skip to Main Content
Vid trafikövervakning i större städer krävs att det går snabbt att uppdatera information på avlägsna platser i realtid. Trådlöst bredband för industrin, 4G routrar och radiomodem kan förenkla installation och spara pengar.

Sensorer mäter och övervakar

Radiolänkar från RADWIN i fordonI den här typen av system finns en rad sensorer för att mäta parametrar som lufttemperatur, vägtemperatur, nederbördsmängd och vindhastighet. Data används för att i tid varna för ishalka, för stora nederbördsmängder eller andra svåra väderförhållanden. När trafikledningen kan ta del av denna typ av information kan man fatta välgrundade beslut om var och när hastighetsgränsen skall stängas eller vägar stängas.

Mobilt bredband i trafikövervakning

Kameror som varnar för hinder på vägen, olyckor eller trafikstockningar kan minska tiden andra trafikanter påverkas av störningen genom att operatörerna i trafikledningen får en snabb och automatisk notis om att något inte står rätt till. Därmed kan utryckningsfordon snabbt skickas ut och störningar kan minimeras. Skyltar längs vägen kan användas för att varna förare för köer, förolyckor, och såväl anpassa hastigheten automatiskt som föreslå andra vägar. För att sensorer, informationstavlor och övervakningskameror skall kunna fungera tillsammans behövs pålitlig, tvåvägskommunikation. Genom att installation av kabel är både kostsamt och begränsar val av installationsplats är trådlös kommunikation ett bra val i dessa applikationer. Routrar för mobilt nätverk via 4G tillhandahåller en tillförlitlig uppkoppling, hög bandbredd och korta svarstider.

Trafikantinformation i realtid

I kollektivtrafiken finns en rad informationssystem för realtidsinformation till trafikanter i och utanför fordon. Skyltar med information om när nästa buss anländer skall uppdateras i realtid. Fordonets driftsdata skall överföras till överordnat system och fordonsdatorn uppdateras med instruktioner till föraren. För denna typ av system kan till exempel trådlösa modem vara en bra lösning, de ger en snabb och robust uppkoppling i nät som är robusta mot störningar.

Buss med trådlöst bredband

Videoövervakning av vägar och kollektivtrafik

Vid överföring av video i realtid gäller det att dra nytta av den snabbaste tekniken som för stunden är tillgänglig och lämpad för applikationen. Både 4G och privata radionät är lämpade för denna typ av system. Med trådlöst bredband går det snabbt att implementera en lösning, installationstiden är minimal då nätet så att säga redan är klart. I Sverige finns det 4G-täckning att tillgå i snart sagt varje hörn där det är motiverat att sätta upp en övervakningskamera. Routrarna stöder överföring av allt från ljud och video till stillbilder. De stöder modern säkerhetsteknik och skyddade uppkopplingar för att förhindra obehörigt intrång.

En annan väg att gå är att sätta upp ett privat radionät med radiolänkar som knyter samman punkter och överför data både snabbt och säkert. Radiolänkarna i vårt sortiment klarar upp till 750 Mbit/s och finns för både stationärt och mobilt bruk.

Mer om videoövervakning via radiolänk

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök