skip to Main Content

Förstärk din signal

Vad är antennvinst och hur hänger de ihop med termerna decibel, förkortat dB och watt, förkortat W? En rad faktorer påverkar all trådlös kommunikation via radio och att känna till dem kan vara av yttersta vikt.

Olika antenner, olika egenskaper

Det finns ett antal olika modeller på antenner med allt från sprötantenner till stora riktantenner, olika modeller på antenner har olika antennkaraktäristik och antennvinst.

Vad är antennvinst?

Antennvinst är måttet på hur mycket en antenn förstärker i förhållande till en viss referensantenn eller referensnivå. Enheten dB, decibel, används som ett uttryck för att visa hur mycket effekten ökas vid sändning eller mottagning hos en viss antenn. Ju högre dB-tal, desto kraftigare förstärkning.

Termen dB används i bägge sändningsriktningar, det vill säga den visar hur mycket signalen förstärks vid mottagning eller sändning vid användning av en viss antenn. Ju högre dB-tal desto kraftigare förstärkning. För att krångla till det litet används oftast dBi och ibland dBd, dessa är inte jämförbara med varandra, utan konvertering sker med följande formel: dBi=dBd + 2,15

Generellt används idag dBi av de flesta antenntillverkare, termen står för dB i förhållande till en isotropisk strålningskälla och dBd står för dB i förhållande till en dipolantenn.

Decibel

Decibel och watt

Enheten decibel syns ofta i media i samband med buller vilket kan uppfattas som negativt. I radiosammanhang används decibel för att jämföra allt från antenner, en radiomottagares kvalitet och antennkablars kabelkvalitet. Decibel är en enhet som kan visa hur bra en mottagare är, hur mycket en antennkabel dämpar eller hur mycket en antenn förstärker signalen.

Mycket i radiosammanhang mäts även i watt (W) och för att kunna förstå sambandet bättre måste vi räkna om W till dBm. Nu introducerade vi en till term dBm där m står för i relation till mW. 1 W är lika mycket som 30 dBm, 2 W är 33 dBm. Skalan är logaritmisk och 3 dB förstärkning motsvarar en fördubbling av uteffekten, oavsett om du använder dBm eller dBi. Samtidigt ger 3 dB dämpning i en antennkabel en motsvarande halvering av uteffekten.

Räkna ut effekten

Vad är antennvinstVet du alla dB eller W värden på din utrustning kan du snabbt räkna ut den ur antennen strålade uteffekten, även kallad ERP, Effective Radiated Power. Anta att du har en sändare på 1 W (30 dBm), en antennkabel med 3 dBi dämpning och en antenn som förstärker 6 dBi. Den ur antennen utstrålade effekten blir 33 dBm eller 2 W.

På samma gång är det värt att rikta blicken mot mottagaren i ditt system. En mottagares känslighet, dvs förmågan att uppfatta signalen, mäts i dB och där är tumregeln, ju lägre desto bättre.

Jämför till exempel ett radiomodem med -106 dB mottagarkänslighet med ett radiomodem med -112 dB mottagarkänslighet. Skillnaden i sammanhanget är 6 dB mellan det bättre och sämre modemet. Det sämre modemet behöver alltså en 6 dB starkare sändare för att nå lika långt. Om du har 1 W sändare med den bra mottagaren måste du alltså ha 4 W sändare med den sämre för att nå lika långt.

Om du inte har tillgång till en starkare sändare kan du förvänta dig att en försämring med 6 dB ger dig en halverad räckvidd ungefär.

Optimalt dimensionerade system fungerar optimalt

För att trådlös överföring skall fungera skall alla komponenter vara i bästa möjliga trim och korrekt dimensionerade. Vi har designat RF-nät i åtskilliga tiotals år, vi arbetar dagligen med att lösa frågor antenntäckning, placering av antenner och dimensionering av radiosystem. Vi har levererat hårdvara kombinerat med kunskaper till 100 000-tals installationer. Om du vill bygga ett trådlöst system baserat på vår erfarenhet så finns vi här för dig, vi vet hur man bygger radionät som fungerar i det långa loppet.

antenner

Ladda ned vår antennintroduktion med nyttiga fakta om antenner. Det här är över 60 teknikladdade sidor för dig som vill veta mer om antenner och antennlära.*obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök