skip to Main Content
Med alla dagens kommunikationsmöjligheter ges möjlighet att välja mellan en mängd olika tekniker varav endast ett fåtal matchar kraven för redundant kommunikation i affärskritiska applikationer. En sådan applikation är SCADA och driftövervakning i kraftnät men kraven återfinns även i andra sektorer som berör infrastruktursystem.

En vacker och ljummen dag fungerar de flesta kommunikationstekniker bra för kraftnätens automation, fjärrstyrning och övervakning. Men det är under speciella förhållanden såsom stormar, kraftiga snöfall eller andra händelser som när en grävmaskin gräver av en kabel som automatisering, fjärrstyrning och övervakning av nätet också ska fungera. Kommunikation, som fungerar även under dessa scenarios, kan bidra till automatiska åtgärder och medverka till en snabb återhämtning, felsökning, återställande och isolering av fel (FLIR) av nätoperatören. Snabba och tillförlitliga FLIR-processer minskar driftstoppen och bidrar till att undvika följdskador och därmed möjliggörs betydande besparingar för nätoperatören. Därför är frågan: vilken teknik är tillgänglig när kommunikationen behövs som mest?

Gästblogginlägg

SATEL product manager

Uppdrag: affärskritisk anslutning, lösning: radio

Kommunikation som är beroende av elnätets tillgänglighet har en viktig nackdel: om störningar i strömförsörjningen inträffar påverkas också basstationens strömförsörjning varpå kommunikationens tillgänglighet äventyras. För mobilnätet finns det en begränsad mängd batteri back-uper för basstationerna, men frågan är, hur lång tid räcker denna backup så att basstationerna kan sända med full effekt? Idag varierar dessa siffror från några minuter till några timmar, dessutom är reservkraftsgeneratorer inte så vanliga i mobilnäten.

En lösning är att bygga en egen kommunikationsinfrastruktur baserad på privata radionätverk. Ett exempel är SATELs IP radio router som använder ungefär 16 W effekt och därmed med hjälp av ett enkelt back-up batteri klarar att hålla kommunikationen igång i tiotals timmar eller till och med dagar.

Kontroll med radio
Studier visar att fullt fungerande indikationer från distributionsnätet under FLIR-processen kan minska tiden för fellokalisering med i genomsnitt 2 timmar och 20 minuter för ett enda fel. Under en stor händelse, såsom stormar, vet man av erfarenhet att det kommer att finnas ett stort antal samtidiga fel i nätet. Baserat på detta resonemang och denna statistik är det lätt att se de betydande besparingar i form av

minskat behov av arbetskraft
minskad ersättning till kunder som drabbas samt
minskad förlust av icke distribuerad energi

Med andra ord, besparingar kan göras med rätt typ av kommunikationslösning.

Redundant kommunikation med samverkande tekniker

Tillförlitlighet är en nyckelfaktor vid val av kommunikationssystem men det finns fall där andra prestandaparametrar är viktiga. Om ytterligare tjänster utöver övervakning av elnätet, såsom övervakningskameror eller inhämtning av databaser, skall samexistera i samma kommunikationsinfrastruktur krävs ofta höga datahastigheter för att klara dessa parallella processer. Dessutom kräver ofta mängden av signaler som skall hanteras i till exempel transformatorstationer högre datahastigheter.
Kraftledning
Hur man ska uppnå både hastighet och tillförlitlighet? Genom att låta angränsande tekniker bidra med sina bästa egenskaper möjliggörs optimalare nät. Till exempel bidrar lösningar via mobilnäten med datahastigheter upp till tiotals Mbit/s, medan tillförlitlighet och tillgänglighet uppnås med privata radionät som till exempel nät baserade på SATELs XPRS-lösning. I många fall många omformarstationer, ställverk och transformatorstationer redan tillgång till fiberoptiska nätverk eller andra fasta uppkopplingar. Men vad händer om en grävmaskin gräver av kabelanslutningen? Eller om någon kopplar in en nätverksenhet som börjar sända data okontrollerat (en oövervakad nätverksswitch kopplas in i ett system med övervakade nätverksswitchar) vilket överbelastar nätet, alternativt att strömavbrott i aktiva nätverksenheter slår ut kommunikationen? För verksamhetskritiska anslutningar är en backup-lösning även för fast telefoni eller fiber en nödvändighet. Såsom diskuterats ovan, skulle den pålitliga länken tillhandahållas av SATEL XPRS-lösningen. I system med redundant kommunikation kan SATEL XRPS IP radio router övervaka nätverkets tillgänglighet och i varje läge automatiskt växla över till den fungerande kommunikationsvägen.

Cybersäkerhetshot

Förutom prestanda och tillgänglighetssiffror finns en annan viktig aspekt att beakta: cybersäkerhet. Äventyrande av säkerheten i dylika system skulle kunna göra att man tappar tillgång till systemet och orsaka obehörig åtkomst till kraftnätets beståndsdelar, detta skulle så klart vara ett obehagligt scenario.

Transformatorstation i UkrainaDetta scenario kan skapa betydande skador och förlorade intäkter. I december 2015 skedde en cyberattack mot ett SCADA-system i Ukraina. Attacken påverkade 7 ställverk och 23 transformatorstationer vilket orsakade ett avbrott för sammanlagt upp till 225 000 kunder. Metoderna för intrång i nätverket inkluderade social manipulation i kombination med användandet av säkerhetshål i säkerheten för ställverken. Dessa intrång är något som inte är relaterat till kommunikationen i nätet fält men i denna attack noterades att säkerhetsnivån på de VPN-uppkopplingar som användes inte var tillräckligt hög. Med hjälp av SATEL XPRS lösningen kan en högre nivå av krypteringsalgoritmer och krypteringsmekanismer skapa ett mer härdat kommunikationsnät. Angriparna i Ukraina injicerade skadlig programvara i vissa protokollomvandlare. I SATEL XPRS-lösningen kan firmware och software verifieras med hjälp av interna kontrollsummor, en felaktig eller manipulerad mjukvara kommer att avvisas. En konstant revision av hårdvara och mjukvara har till uppgift att fortlöpande hitta och säkra eventuella säkerhetshål.

Om obehöriga intrång eller brott mot säkerheten skulle ske och förhållande om detta offentliggöras skulle de negativa effekterna, utöver konsekvenserna av en attack, innebära bestående PR- och varumärkesskador för de inblandade. SATEL XPRS lösningen har avancerade kontrollfunktioner för att garantera både säkerheten och systemets integritet vilket skall leda till att användare undviker omfattande skador och förluster.

Radio för redundant kommunikationSATEL XPRS lösningen är det rätta valet för affärskritisk kommunikation, såsom kommunikation i SCADA-system i kraftnät, vatten- och avlopp och likande system där säkerhet och prestanda är viktiga. Det ger en robust anslutning med hög tillgänglighet som inte bara fungerar under soliga dagar med en svag bris. Den garanterar också funktion under de kritiska dagarna när realtidsuppkopplad automation behövs som mest. Den kombinerar de bästa delarna av olika tekniker, med hänsyn till datahastighet, latens och tillgänglighetskrav, krav som ställs bland annat i moderna kraftnät. SATEL XPRS är en god start i ett arbete med att garantera säkerhet, redundant kommunikation samt kommunikationssystemets integritet idag och i framtiden.

Radiorouter SATEL XPRS

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök