skip to Main Content

Är det väder att gå ut i?

Eget bredbandsnät
Trafik Stockholm har ett eget bredbandsnät som bygger på fiber. Till fibernätet är anläggningar och övervakningsutrustning anslutna. Nätet är omfattande då det inrymmer såväl kameraövervakning av fyra tunnlar samt drift- och larmövervakning av kraft, VA, brand, ventilation med mera.

Vid incidenter samverkar Trafik Stockholm med bland annat räddningstjänsten, SOS, Polisen och SL. Genom möjligheten att lägga över kamerabilder från övervakningskamerorna till respektive organisations ledningscentral kan beslut snabbare tas om vilka resurser som behövs i olika situationer.

Idag sker kommunikationen med andra aktörer via mobiltelefon men på fältet används också RAKEL, framförallt när organisationer skall samverka med varandra. RAKEL finns till i de fyra VägAssistans-bilarna som syns på Stockholms vägar redo att hjälpa bilister som fått problem. RAKEL utnyttjas endast för tal, för positionering och ärendehantering används istället ett eget system.

Informera  
Aktuell information om det rådande trafikläget sprids via TV, radio och internet samt via informationstavlor i trafiken. Via det egna fibernätet hämtas miljövärden och trafikflödesinformation. Aktuella flöden analyseras av ett prognosverktyg som visar operatörerna hur trafikläget kommer att ser ut om till 10 minuter. Systemen idag är väldigt automatiserade. Det innehåller skriftliga rutiner och åtgärdsplaner och analyserar information från de underliggande systemen och föreslår en åtgärdsplan för operatören. All styrning av trafiken sköts automatiskt men måste först bekräftas av en människa.

Back To Top
×Close search
Sök