skip to Main Content

SATELLINE radiomodem med NMS

SATEL NMS är ett nätövervakningsverktyg för radiomodem. Programmet används för att övervaka ditt radionät och ge dig kontroll över signalstyrkor, modemtemperaturer och så vidare. Styrkan med programmet är att det är ett nätplaneringsverktyg, ett modemkonfigurationsverktyg och ett övervakningsverktyg i ett och samma program.

Programmet släpps i ny version, 2.0.18. En av de bästa egenskaperna är att du nu kan lägga in en egen kartbild eller skiss som bakgrund för att lättare visualisera hur dina stationer är placerad i terrängen.

En av de nöjda användarna av SATELS NMS program är Nokias Vattenverk. ”Uppbyggnaden av radiomodemsnätverket har varit rättfram och radiomodemen har visat sig vara ett utmärkt val för att kunna övervaka vårt VA-nät” säger driftsingenjör Matti Tamski på Nokia vattenverk. Läs gärna mer om tillämpningen i SATELs applikationsbeskrivning (pdf).

Back To Top
Sök