skip to Main Content
RS-232 är en standard som levererat pålitliga förbindelser mellan datorbaserade system i mer än 50 år. RS-232 är en standard som utvecklades under tidigt 60-tal och som står för Recommended Standard 232. Standarden beskriver en datalänk mellan enheter som datorer och modem.

Detta är RS-232

RS-232 definierar signalerna mellan en DTE (Data Terminal Equipment) med andra ord en dator, och en DCE (Data Communications Equipment), såsom exempelvis ett modem. RS-232-standarden används traditionellt i datorers seriella portar och i telefonmodem samt i en rad industriella tillämpningar. När standarden RS-232 ersattes med USB i datorer antog många att RS-232 skulle ersättas med USB även i industrin, men så är inte fallet. Tack vare RS-232 kontakten, D-SUB-kontaktens, stabila konstruktion så lever och används RS-232 alltjämt.

Standarden RS-232

RS-232 standarden definierar de elektriska egenskaperna i gränssnittet, hur de olika kontaktdonen ser ut (DB-9/DB-25). Då standarden från början var tänkt att ansluta datorer med modem har den löpande utvecklats. Idag tänker få på om det är en DTE eller DCE som skall anslutas då RS-232 används för att koppla GPS-utrustning till en trådlös länk, att koppla en PLC till ett 4G-modem eller ge anslutning åt en ljusskylt, parkeringsautomat eller liknande. Den nuvarande versionen av standarden heter TIA-232-F och utfärdades 1997.
Stabil fastsättning

Data skickas som bitar

Data kan skickas som synkron eller asynkron data. Datapaketen skickas som bitar i paket där varje paket inleds med en startbit och avslutas med en stoppbit. Det vanligaste paketet betecknas N, 8, 1, där N stor för paritet, 8 för databitar och 1 för stoppbit. Den totala datapaketslängden är 10 eller 11 bitar. E, 8, 1 är ett exempel på ett paket med 11 bitars paketlängd. Nedanstående skiss visar ett paket med N,8,1 det vill säga ingen paritetsbit, 8 databitar och en stoppbit.
RS-232 databitar

Elektriska nivåer

RS-232 har två nivåer 0 och 1. Standarden specificerar att ansluten utrustning skall klara upp till 25 volt, men normalt används lägre nivåer.

En logisk 1:a är -12 till -3 V och en logisk 0:a är +3 till + 12 V.

RS-232 är ett obalanserat protokoll som använder en enda ledare för varje signals etta och nolla samt en gemensam jord där signalnivån är relativ till jord. Metoden är både billig och enkel men det gör även RS-232 till känsligare för störningar och detta i sin tur kräver en lägre överföringshastighet än sina balanserade bröder RS-422 och RS-485.
rs-232 kontakt

Gränssnitt och handskakning

RS-232 är ett dubbelriktat gränssnitt som i grunden klarar sig bra på bara tre kablar, TD, RD och SGND. TD står för Transmit Data, RD för Receive Data och SGND för signaljord. I vissa tillämpningar används även en hårdvaruhandskakning där anslutna enheter kan efterfråga om de får sända genom att sätta RTS, request to send, till en logisk 1:a och om ansluten utrustning är redo att sända så ges klartecken i form av en CTS-signal, Clear to Send. Utöver dessa viktigaste signaler finns en handfull till anslutningar som används i enstaka tillämpningar.

RS-232 kontaktdon

RS-232 standarden anger även vilka kontaktdon som skall användas, dessa kallas D-sub kontakter (kort för D-subminiature) och förkortas i allmänhet DB-25 för den 25 poliga kontakten som är standardkontakten. Kontakten finns som hankontakt, med stift, och honkontakt, med hylsa. De flesta applikationer behöver inte alla de funktioner eller pinnar som finns i den 25-poliga kontakten och därför används oftast den mindre 9-poliga kontakten.
rs-232 9-polig-d-sub

Benämn. Beskrivn. Förkortn. 25-pol. don 9-pol. don
Protective Ground Ansluten till chassiedonets jord PG 1 X
Transmit Data Data från DTE till DCE TD(TxD) 2 3
Receive Data Data från DTE till DCE RD (RxD) 3 2
Request To Send DTE frågar om DCE är redo att ta emot data RTS 4 7
Clear To Send DTE är redo att ta emot data från DCE CTS 5 8
Data Set Ready DCE är redo att sända och ta emot data DSR 6 6
Common Ground Signaljord eller gemensam jord för signaler GND 7 5
Data Carrier Detect DCE tar emot en bärvåg från en annan DCE. CD (DCD) 8 1
Data Terminal Ready DTE redo att ta emot/initiera uppkoppling DTR 20 4
Ring Indicator DCE har upptäckt inkommande ringsignal RI 22 9

Inkoppling av signaler

RS-232 är enkelt att implementera och använda. Det man behöver ha koll på är antal stift i kontaktdonet, antal signaler som behövs mellan enheterna och om kabeln är en så kallad rak kabel (avsedd att koppla DTE mot DCE) eller en korskopplad kabel, även kallad nollmodemkabel (avsedd att koppla samman två enheter av samma typ)

Hastigheter

RS-232 lämpar sig för hastigheter under en 1 MB/sekund, i praktiken används ofta hastigheter mellan 9 600 bit/s upp till 150 kbit/s.

Överföringsavstånd

Standarden definierar inte en maximal kabellängd utan istället andra egenskaper hos drivkretsarna. I praktiken når RS-232 ungefär 15 meter men genom att sänka hastigheten i överföringen kan man nå litet längre. Genom att använda specialkablar (CAT5 eller bättre) kan avstånd upp till 300 meter nås, men då är det i allmänhet bättre att titta på RS-422 eller RS-485 som är bättre avstörda.

 • Out of Stock
  Maestro M111 2G

  Maestro M111 2G

  Maestro M111 är ett GSM/GPRS modem som används för att koppla seriella utrustningar till internet. GSM-modemet har yttre antenn och en beprövad konstruktion. GSM/GPRS Last gasp (option) ...
 • Out of Stock
  MLB-G3003 LTE Cat 1 Modem

  MLB-G3003 LTE Cat 1 modem

  MLB-G3003 är ett LTE Cat1-modem som är utformat för RS232 och USB-kommunikation via TCP/IP via LTE-nätet. Modemet ger möjlighet att framtidssäkrat och kostnadseffektivt koppla upp maskiner mot omvärlden. Genom...
 • SATELLINE-EASy

  SATELLINE-EASy

  SATELLINE-EASy är ett robust radiomodem för de allra vanligast förekommande frekvensbanden. Varje modell har hela 70 MHz frekvensområde i ett och samma radiomodem (utom 868-870 MHz versionen). Med kryptering...
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök