skip to Main Content

Eftersom det är valborg i morgon, en tid då många eldar, så tipsar vi om hur du kan koppla en rökdetektor till vår MMS-kamera B2. Till kameran kan du lägga till en eller flera trådlösa rökdetektorer. Den har i grunden samma egenskaper som en vanlig optisk brandvarnare, den larmar högt lokalt när den nås av rök. Skillnaden här är att när den larmar skickas signaler trådlöst till MMS-kameran som i sin tur larmar de mobiltelefonnummer du angett.
Rökvarnare

Installationen går till så här:

 1. Vrid fästplattan på rökdetektorns baksida motsols och avlägsna den.
 2. Öppna batteriluckan installera batteriet, se till att + och – hamnar enligt symbolerna innanför luckan.
 3. Sätt tillbaka batteriluckan och titta på indikeringslampan på framsidan, den skall nu blinka rött var 40:e sekund.
 4. Varje brandvarnare måste associeras med MMS-kameran, detta kan endast ske om båda enheterna är aktiva. Om brandvarnaren blinkar rött var 40:e sekund och MMS-kameran blinka grönt en gång per sekund så är du redo för nästa steg.
 5. Skicka ett SMS från masteranvändaren, du måste här ta ställning till vilken funktion du vill ha:
  • #05#Brandvarnare1# detta sms associerar rökdetektorn och namnger den Brandvarnare 1. SMS-larm skickas vid larm, men bara då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #05#*Brandvarnare1# detta sms associerar rökdetektorn och namnger den Brandvarnare 1. SMS-larm och MMS-bild skickas vid larm, men bara då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #196#Brandvarnare1# detta sms associerar rökdetektorn och namnger den Brandvarnare 1. SMS-larm skickas vid larm oavsett om MMS-kameran är i bevakningsläge eller standbyläge.
 6. MMS-kameran svarar med ett SMS när den är redo att associeras med rökdetektorn.
 7. Tryck på brandvarnarens testknapp varvid ett pip hörs från MMS-kameran och tre pip hörs från brandvarnaren.
 8. MMS-kameran bekräftar nu med ett SMS att Brandvarnare1 är inkopplad.
 9. För att testa funktionen så kan du när som helst sätta MMS-kameran i larmat läge och tryck in brandvarnarens testknapp. MMS-kameran avger ett pip och brandvarnaren avger tre pip.

MMS-kameran skickar då ett larm-SMS till masteranvändaren  med meddelande om att larm mottagits från brandvarnaren.

Back To Top
Sök