skip to Main Content

När SMS kom var telefonerna stora

Världens första SMS skickades över Vodafones engelska GSM-nät 3:e december 1992. Neil Papworth från Sema Group skickade med hjälp av en PC ett textmeddelande till Richard Jarvis på Vodafones Orbitel 901, mobiltelefon. Världens första SMS-meddelande innehöll texten ”Merry Christmas”, God Jul, en text som senare har kommit att återfinnas i åtskilliga SMS varje år.

SMS-meddelanden når oss i många olika skepnader, glada, arga, roliga och tråkiga för att nämna fyra av de tusentals sinnesstämningar som vi dagligen får ta del av i meddelandeformat på omkring 140 tecken.

Meddelandeidéns födelse

Enligt vissa källor såddes det första fröet till SMS på en pizzeria i Köpenhamn. Matti Makkonen, en finsk ingenjör, har återgett hur han och ett par kollegor skissade fram det mobila textmeddelandet i början av 80-talet. Vissa källor gör gällande att detta var 1982 och andra källor gör gällande att det var 1984.

Ungefär samtidigt sägs konceptet ha utvecklats av det fransk-tyska teamet Friedhelm Hillebrand and Bernard Ghillebaert.

Oavsett vem man ger äran för uppkomsten av dessa korta meddelanden var det från början tänkt att de var meddelanden som kunde nå mottagaren även om denne var utanför täckningsområdet eller hade mobilen avslagen. Från ax till limpa dröjde det ganska exakt 10 år till det första meddelandet skickades 1992 och vi kan gissa att Makkonen eller någon annan upphovsman idag hade varit rik om han hade patenterat sin idé.

Världens första SMS

SMS på äldre telefon1990 gick den första GSM World congress av stapeln i Rom med 650 deltagare och året efter presenteras den första specifikationen. I juli 1991 öppnar världens första GSM-nät med Oy Radiolinja Ab i Finland som första operatör. I december 1992 finns det totalt 13 nät i drift i 7 områden. GSM World Congress hålls detta år i Berlin med 630 deltagare. SMS var ju som bekant beroende av GSM även om det idag fungerar i såväl 3G som 4G. Och när världen första SMS skickades sändes det med hjälp av en PC till en Orbitel 901 mobiltelefon. Neil Papworth från Sema Group skickade ett meddelande med texten ”Merry Christmas” över Vodafones engelska GSM-nät 3:e december 1992 till mottagaren Richard Jarvis på Vodafone.

SMS första 20 år

SMS var ingen stor belastning för näten i början, faktum var att dess mottagande var ganska svalt. 1995 skickades i genomsnitt 0,4 meddelanden per månad, delvis beroende på att operatörerna hade problem med en att hitta ett sätt att ta betalt tjänsten för vissa abonnemang. Men i slutet av 90-talet tog trafiken fart, även om många trodde mer på tekniker som WAP. Först ökade populariteten i Finland, därefter spreds det över världen.

Användandet av SMS har ökat stadigt, framförallt utanför Sveriges gränser. År 2000 sändes cirka 17 miljarder meddelanden, året efter 250 miljarder. Denna siffra dubblerades på tre år så 2004 skickades 500 miljarder SMS. 2010 var siffran uppe i 6100 miljarder och 2012 skickades 14 700 miljarder SMS. Beräkningar gör gällande att det kommer skickas 28 200 miljarder SMS år 2018.

Meddelanden förr

SMS -en användbar historia

SMS används för allt från omröstningar, reklam, offentliga meddelanden, att påminna om tandläkartiden, att skicka paketaviseringar, inte att förglömma de meddelanden som skickas till nära och kära men glada, sura, arga, lyckliga innehåll. Att SMS har sin plats i mobilnäten även i de kommande åren får ses som säkert även om nya meddelandeformer som till exempel iMessage, tjänster där meddelanden skickas som datapaket istället, tar en större del av kakan.

2012, 20 år efter SMS födelse skickades 35 SMS per abonnent och dag i mobilnäten i Sverige. Användandet i Sverige må ha stagnerat litet under det senaste åren.

SMS är en del av framtidens ökande antal uppkopplade maskiner, där SMS-styrning används av de enklaste applikationerna. SMS är intressant för kommunikation mellan maskiner men kommer säkert ersättas av rena datatjänster för framtidens uppkopplade maskiner.

Mer udda SMS-tjänster

Skicka hundratals SMS i radSMS står för Short Message Service och är ett kommunikationsprotokoll som möjliggör utbyte av små datapaket mellan enheter via GSM-nätet. För att undvika att näten skulle överbelastas begränsades storleken på paketen till 160 tecken per meddelande. Med 1985 års teknik som grund var det sannolikt ett klokt beslut. Senare bestämde att man skulle ändra detta till 140 tecken, övriga 20 tecken reserverades för operatörsintern overheadinformation.

För den som vill skicka längre SMS finns stöd för upp till 255 meddelanden i rad, även om den praktiska gränsen går vid 6-8 st. Dessa serie-SMS är inte lika långa då ett par tecken används för att identifiera hur meddelandena hör ihop så att mottagaren kan avläsa dem korrekt.

Special-SMS

Flash SMS är en sorts meddelanden som bara syns på hemskärmen men inte lagras i inboxen, tanken är att använda tjänsten i nödlägen (brandlarm, katastrofer).

Tyst SMS syns inte alls på den mottagande enheten och ljudsignal avges inte heller. Dessa används för att se var en användare befinner sig eller för att spåra en enhet. I Tyskland skickades en halv miljon dylika sms under 2010 av tull, polis och underrättelsetjänst.

GSM- och SMS-larm

GSM larmGSM-larm passar både för driftsövervakning och inbrottslarm. SMS-larmsändare är ett enkelt sätt att öka säkerheten och ger omedelbar återkoppling via SMS om något går snett.

GSM och SMS-larm

Fjärrstyr via SMS

Styr ESIM320 med appAtt fjärrstyra maskiner och annan utrustning via SMS är ett perfekt sätt att snabbt och enkelt reglera utrustning att vara på plats.

SMS-fjärrstyrning

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök