skip to Main Content

Luftkvalitet

Luftkvaliteten inomhus är en av de viktigaste komponenter för vårt välbefinnande. Eftersom vi dessutom tillbringar större delen av vår tid inomhus måste vi vara säkra på att vi andas in hälsosam luft. Med globala pandemier i färskt minne har luftkvalitet också fått en större betydelse än någonsin tidigare. Världshälsoorganisationen (WHO) har poängterat vikten av god inomhusluftkvalitet som en avgörande faktor för att förhindra sjukdomsspridning. Med teknikens utveckling har övervakningssystem för inomhusluftkvalitet blivit alltmer sofistikerade, vilket möjliggör exakt uppföljning och justering av luftkvaliteten i realtid. I många länder skärper man reglerna för hur luftkvalitet skall övervakas.

Den viktiga luftkvaliteten

När vi tänker på luftkvalitet är det kanske främst luften utomhus, avgaser från bilar, föroreningar från industrier eller motsatsen, frisk luft i skogen som är det som först slår en. 90 % av vårt dagliga liv tillbringas dock inomhus: i våra hem, på våra arbetsplatser, i offentliga byggnader och skolor. Inomhusluftkvaliteten är en av de viktigaste komponenterna för välbefinnande. Enligt en studie av Environmental Protection Agency (EPA) kan koncentrationen av vissa föroreningar vara 2 till 5 gånger högre inomhus än utomhus, vilket gör inomhusmiljön till en kritisk punkt för vår hälsa. Dessutom påverkar dålig luftkvalitet din produktivitet och kan till och med skada din hälsa. Enligt forskning kan långvarig exponering för dålig inomhusluft öka riskerna för respiratoriska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och till och med vissa cancerformer. De flyktiga organiska komponenterna (VOC) är kanske en av de minst kända faktorer som påverkar välbefinnande, men de kan avges från produkter vi använder dagligen som rengöringsmedel, kosmetika, eller till och med möbler, och i höga koncentrationer kan de vara skadliga för hälsan.

VOC och TVOC -viktiga luftkvalitetsparametrar

Flyktiga organiska föreningar (VOC) är en grupp föreningar med högt ångtryck och låg vattenlöslighet. Flyktiga organiska föreningar är organiska kemikalier som blir en gas vid rumstemperatur. Det finns tusentals flyktiga organiska föreningar och ett flertal flyktiga organiska föreningar förekommer samtidigt. Därför används oftast totala VOC-koncentrationen som mått. Detta är enklare och billigare än att mäta enskilda VOC-komponenter.

VOC eller TVOC?

När man mäter mängden flyktiga organiska föreningar kommer man ofta att stöta på termen TVOC, eller total mängd flyktiga organiska föreningar. Nivån för totala flyktiga organiska föreningar (TVOC) är ett mått på summan av alla flyktiga organiska föreningar (VOC) som finns i ett luftprov. TVOC är en viktig indikation på den allmänna luftkvaliteten i en byggnad eftersom det har samlats in så mycket information om TVOC-nivåerna under årens lopp, och med hjälp av dessa uppgifter har forskarna kunnat sammanställa vad som kan anses som bra eller dålig luftkvalitet.
Total mängd flyktiga organiska föreningar (TVOC) är en grupp av flyktiga organiska föreningar som används för att representera hela mängden föroreningar. Om du har en luftkvalitetsmätare med kapacitet att upptäcka flyktiga organiska föreningar kommer du att se dina mätvärden i form av TVOC.
Tyvärr är TVOC inte enhetligt definierat. Många standarder inkluderar olika flyktiga organiska föreningar i sin TVOC-gruppering eller tilldelar olika vikter vid beräkningen av TVOC. Detta kan göra definitionen av TVOC svår att tolka, eftersom vi inte kan säga definitivt vilka VOC som ingår i TVOC.
0
0-250 ppb -låga nivåer av organiska föreningar
250
251-2000 ppb -Skadliga nivåer om de kvarstår i mer än 30 dagar
2001
Över 2000 ppb -Höga nivåer -vidta åtgärder omedelbart

Öka ventilationen

En av de största orsakerna till att flyktiga organiska föreningar kan ansamlas är bristande ventilation. Flyktiga organiska föreningar släpps ut direkt i inomhusluften så de kommer att stanna kvar där om de inte späds ut med frisk luft eller ventileras ut.

Exempel på flyktiga organiska föreningar:

Bensen
Formaldehyd
Etylenglykol
Metylenklorid
Tetrakloretylen
Toluen

Smarta sensorer för luftkvalitet

Vi har flera lösningar för luftkvalitet i vårt sortiment, sensorer som ansluter via WiFi, BLE eller 4G. Sensorn AKKR8 kan hålla koll på både luftkvalitetsvärdet (eTVOC) och CO2. Den kan mäta i realtid och larma om värdena går över satta gränser. Genom att det är en smart sensor kan den också starta exempelvis extra ventilation via dess reläutgång om ett sådant scenario inträffar (en funktion vi kan aktivera på begäran). AKKR8 ansluts via mobilnäten, medan sensorerna från Hibou ansluts direkt till WiFi eller avläses lokalt via BLE.

 • HibouAir PM-sensor För BLE

  HibouAir PM-sensor för BLE

  HibouAir är en avancerad PM-sensor som erbjuder realtidövervakning av partiklar i inomhusluften. Med sin toppmoderna uppsättning sensorer och användarvänliga app, ger HibouAir en detaljerad överblick över partikelnivåer, rumstemperatur, luftfuktighet...
  1 515,00kr Ex.moms
 • HibouAir CO2-sensor För Wifi

  HibouAir CO2-sensor för Wifi

  HibouAir är en avancerad CO2-sensor som erbjuder realtidövervakning av inomhusluftkvalitet samt mätning av ljusnivån i rummet. Med sin toppmoderna uppsättning sensorer och användarvänliga app, ger HibouAir en detaljerad överblick...
  1 998,00kr Ex.moms
 • Luftkvalitetspaket

  Luftkvalitetspaket

  Hårdvara och SIM-kort ingår Plattform för datainsamling/presentation AKKR8 Luftkvalitetspaket är en startklar lösning för övervakning av luftkvalitet, luftfuktighet och temperatur. Enheten kopplar upp sig via mobilnätet, så du är...
  3 400,00kr Ex.moms

Boka expertmöteVi har många års erfarenhet av konkurrenskraftiga trådlösa lösningar för IoT och digitalisering. Vårt team av erfarna experter är redo att guida er bland olika lösningar så att ni snabbare kan nå era mål och maximera er konkurrenskraft. Om ni brinner för innovation och vill ligga i teknikens framkant är våra lösningar en nyckel till framgång.

Ta nästa steg

Är du redo att ta nästa steg i er digitaliseringsresa? Boka ett möte med någon av våra experter redan idag. Diskutera era utmaningar, utforska våra lösningar och få ett personligt skräddarsytt förslag efter era behov.

Vad du får med dig:

Insikter i hur de senaste tekniktrenderna praktiskt kan tillämpas i er bransch.

Ta del av vår erfarenhet där lösningar har transformerat företag liknande ert.

tips om rätt lösning som kan implementeras i er befintliga lösning.

Förstå de potentiella kostnadsbesparingarna, effektivitetsvinster och avkastning som våra lösningar kan erbjuda.

Boka tid här

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök