miljöer, vilket ger individer och organisationer möjlighet att fatta informerade beslut för en säkrare och hälsosammare värld.

Hur fungerar Virusindex?

Virusindex analyserar olika luftkvalitetsparametrar, inklusive temperatur, luftfuktighet, CO2-nivåer och partikelmateria (PM), i realtid. Dessa data analyseras av en sofistikerad AI-algoritm som bedömer den kombinerade effekten av dessa faktorer på överlevnaden och spridningen av virus som COVID-19.

Virusindexet

Virusindexet visar ett poängintervall från 1 till 10, indelat i fyra distinkta nivåer:

virusindex

Fördelar med Virusindex:

Realtidsriskbedömning: Ger omedelbara insikter om risken för virusspridning, vilket möjliggör förebyggande.

Datadrivet beslutsfattande: Se vad som händer när det händer så du kan agera på det.

Ökad sinnesro: Med insikter om luften så är det lättare att veta hur det verkligen ser ut, utan att behöva gissa.

Tidigt varningssystem: Varnar användare för potentiella risker innan de eskalerar, vilket möjliggör tidiga åtgärder för att mildra problem.

Förbättrad beredskap: Hjälper till att förbereda för framtida pandemiutbrott genom att tillhandahålla värdefulla data och insikter.

HibouAirs Virusindex är banbrytande i kampen mot virusspridning inomhus. Genom att erbjuda realtidsinsikter om infektionsrisker, ger denna innovativa teknologi individer och organisationer möjlighet att skapa säkrare och hälsosammare miljöer för alla. Med HiBouAir kan förflytta oss mot en framtid där virusspridningen kan minimeras och vår produktivitet, som resultat, öka.

Läs mer och beställ

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök