skip to Main Content
Att inte veta var saker är i en vårdmiljö ger i dessa tider en ökad osäkerhet, tidsspillan och är ett slöseri med resurser. På sjukhus och andra vårdinrättningar där tiden kan vara knapp och hårda prioriteringar behöva göras ska inte tid behöva läggas på att lokalisera rullstolar, sängar och viktiga maskiner i det dagliga arbetet. Men eftersom patienter flyttas, resurser flyter fritt på en avdelning, patienter skrivs ut, byter avdelning eller skrivs in är det en utmaning i praktiken att hålla reda på sjukhusets tillgångar.

Hitta en viktig maskin snabbt

På sjukhus kan utrustning för inomhusspårning göra skillnad. Genom att förse sjuksköterskor och teknisk personal med information i realtid om var utrustning finns kan värdefull tid sparas. En sköterska med en surfplatta kan i realtid se var det finns en ledig säng eller skicka en signal till en viss rullstol som ger feedback genom en summer eller blinkande led.
hitta en ledig rullstol
Sjukhuslogistik är komplicerad, oavsett vilket sjukhus du besöker. En strategi baserad på IoT kan användas för att spåra en rad olika saker. Genom att spåra, kan man minska tiden det tar att hitta rätt maskin, säng eller liknande. I slutänden alltså tiden det tar för en patient att få rätt hjälp.

Med inomhusspårningsteknologi, som den som utvecklats av Wirepas, kan ett komplett nätverk av sensorer, fast infrastruktur och spårningstaggar snabbt byggas upp. Tekniken kan användas för att visualisera tillgångar och personer, och denna data kan sedan användas för att boka exempelvis en säng, en maskin eller en rullstol direkt i en app.
Lokalisera rätt sjukhussäng

IoT kan lösa dessa hinder snabbt

Att inte ha omedelbar tillgång till standardutrustning är ett onödigt hinder som ganska enkelt kan hanteras med IoT. Att inte veta var en rullstol är kan ta onödig tid. Dessa flyttas, lånas av en kollega, eller parkeras på någon avskild plats. Mycket värdefull tid slösas bort genom att leta efter tillgångar. Skulle det inte vara mycket lättare om du kunde se var den närmaste tillgängliga sängen är i realtid? Patienter kommer att uppleva vård av högre kvalitet, med rätta, personalen hinner fokusera på rätt saker.

Det finns många tekniker som du kan använda för att inomhuspositionera, exempelvis aktiva eller passiva RFID-taggar eller Bluetooth. Den bästa metoden är aktiva – batteridrivna – taggar som skickar en signal till ett nätverk av ankare som kan triangulera objekt i realtid. En av de mest intressanta teknologierna som används är Wirepas-systemet. Denna nätverksteknologi är självorganiserande, alltid igång, går snabbt att bygga upp då den klarar sig utan fast strömmatning.

Inomhuspositionering sjukhuslogistik

Inomhuspositionering är perfekt för många applikationer, sjukhuslogistik är ett av dem. Noder kan användas för positionering men också miljöövervakning såsom övervakning av temperatur och luftfuktighet. Fasta ankare ansluter automatiskt till varandra och utgör ryggraden i systemet. Systemet är mycket robust och kan välja bästa möjliga kanal, alternativa rutter och är därmed perfekt även för krävande miljöer. Det kan också hantera stora mängder samtidiga användare. Tack vare meshtekniken så kan trafiken lastbalanseras jämnt mellan de olika noderna, vilket ger maximal bandbredd och minimal energiförbrukning. Kort och gott, tekniken är mycket lämplig för komplexa miljöer som sjukhus.

Data från alla taggar kan användas föra att ta fram både longitud- och latituddata för att visualisera utrustning, temperatur och annan data i en app där man kan se allt inplacerat på en ritning. Data kan visualiseras i bärbara enheter eller på stora skärmar där tillgångar, larm och klimatdata kan visualiseras tillsammans.

Hitta rätt med inomhusnavigering

Att guida personal är en annan utmaning på stora sjukhus. Genom Wirepas beacon funktion kan noderna skicka navigationsinformation till personalen så att de med vanlig Bluetooth-teknik kan navigera effektivt inomhus.

Låt oss bygga tillsammans

Vi har noder och ankare för att förverkliga denna typ av projekt och ett nätverk av alla resurser som krävs. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans hitta metoder för att snabbt spara tid och resurser.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök