skip to Main Content
Koldioxid, CO2, är en doft- och smaklös gas som förekommer i luften vi andas. För höga koncentrationer av CO2 kan leda till huvudvärk och illamående, i värsta fall kräkningar. Vid låga koncentrationer är koldioxid lukt- och smaklöst, därför är det viktigt att man mäter och övervakar dessa nivåer.

CO2 fyller en central roll

CO2 fyller viktiga biologiska funktioner. Koldioxid bildas vid förbränning samt genom andning hos aeroba organismer. (De aeroba organismerna innefattar växter, djur, svampar och många mikroorganismer). Växterna kan å sin sida omvandla koldioxid till syre, vatten och sockerarter genom fotosyntesen

Rätt nivåer av CO2 är viktigt

CO2 är inte bara farligt i höga koncentrationer, utan det minskar också vår produktivitet. Minskad produktivitet innebär också att vår förmåga att fatta beslut påverkas. De nivåer där vi börjar se dessa effekter är inte så ovanliga i vår inomhusluft. Den här typen av nivåer finns på fler platser än man kan tro.

Minskar prestation och produktivitet

Vi är säkert överens om att effektivitet och bra beslut är en nyckelfaktor för konkurrenskraft. Dålig inomhusluft kan också vara en indikator på en miljö där virus och sjukdomar sprids lättare. Alltså finns det all anledning att ta det här med inomhusluft på allvar. Längre ned i inlägget berättar vi om en studie som påvisar hur mycket vi faktiskt påverkas.

350
350 till 450 ppm -typisk koncentration i atmosfären
600
600 till 800 ppm - en bra nivå för inomhusluft
800
1 000 ppm -övre gräns för bra inomhusluftkvalitet
1000
5 000 ppm -högsta koncentration för arbetsplatser under 8 timmar
6000
30 000 ppm -högsta kritiska nivå, endast kortvarig exponering

Indikator på föroreningar

Inomhusluft kan potentiellt innehålla många typer av föroreningar. Och eftersom det förhåller sig så, finns olika indikatorer på inomhusluftens kvalitet, och därmed olika åsikter om vilken indikator som är den lämpligaste. Koldioxid (CO2) är förmodligen den mest välkända och längst använda indikatorn. CO2 produceras ju av människans andning och är en bra indikator på kontor, bostäder, skolor, ja alla miljöer där vi vistas inomhus. Andra indikatorer är luftfuktighet och flyktiga organiska föreningar (TVOC och VOC, som du kan läsa mer om här). Dessa är också möjliga indikatorer för inomhusluftkvalitet men kombinationen av flera olika faktorer är säkerligen bäst.

CO2 som luftkvalitetsindikator

CO2 är en bra indikator på inomhusluftens kvalitet i byggnad. Framförallt byggnader där boende, hyresgäster eller anställda och är den huvudsakliga källan till CO2. CO2 är en mycket bra indikator på mänsklig närvaro och ventilationsnivån. Normal utomhusluft innehåller cirka 400 ppm koldioxid, och när man andas genereras koldioxid, så koldioxidkoncentrationen inomhus kommer alltid att vara minst 400 ppm och oftast högre, särskilt i sovrum. Sett över tid så är CO2 normalt utomhus 416 ppm (2020).

0
Normal ppm nivå utomhus

Vilka nivåer är okej?

CO2 påverkar direkt hur vi mår i ett rum. European Collaborative Action (ECA) specificerar hur människor mår vid olika nivåer av CO2 i inomhusluft, baserat på modellberäkningar. Redan från 1 000 ppm kan man förvänta sig att cirka 20 % av de som vistas i ett rum är missnöjda med luftkvaliteten, och cirka 36 % vid 2 000 ppm.

Kategori I 950ppm
Kategori II 1200ppm
Kategori III 1750ppm
Kategori IV 3000ppm

Olika luftkvalitet

Enligt europeiska standarder finns det fyra kategorier av inomhusluftkvalitet.

För koldioxid är dessa nivåer kategori I (950 ppm), kategori II (1200 ppm), kategori III (1750 ppm) och kategori IV (över 1750 ppm). För sovrum är dessa nivåer dock lägre i standarden. CO2 är mest relevant som indikator i rum där behovet av ventilation är kopplat till närvaron av människor, t.ex. i sovrum, barnrum, vardagsrum, matsalar, klassrum och kontor.

En studie pekar på minskad produktivitet

Som du förstår så sjunker inte bara känslan av välbefinnande, utan även vår produktivitet sjunker när CO2-nivåerna är höga. Man känner sig helt enkelt instängd. Ett tvåårigt initiativ som leddes av akademiker vid Oxford Brookes University utfördes genom test av arbetsplatser under två år, med sensorer som övervakade fluktuerande CO2-nivåer. Anställda fick tre gånger om dagen genomföra olika test. Läs hela studien här.

Resultaten av studien bekräftar tesen att ju mer koldioxid det finns i luften, desto lägre blir produktiviteten. Anställda arbetar 60 % snabbare med lägre koldioxidhalter och deras testresultat förbättrades med upp till 12 % vid samma förutsättningar.

CO2 nivåer i verkligheten

Dåligt ventilerade kontor kan ha en genomsnittlig koldioxidhalt på 1000 ppm. Vi mäter aktivt i våra egna lokaler och nedan kan du se ett exempel på rum vi mäter i. Det framgår tydligt när vi har haft dörren stängd och varit inloggad i ett online-möte.

co2 nivå kontor

I vissa rum kan nivåerna stiga till 3 000 ppm. Slutna, mindre rum som används av många människor ger helt enkelt sämre inomhusmiljöer. Som vi nämnde ovan, ett ökat intag av koldioxid kan leda till dåligt beslutsfattande, och tankeprocesser. Vår mentala kapacitet minskar. Reaktionstider försämras långsammare. CO2 tenderar också att öka tröttheten, vilket innebär att anställda inte kommer att vara på topp och få svårare att klara av arbetsbelastning och stress. Allt detta bidrar till en miljö med låg produktivitet. I kurvan nedan ser vi hur det kan se ut vid olika mätningar i rum som behöver åtgärdas.

co2 bostad

Vi behöver tillföra bra luft, det är egentligen den enkla, och enda lösningen. Så kom igång redan idag med att mäta luftkvaliteten inomhus, vi har sensorer som kan klara jobbet åt dig!

Smarta sensorer för luftkvalitet

Vi har flera lösningar för luftkvalitet i vårt sortiment, sensorer som ansluter via WiFi, BLE eller 4G. Sensorn AKKR8 kan hålla koll på både luftkvalitetsvärdet (eTVOC) och CO2. Den kan mäta i realtid och larma om värdena går över satta gränser. Genom att det är en smart sensor kan den också starta exempelvis extra ventilation via dess reläutgång om ett sådant scenario inträffar (en funktion vi kan aktivera på begäran). AKKR8 ansluts via mobilnäten, medan sensorerna från Hibou ansluts direkt till WiFi eller avläses lokalt via BLE.

 • Luftkvalitetspaket

  Luftkvalitetspaket

  149 kr/månad Hårdvara och SIM-kort ingår Plattform för datainsamling/presentation AKKR8 Luftkvalitetspaket är en startklar lösning för övervakning av luftkvalitet, luftfuktighet och temperatur. Enheten kopplar upp sig via mobilnätet, så...
  447,00kr Ex.moms
 • HibouAir PM-sensor För BLE

  HibouAir PM-sensor för BLE

  HibouAir är en avancerad PM-sensor som erbjuder realtidövervakning av partiklar i inomhusluften. Med sin toppmoderna uppsättning sensorer och användarvänliga app, ger HibouAir en detaljerad överblick över partikelnivåer, rumstemperatur, luftfuktighet...
  1 515,00kr Ex.moms
 • HibouAir CO2-sensor För Wifi

  HibouAir CO2-sensor för Wifi

  HibouAir är en avancerad CO2-sensor som erbjuder realtidövervakning av inomhusluftkvalitet samt mätning av ljusnivån i rummet. Med sin toppmoderna uppsättning sensorer och användarvänliga app, ger HibouAir en detaljerad överblick...
  1 990,00kr Ex.moms

Vi bjuder på de senaste nyheterna om trådlöst, tips om guider och litet nyheter om våra produkter. Missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

 • Marknadsföringsmedgivande

  Induo AB kommer att använda den information du tillhandahåller via detta formulär för att komma i kontakt med dig och tillhandahålla uppdateringar och marknadsföring. Du kan ändra dig när som helst genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten till ett e-mail du mottar från oss, eller genom att skicka ett mail till [email protected]. Vi behandlar din information med respekt och i enlighet med vår sekretesspraxis. Genom att klicka nedan godkänner du att vi behandlar din information i enlighet med dessa villkor.
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök