skip to Main Content
I en alltmer digitaliserad värld är kommuniktion mellan maskiner nyckeln till att optimera och effektivisera företagsprocesser. Redan i början av 2000-talet började man prata om maskin till maskin-kommunikation (M2M), även om själva företeelsen är äldre än så. Genom att använda M2M routrar kan maskiner och enheter kommunicera direkt med varandra över nätverk, utan mänsklig inblandning. Kanske undrar du om det kan vara samma routrar som avses när någon pratar om M2M router, är det samma sak som en IoT-router? Låt oss klargöra begreppen och utforska hur dessa teknologier kan vara till nytta för ditt företag, för oavsett så handlar det om digitalisering som kan förflytta ditt företag i rätt riktning.

M2M-Kommunikation: kärnan i automationssystem

M2M-kommunikation handlar om att låta enheter interagera och utbyta data på ett sätt som effektiviserar och förbättrar företagsprocesser. Ett exempel är att en maskin med sensorer kan skicka data till en överordnad enhet, som sedan kan analysera och vidta åtgärder baserat på den insamlade informationen. Till exempel kan en maskin i realtid kommunicera med en ventil för att reglera flödet.

M2M-kommunikation är inte begränsad till enbart industriella tillämpningar. Det används också inom lagerhantering, fjärrstyrning, trafikstyrning, robotteknik, obemannade fordon, logistik och mer.

Byggstenar i ett M2M-system

Varken M2M eller IoT är en standard. IoT har vissa standardprotokoll som används, vilket gör det lättare att sy ihop olika system. För M2M är det litet annorlunda, många M2M-system är byggda för att vara uppgifts- eller enhetsspecifika. Här ligger den stora skillnaden mellan M2M och Internet of Things, i Internet of Things överförs ofta all data och kan tolkas av olika applikationer medan i M2M-system överförs bara viss data och inom en och samma applikation.

Internet of Things kan liknas vid ”Twitter för maskiner”, eller X som det heter numer. På X/Twitter behöver jag bara ”följa någon” för att få reda på mer fakta om ett ämne av intresse. Samma sätt gäller för IoT, om jag är en enhet kan jag prenumerera på intressant data, jag behöver inte veta vem som skickar informationen eller hur de är anslutna till nätverket, det enda jag behöver veta är att jag får relevant information som jag sedan kan bestämma vad som skall ignoreras och vad som skall sparas.

Ett M2M-system består vanligtvis av flera komponenter. Det börjar med sensorer som samlar in data, en PLC eller liknande logik som bearbetar denna data, och sen en kommunikationslänk som kan vara en 4G/5G-router. I andra änden finns en M2M-router som är kopplad till ett övervakningssystem eller ett styrsystem. Den här kombinationen gör det möjligt för företaget att tolka data och vidta åtgärder baserat på den insamlade informationen, men bara inom ett system i allmänhet.

Stabil kommunikation med 4G/5G-routrar

Våra M2M 4G-routrar och 5G-routrar är utformade för att säkerställa pålitlig kommunikation oavsett förhållanden. Vi har en uppsjö varianter på hårdvara som kan skapa stabila anslutningar även i krävande miljöer. Dessa routrar möjliggör punkt-till-punkt eller punkt-till-multipunkt anslutningar för olika kritiska tillämpningar, vilket ger kontinuitet och driftsäkerhet.

M2M och IoT: skillnader och fördelar

Det är viktigt att skilja mellan M2M och Internet of Things (IoT). M2M är mer specifikt och riktar in sig på direkt överföring av viss data mellan enheter. Å andra sidan är IoT som ”Twitter för maskiner” där enheter prenumererar på och utbyter en mängd olika data som olika applikationer kan tolka och använda. Finns ytterligare enheter kan de också välja att följa samma flöde, detta påverkar inte andra enheter. Nya enheter som tillkommer kan enkelt prenumerera på data och befintliga enheter kan avbryta prenumerationen utan att systemen stör varandra. Ytterligare informationsproducenter kan dessutom börja skicka information när som helst och börja bidra med information till kunskapspoolen. För dig som vill veta mer om IoT och dess protokoll kan vi tipsa om detta blogginlägg.

Överbrygg avstånden med M2M-routrar

M2M routrar är nyckeln till att skapa en sömlös och effektiv kommunikation mellan maskiner och enheter. Genom att utnyttja dessa avancerade teknologier kan ditt företag optimera processer och nå nya nivåer av effektivitet och automatisering. Oavsett om det handlar om industriell övervakning eller fjärrstyrning, så är M2M routrar en investering som kommer att löna sig genom ökad produktivitet och konkurrenskraft. Låt oss tillsammans maximera din företagspotential genom M2M kommunikation och uppnå en mer hållbar framtid.

En IoT router eller snarare IoT-gateway används för att publicera information från maskiner till en databas från vilka data kan hämtas av såväl produktionssystem, säkerhetssystem och driftövervakningssystem medan en M2M router överför data mellan system som fyller en viss uppgift.

Mobilt bredband för M2M

M2M-routerMobilt Bredband är helt enkelt bredband som kopplar upp sig via mobilnäten, men kan man använda mobilnäten för M2M? Absolut!

M2M via mobilt bredband

Routrar för M2M

m2m-routrarMånga års erfarenhet av uppkoppling av maskiner och processer gör att vi vet vad som fungerar och inte. I vårt sortiment av M2M-routrar finns routrar som håller.

4G routrar för M2M

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök