skip to Main Content
NIS-direktivet som börjar gälla i maj innebär att viktiga samhällsaktörer inom områden som energi och vattendistribution måste bedriva ett kontinuerligt arbete med säkerheten i it-system och kommunikationslösningar, detta gäller i hela EU och bottnar i den ökade hotbilden med risk för attacker som kan skada verksamheten och i slutändan slå ut viktiga samhällsfunktioner.

Säker kommunikation i elkraft

Redan den 10 maj 2018 träder NIS-direktivet i kraft, ett direktiv som många inte känner till. Direktivet skall höja skyddsnivån för samhällsviktiga tjänster och omfattar alla som levererar samhällsviktiga funktioner inom exempelvis vattenförsörjning och elförsörjning. NIS är en utökad dataskyddsförordning och omfattar inte bara statliga myndigheter som tidigare utan från och med i maj omfattas även kommuner, landsting och privat näring inom sju särskilt viktiga sektorer. Direktivets syfte är att uppnå en hög säkerhetsnivå i bland annat nätverk och informationssystem. Direktivet omfattar alla sådana system inom hela EU och ställer krav på att till exempel leverantörer av samhällsviktiga tjänster behöver vidta ett målinriktat säkerhetsarbete för att hantera potentiella risker i sin IT-infrastruktur.

De sju sektorer som omfattas är
Energi
Transporter
Bankverksamhet
Finansmarknadsinfrastruktur
Hälso- och sjukvård
Leverans och distribution av dricksvatten
Digital infrastruktur

NIS för verksamheter med kommunikationsnätverk

För att omfattas av direktivet krävs förutom verksamhet inom dessa sektorer att verksamhetens tjänster är beroende av nätverk eller informationssystem och att en eventuell incident skulle resultera i en betydande störning. Underleverantörer av digitala tjänster till dessa områden omfattas av direktivet och där kommer krav på att leverantören av kommunikationstjänst eller IT-system har en intern IT-incidentrapportering av samma karaktär som myndigheter har idag.

Vi välkomnar detta direktiv, samhällsviktiga funktioner måste skyddas och kritiska system säkras upp. Vid attacker på kraftstationer i elnätet kan många bli utan ström under en längre tid, att påverka dricksvattentäkter eller reningsverk kan få förödande konsekvenser. Verksamheter som är beroende av sina kommunikationsnät måste fungera under alla omständigheter, allt annat är otänkbart.

satel xprs-principskiss

Säker och redundant uppkoppling

De två viktigaste sakerna att ta med sig, oavsett om din verksamhet omfattas av NIS eller ej, är att den uppkoppling som används är säker. Med en kombination av två uppkopplingsvägar kan nätverket fungera även om den primära uppkopplingen störs ut. Med en säker backupkommunikationsväg har du löst en del. Den andra delen handlar om att skapa ett isolerat, privat nätverk som inte kan attackeras. Med en VPN-uppkoppling separeras trafiken till en säker uppkopplingsväg. Oavsett din utmaning kan vi lösa både säker uppkoppling med VPN och redundanta uppkopplingsvägar.
Nät med redundans

 • Out of Stock
  Advantech SmartFlex LTE450

  Advantech SmartFlex LTE450

  Produkten har utgåttSmartFlex är en tålig router för LTE450, Net1s 4G nät, framtagen för att emotstå påfrestningar. Net1 routern klarar tuffa tag, temperaturvariationer som vibrationer. En robust router för...
 • SATELLAR XT 5RC Ethernetradio

  SATELLAR XT 5RC ethernetradio

  Högeffektradiomodem med ethernet för nät där pålitlig uppkoppling är absolut nödvändig. SATEL XPRS (tidigare SATELLAR XT5RC) är en radiorouter som har bra prestanda och hög hastighet och som är...
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök