skip to Main Content

Artikeln har publicerats i SKEF News nummer 3 2011
AMF1 i Berga är ett av de mest tekniskt framstående regementena inom Försvarsmakten. AMF1 har en historia som sträcker sig ända tillbaka till Gustav Vasas tid och är idag en organisation med ett av världens kanske främsta ledningssystem. Redan under Gustav Vasas bildades kustartilleriet för att försvara Oxdjupet. Gustav Vasas soldater var säkert kompetenta med dåtida mått mätt, men de hade förmodligen häpnat över den avancerade utrustning som används av dagens amfibiesoldater.

Trådlöst en förutsättning för försvaret

I de svenska Amfibiebataljonerna används radio från soldats nivå och uppåt i organisationen, trådlöst är en förutsättning för att man skall kunna fullfölja sitt uppdrag. -Från plutonsnivå och uppåt har vi tredubbla radiosystem för att garantera att kommunikationen fungerar, säger Major Claes Westergren som är Sektionschef på S6 vid AMF1 där Claes ansvarar för ledning och samband.

På AMF1 utbildas Amfibieförband med huvuduppgift att strida där land möter hav. Det kan därför handla om att landstiga på ett kustområde likväl som försvara ett kustområde mot landstigande makt. Ingen skall kunna komma i land, ingen skall kunna landstiga, det är grundtanken. Eftersom förbanden står till försvarsmaktens förfogande kan de även sättas in utomlands som i till Afganistan eller Tchad där förband från AMF1 är och har varit verksamma.

-Huvuduppgifterna i Afganistan är inte att göra en soldats arbete utan att göra arbete ingen annan än en soldat kan göra. Det handlar om att vara en garant för säkerheten och se till att de som är vanliga människor skall kunna fungera normalt och att Talibaner eller andra brottsliga organisationer störs i sin verksamhet, säger Claes och förtsätter -Vi har bedrivit en mix av militär och polisiär verksamhet. Som ett mått på framgången har det blivit lugnare i området och när insatsen började gick inga flickor i skolan, idag går 50% i skolan och idag har ungefär 80% av invånarna har tillgång till sjukvård.

Radio är grundstommen

För att vara framgångsrik i strid är ständig rörelse viktig som en av tre viktiga faktorer att uppfylla. För att kunna röra sig så optimalt som möjligt måste man kunna kommunicera. Ledningssystemen som används fokuserar på talkommunikation och skall garantera att det alltid går att prata med varandra.Tillförlitligheten är god tack vare de tredubbla kommunikationssystemen.

Plutonens tredubbla radiosystem bygger olika typer av radioutrustning. Man använder rena ”off the shelf” lösningar där specifikationen avgör vilken radio som används. Man använder även Ra180, försvarets egna radiosystem.

Som yttersta nödsamband finns en räckviddsoberoende kortvågstradio (HF) som har en mycket begränsad bandbredd. Som mellansystem används VHF och UHF för tal och data, och som huvudsystem används andra system med VHF frekvenser för samband, tal och data. Som komplement till detta används radiolänkar med hög bandbredd.

I vissa speciella fall, främst för internationella insatser, används också satellit. Eftersom Sverige inte har några egna satelliter är detta dock dyrt och används där det behövs. -Vi baserar vårt samband på system där vi själva kan styra infrastrukturen, vi skall inte vara beroende av någon annan där vi är i position att själva styra över kommunikationsvägarna. Finns det bra system tillgängliga kan det användas som komplement, vi har kryptosystem som fungerar oavsett bärare” säger Claes som berättar att mobiltelefoner används men som just komplement.

Varje soldat har en radio

Amfibiesoldatens utrustning tillhör en av de mest utvecklade inom försvarsmakten, man har till mörkersiktshjälpmedel som förstärker befintligt ljus. Amfibiebataljonen förfogar över ett av världens mest tekniskt avancerade ledningssystem och alla soldater har en egen radio. Men även om alla soldater har radio kan de inte prata med varandra fritt, frekvenserna räcker inte till för det ändamålet.

Utöver den personliga utrustningen har Amfibieregementet tillgång till en rad olika båtar som gruppbåtar, Stridsbåt 90 för ledning, vapenplattform och ambulans med mera. Därtill finns trossbåtar för att lasta och frakta större laster. För att kunna röra sig snabbt vintertid används svävare som kan transportera 50 personer i en hastighet av 70-80 knop oavsett havet är fruset eller inte.

Båtarna som används är utrustade med radar, digitalt navigationssystem (som följer civila krav), radiokommunikation som med minst tre olika kommunikationssystem samt AIS.

Nyligen har AMF1 kompletterats med ett kompani med 30 stycken bandvagnar som är utrustade med bland annat radio och digitalt navigationsstöd. Vagnarna är relativt nya på AMF1 och skall på sikt utrustas med ungefär samma utrustning som båtarna, minus AIS och marina navigationssystem förstås. En utmaning är att anpassa det som används på en båt till att passa i en betydligt kompaktare bandvagn.

I morgon berättar vi mer om försvarets frekvenser.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök