skip to Main Content

Internet of Things (IoT), eller på svenska Sakernas Internet, innefattar de miljarder fysiska enheter i världen som är uppkopplade till internet för att samla in och dela data. IoT beskriver nätverk av fysiska objekt – ”saker”. Dessa saker består av hårdvara med inbyggda sensorer, mjukvara, och tillhörande teknik. Detta gör det möjligt att kunna ansluta sig till offentliga eller privata internet och utbyta data med andra enheter och system.

Vad är Internet of Things (IoT)?

Dessa saker återfinns som enheter i hushåll, företag, fabriker, odlingsplatser och städer, alla tillgängliga online. Dessa enheter kan bestå av ”smarta saker” och utgörs av allt från kylskåp, lampor, sensorer, dörrlås och tvättmaskiner. Enheterna kan vara allt från både vanliga och mer högteknologiska saker. Idag finns nästan vilken enhet du kan tänka dig som i en internet uppkopplad version, en sak ansluten till internet, Thing on the Internet, the Internet of Things.

Med bokstavligen miljarder av uppkopplade IoT-enheter idag, förväntar sig experter att detta antal kommer växa kraftigt de kommande tio åren då 5G-nätverk och IoT realiseras.

IoT kommer med många fördelar

Fördelarna med IoT för företag skiljer sig åt och beror på den aktuella implementationen. De två vanligaste fördelarna som lyfts fram är smidighet och effektivitet. En tanke med IoT är att företag ska ha tillgång till mer data om sina egna produkter och egna interna system, och större möjlighet till att göra förändringar baserat på resultat från mer data.

Fördelarna med IoT affärsmässigt är många, dessa är några vi särskilt vill lyfta fram:

Hållbarhet

IoT-teknik kan minska påverkan på miljön. Studier har visat på att mer än 80% använder IoT-teknik för att i grunden förändra sin miljömässiga hållbarhet.

Kontinuitet i verksamheten

IoT hjälper företag att snabbt anpassa sitt arbetssätt, detta har ju märkts tydligt under COVID-19-pandemin och dess efterdyningar att IoT kan hålla verksamheten igång på ett bättre sätt i svåra tider.

Driva innovation

Företag använder IoT för att ta del av tidigare outnyttjade data för att pådriva strategiskt tänkande och utveckla innovativa projekt för att garantera att företaget gör sitt bästa för att ligga i framkant i utvecklingen. Företag kan få datadrivna insikter från IoT-data som kan hjälpa dem fatta bättre beslut i verksamheten. Maskiner kan med AI och andra analysmodeller snabbare ta rätt beslut.

Företagsframgång

IoT är en framtidssäker teknik. De flesta företag som börjat använda IoT säger att det är avgörande för deras framtida framgång. IoT skapar också nya affärsmodeller och intäktsströmmar. För att möjliggöra sömlös koppling mellan den fysiska affärsvärlden och den digitala för att snabba på värdeadderingen.

Förbättra kundupplevelsen

Ett vanligt exempel tillverkare som implementerat sensorer i sina produkter för att kunna få tillbaka data över hur de presterar. Detta kan hjälpa företag se när en komponent är på väg att gå sönder och då byta ut den innan någon skada skett. Företag kan också använda sensordata för att göra sina system och leverantörskedjor effektivare, eftersom de kommer ha mycket tillförlitligare data på vad det är som egentligen sker och vad som fungerar i verkligheten. Detta leder till en snabbare anpassning till marknaden och ger möjligheten att erbjuda nya produkter och tjänster så kan kundupplevelsen snabbare anpassas.

Vad är en IoT-enhet (device)?

IoT bygger ett nätverk där dessa fysiska objekt – ”saker” – är uppkopplade och kan ”prata” genom att skicka information från sensorer, mjukvara, och andra tekniker och utbyta denna data med andra enheter och system över internet, liksom vi skrev i början. Vi pratade också om att nästan vilket fysiskt objekt som helst kan göras till en IoT-enhet om den kan kopplas upp mot internet för att skicka/ta emot information.

Under de senaste åren har IoT blivit en av de viktigaste teknologier genom tiderna, och i synnerhet en som kickstartar detta århundrade. Nu när vi kan koppla upp vardagliga saker så som kylskåp, bilar, termostater, och andra sensorer till internet, så blir kommunikation möjlig mellan människor, processer, och saker i detta ständigt växande ekosystem. Termen IoT används huvudsakligen för enheter som inte generellt förväntas ha internetuppkoppling, och som kan kommunicera med nätverket självständigt, utan mänskligt handlande. Den fysiska världen möter den digitala världen – och samarbetar.

Större objekt kan fyllas med mindre IoT-enheter. Motorer, exempelvis i flygplan, fylls med tusentals sensorer som samlar in och överför data för att säkerställa att motorn fungerar effektivt och noterar avviklers.

I större skala bidrar projekt som smarta städer, som täcker hela regioner med sensorer, med kunskap och möjligheter att kontrollera miljön.

Vilka tekniker har möjliggjort IoT?

Medan tanken på IoT har funnits länge, är det framsteg inom ett antal tekniker på senaste tiden som gjort det praktiskt möjligt. Tidigare när maskiner var uppkopplade kallade vi det M2M, men låt oss först titta på historien bakom IoT.

Den första IoT-enheten anses vara en Cola-automat på Carnegie Mellon University. En maskin som anslöts till APRANET år 1982. David Nichols, var en student, och tyckte att det var långt att gå till automaten på universitetet då det ibland var slutsålt, eller nyss påfyllt och därmed innehöll för varma drickor. Med hjälp av tre ytterligare studenter kopplade de upp något som kan ses som något av det första IoT-enheterna. Termen IoT myntades dock först år 1999 av den brittiske teknologen Kevin Ashton.

I början släpade tekniken efter visionen, ett problem många nya visioner stöter på, verkligheten är inte redo. För kylskåpet och dess efterföljare behövdes en processor och ett sätt att kommunicera med andra saker, helst trådlöst, och dessa faktorer medförde stora kostnader och energibehov som gjorde utbredda IoT-satsningar opraktiska.

M2M vs IoT

Under mitten av 00-talet började M2M blomma, och M2M är som IoT men ändå inte. Tanken med M2M var kommunikation mellan maskiner, M2M, och skillnaden mellan M2M och IoT är att IoT helt enkelt är ett större ekosystem med möjlighet för system att interagera med varandra. M2M-system däremot, var typiskt bara en slags maskin som kommunicerade med en liknande maskin i ett slutet system.

IoT och expansionen av IoT

Expansionen av IoT är möjlig tack allt intelligentare hårdvara till lägre pris. Olika trådlösa nätverk, offentliga och privata, har också en enorm betydelse. Tillgång till billiga, energisnåla sensorer möjliggör IoT-teknik för fler tillverkare och accelererar snabbt utbyggnaden av IoT. Tekniken gör det möjligt att göra allt från en liten ring till ett stort tåg till en del av IoT-ekosystemet. Genom att koppla upp alla dessa olika objekt och addera sensorer till dem kan man transformera ”dumma” saker till smarta. Genom att låta dem dela realtidsdata mellan varandra utan mänsklig medverkan, kan utvecklingen gå ännu snabbare.

Uppkoppling är också viktigt. Nätverksprotokoll har gjort det lätt att ansluta sensorer till molnet och till andra ”saker” för effektiv dataöverföring. Du kan läsa mer om olika IoT-protokoll här.

IoT och Industri 4.0

Industrial IoT (IIoT) kallas ibland för den fjärde vågen industriell revolution, eller Industri 4.0.
Vid framväxten av nya tekniker som möjliggör analys och maskininlärning, kan industrier uppnå ett nytt automatiseringsskikt och skapa nya intäkts- och affärsmodeller.

IIoT innefattar applikationer av IoT-teknik i industriella sammanhang, där sensorer vid produktionslinjer kan öka effektiviteten och minska spill. I en studie uppskattar man att 35% av amerikanska tillverkare redan använder data från smarta sensorer i sina system. IoT erbjuder möjligheten att bli mer effektiv i hur arbete görs, spara tid, pengar och hur resurser nyttjas i processen. Detta är de positiva effekterna av många IoT-implementeringar. Det möjliggör för företag och organisationer att tänka om hur de levererar tjänster och producerar varor.

Säkerhetsaspekten

En rapport från Samsung nämner behovet av att säkra varje enhet som ett kritiskt steg. Samsung menar på att det finns en risk att tekniken ligger steg före, och att fler än 7.3 miljarder enheter kommer behöva göras säkra av sina tillverkare innan 2020.

IoT ger stora belöningar, och alla belöningar kommer med en risk. Så ha säkerhetsaspekten i åtanke när du tittar på din kommande IoT-resa.

Hur stort är IoT?

Det är stort och det blir bara större och större. Det är redan fler uppkopplade enheter än människor i världen. Teknikanalysföretaget IDC förutspår att det kan vara så mycket som 41.6 miljarder anslutna IoT-enheter vid 2025. De tror också att industri- och fordonsutrustning kommer ha störst potential för att nå stora volymer av anslutna enheter.

Publik infrastruktur, så som el, vatten, och avlopp, kommer bli den största användaren av IoT, tack vare den fortsatta lanseringen av smarta städer, smarta mätare och så vidare. Säkerhetssystem, som exempelvis inbrottslarm och webbkameror, kommer bli den näst största användaren av IoT-enheter.

Byggnadsautomation – så som uppkopplade klimat och ventilationsanläggningar – kommer bli en annan snabbt växande sektor, följt utav fordon (uppkopplade bilar) och sjukvård. Vi har jobbat i de flesta vertikaler, vad kan vi hjälpa dig att koppla upp?

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök