skip to Main Content

Trafik Stockholm är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Stockholms stad och en av landets fyra trafikledningscentraler. Trafik Stockholm ansvarar för trafikledning, styrning och trafikinformation för det statliga och kommunala vägnätet i Stockholm, därtill för det statliga vägnätet i hela Mälardalen och på Gotland. Trafik Stockholm ansvarar dessutom för att aktuell trafikinformation tillhandahålls med det övergripande syftet att möjliggöra säkrare och effektivare framkomlighet på vägarna med en minskad miljöpåverkan.
Goda förberedelser löser snöröjningen


Med en serie kalla vintrar är det viktigt med en intrimmad organisation. I mitten av november börjar gemensamma förberedelser med övriga aktörer och under hela vintersäsongen hålls återkommande, veckovisa möten med samverkansgruppen som består av entreprenörer, Länsstyrelsen, Landstinget samt myndigheter som till MSB. Trafik Stockholm har en rad kommunikationssystem som samordnar olika myndigheter och organisationer för att säkra att de som ingår i samverkansgruppen kan kommunicera även under den dagliga driften.

Dags för oväder
Väderinformation inhämtas löpande från egna väderstationer längs vägarna och kombineras med väderdata från SMHI. Data sammanställs till en väderprognos för kommande fyra timmar. Vid risk för större oväder får Trafik Stockholm en förvarning från SMHI 24 timmar i förväg, något som ger möjlighet att öka bemanningen och förvarna driftentreprenörer.

I morgon publicerar vi del 2 i artikelserien om trafiken

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök