skip to Main Content

PTS beslutar om säkrare mobilnätPost- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya föreskrifter för operatörerna så att att de bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. PTS vill att både nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet och har genom föreskrifter reglerat vad som avses.

Samhället behöver säkrare nät

Bakgrunden är att samhället blivit alltmer beroende av fungerande nät och tjänster och både privatpersoner, företag och samhällsviktiga verksamheter måste kunna känna trygghet i att telefoni och internet fungerar. PTS bedömning är att det behövs krav för att säkerställa att näten och tjänsterna är driftsäkra.

Krav på riskanalys och incidenthantering

De nya föreskrifterna innehåller krav på riskanalysarbete och hantering av incidenter, det innebär också att det finns krav på reservkraft och krav på redundanta förbindelser i viss utsträckning.

Med krav på bättre reservkraft fortsätter tjänster att fungera under en period vid strömavbrott och om en kabel grävs av ska redundansen innebära att kommunikationen är förberedd för att ta en annan väg och fortsätta fungera.

Genom kraven förtydligar PTS vilka åtgärder måste uppfyllas för att verksamheten ska uppfylla en grundnivå av driftsäkerhet, den ny kravnivån motsvarar vad staten anser är en rimlig nivå av driftsäkerhet. Det öppnar också möjligheter för den som vill använda mobilnäten professionellt för kritisk kommunikation, genom en högre säkerhetsnivå är det lättare att ta steget till mobilnäten och känna en trygghet i att de fungerar även vid störningar.

Operatörerna skall uppfylla vissa krav redan till årsskiftet, andra skall vara uppfyllda inom fem år.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök