skip to Main Content
Idag når trådlösa kommunikationsteknologier som LTE och WiFi höga hastigheter och en berättigad fråga är hur ser framtiden för smalbandsradio på UHF-bandet ut, den är ljus hävdar vi. Trots ökande trender globalt med ökande hastigheter och tillgänglighet överallt så vinner privata radionät ny mark. Vi skall här klarlägga egenskaper och skillnader mellan privata radionät jämfört med kommersiella operatörer och mobilnät.

Backupvägen är viktigare än den primära kommunikationsvägen

Privata radionäts kanske största fördel är dess säkerhet, nät med 99,999% tillgänglighet är helt rimligt att bygga. Ett privat radionätverk behöver inte ens vara den primära uppkopplingsvägen utan den backuplösning som alltid fungerar om mobilnäten slutar fungera. Backupvägen är trots allt viktigare än den primära länken.
fungrerande kommunikationsnät

IP-radio routrar jämfört med analoga radiomodem

Radiomodem har funnits länge, dagens privata smalbandsradionät byggs med nästa generations radioroutrar som ersätter av de gamla analoga okrypterade radimoodem som används av kommuner och industrier inom applikationer som VA, elnät och industriell automation.

Fördelarna med moderna IP-radio routrar i jämförelse med tidigare existerande analoga radiomodem är enorma:
All kommunikation är digital och krypterad
Dataöverföring med högre hastighet är möjligt
Radion kan samexistera med andra tekniker
Genom smart routing möjliggörs kommunikation över mycket stora geografiska områden

Moderna IP-radioroutrar jämfört med LTE

Privata radionät kan inte tillhandahålla den datakapacitet och hastighet som erbjuds via kommersiella nätverk som 3G och 4G men det är inte heller tanken. Mobilnäten kan med fördel användas för kommunikation som kan ske i öppna och publika nät av säkerhetsskäl med privata smalbandsradionät baserade på radiomodem främst används i privata radionät dit allmänheten inte kan ansluta sig.

Fördelarna med moderna IP-radio routrar i jämförelse med LTE är bland annat:
Låg latens är viktig för en nära-realtidskommunikation
En mycket lägre frekvens används (380 MHz mot 800/900 MHz) vilket ger längre räckvidd och medger bra geografiskt täckning
Krypterad kommunikation end to end
Högre driftsäkerhet och möjlighet till backupströmförsörjning

robusta kommunikationslösningar

IP-radio routrar jämfört med wifi

De flesta av de ovan nämnda fördelarna gäller också i jämförelsen med Wi-Fi-baserade nätverk och genom en högre frekvens (2,4 eller 5 GHz) begränsas wifi-räckvidden till några hundratal meter och inte mer.

Fördelarna med moderna IP-radio routrar i jämförelse med wifi är bland annat:
Låg latens
Längre räckvidd
Inga fler användare på samma frekvens

Framtiden för privata smalbandsradionät

RadiorouterFöretag som har som affärsidé att leverera säker uppkoppling och vars lösning bygger på nät som skall fungera även över tid bör anamma en strategi som använder både privata och kommersiella nätverk för att maximera säkerheten. I verksamhetskritiska system är system som privata radionät med låg bandbredd en bra avlastning eller backupväg till kommunikation som går via nät som inte är byggda för att hantera kritiska system, så som mobilnäten. En blandad kommunikationsstruktur kan vara användbar genom dess ökade redundans, i händelse av en större storm eller andra kraftiga väderfenomen kan ett privat radionät leverera uppkoppling i det område där mobilnätets basstationer slagits ut. Denna balans med det bästa av två världar ger organisationer möjlighet att möta allt tuffare krav på ökad tillgänglighet.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök