skip to Main Content
Du vet hur mycket det kostar när förbindelsen går förlorad. Varje sekund räknas. I många lösningar är det en dyrköpt kunskap, man kan helt enkelt inte avvara förbindelsen, det blir för kostsamt. I sådan applikationer behöver en kommunikationslösning som ger driftskontinuitet.

När du har ett affärskritiskt system måste du övervaka systemet och löpande underhålla och uppdatera det. Affärskritiska system måste kunna ge en hög tillgänglighet, långsiktig cybersäkerhet och dessutom måste det vara enkelt att expandera vid behov. Om ditt system är affärskritiskt behöver det alla de egenskaper ett affärskritiskt system kan erbjuda och först vid en katastrof eller större händelse, såsom elavbrott, kommer du märka om du tänkte rätt.
Överföring när varje sekund räknas

Lösningen är privata radionät

Privata radionät ger högsta tillförlitlighet under alla omständigheter. Du har kontroll över ditt nätverk med en tillgång till nätet nära 100 procent av tiden. Privata radionät med radio routrar kan byggas på alla platser där du måste nå långa distanser, befintlig infrastruktur är bristfällig eller helt enkelt i de situationer där du har en kritisk anslutning som kräver övervakning och maximal tillgänglighet. Privata radionät fungerar även när det finns begränsad täckning från mobilnäten och till och med utan tillgång till offentliga nätverk. Och med en ett backupbatteri fungerar det privata radionätet även utan ström när till exempel det mobilnätens backuper slutat fungera.

SATEL XPRS -en robust lösning

SATEL XPRS-lösningen är ett koncept framtaget för att möta ovanstående behov. En smart IP-radio för privata nätverk där SATEL-XT5RC är marknadsledande inom spektrumeffektivitet. Med SATEL XPRS vet du vilken kapacitet och kostnader du har på förhand. Allt detta innebär betydande besparingar i den totala driftskostnaden och att du redan från början kan räkna på din driftskontinuitet.

Dubbla tekniker i samverkan

I många fall är det inte nödvändigt att välja mellan tekniker. Även om det mobilnäten har sina fördelar, saknar det tillförlitlighet, förutsägbarhet och säkerhet. Att arbeta tillsammans med intilliggande tekniker möjliggör utnyttjande av de bästa egenskaperna för varje teknik. SATEL XPRS stöder enkel integrering av flera teknologier, och gör att ditt systemanslutning verkligen matchar affärskritiska krav.
Närliggande tekniker i samverkan
SATEL XPRS-lösningen kompletterar mobila routrar för 3G och 4G genom att säkerställa driftsäkerhet och minimala nedtider vid störningar. Om en kommunikationskanal blir otillgänglig övergår SATEL XPRS-lösningen automatiskt till den överlevande vägen, det privata radionätet. I kritiska situationer kan backupvägen fungera i dagar eller veckor med hjälp av ett backup-batteri.

Gammalt och nytt i samverkan

Om du dessutom planerar att bygga om eller bygga ut ditt kommunikationssystem, är det förmodligen också intressant att kunna stödja befintliga och nya systemprotokoll sida vid sida och uppnå betydande kostnadsbesparingar genom att ditt system kan byggas ut etappvis.

SATEL XPRS-lösningen möjliggör också användningen av befintlig seriell kommunikation parallellt med IP-trafik. Detta ökar livslängden på äldre systemkomponenter och övergången till IP blir mer kostnadseffektiv, smartare och enklare.
Varje signal måste nå fram

Lätt igång med Netco

SATEL Netco är ett konfigureringsverktyg som ger den bästa användarupplevelsen genom enkel och centraliserad konfiguration, enkel nätverksinstallation, liksom automatisk beräkning av alla nätverksparametrar. Netco minskar konfigurationstiden, vilket ger upp till 80 procent tidsbesparing jämfört med tidigare konfigurationsmetoder. Med Netco kan du också undvika eventuella mänskliga konfigurationsfel som i slutändan blir både dyra och onödiga.

När alla delar är på plats

SATEL XPRS är troligen den kommunikationslösning som ger både den största tillförlitligheten under alla omständigheter, högsta tillgänglighet, en enkel och snabb implementering, snabb konfiguration och hög säkerhet. Lösningen kan kombineras med befintliga system och komplettera närliggande tekniker som mobilnäten, en bra kommunikationslösning i alla lägen och en lösning som kan ge kostnadsbesparingar på flera plan.

Om du vill veta vad det kostar att bygga ett nät i världsklass i verkligheten så kan vi hjälpa dig att ta fram en professionell nätverksdesign med optimerade radio- och antennparametrar och garanterad uppkoppling för alla punkter i ditt system, vi tar fram ett system med förslag på antenner, hårdvara och masthöjder så du kan räkna på alla aspekter av ett kommunikationssystem med driftskontinuitet.

Kommunikation i elnät

Mätvärdesinsamling och Smarta elnät

Vid mätvärdesinsamling från elmätare och styrning av frånskiljare i elnätet krävs tillförlitlig övervakning och möjlighet att snabbt styra olika funktioner i elnäten. När varje sekund räknas är det viktigt med en lösning som erbjuder driftskontinuitet.

Radionät för elnäten

Scada-system för VA-verk

VA och SCADA-system

I ett vattendistributionssystem måste hela kedjan av vattenverk, pumpstationer, vattentorn och tryckstegringsstationer kunna kommunicera med varandra säkert och pålitligt. I de flesta kommuner bygger kommunikationen på en blandning av kommunikationssystem och då kan privat radionät vara en bra backup.

VA och SCADA-system

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök