skip to Main Content

Myndigheten PTS finns sedan några veckor på YouTube. Man har lagt ut ett par filmer som skall lära svenska folket mer om säkerhet i trådlösa applikationer. Myndigheten ansera att kunskapen om hur man skall konfigurera trådlösa routrar, använda bluetooth eller surfa säkert på allmän plats är dåligt spridd och vill på detta sätt göra människor uppmärksamma på säkerhetsaspeketen. En annan anledning är säkert den senaste mediastormen om fildelning där många människor som tidigare inte varit så intresserade av ämnet nu vill säkerställa att deras trådlösa nät inte används på ett felaktigt sätt.

Back To Top
×Close search
Sök