skip to Main Content

Mobila datatrafiken dubbleras men är snabbast i Sverige

Mobilnätens datatrafik ökar och ökar och ökar, och de kan inte göra anspråk på avmattning någonstans vad det verkar. Ericsson har presenterat statistik från de mobilnät där deras basstationer används och ur ett globalt perspektiv ökade trafiken med 100% jämfört med 2011, en siffra som ligger nära de antaganden vi brukar nämna, att trafiken i näten fördubblas varje år. Att det ökade med 28% sett till det sista kvartalet kan tyda på att trafikökningen accelererar snabbare men även andra faktorer som ökad trafik runt jul och nyår kan vara en aspekt.

I Sverige är vi snabbast

En annan sammanställning som presenteras av Open Signal, de som vi ofta rekommenderar för att hitta basstationer, sammsnställer prestanda i världens mobilnät. Slutsatsen av analysen är att Sveriges 4G-nät är snabbast i världen, den genomsnittliga hastigheten är 22,1 Mbit/s. Som tvåa återfinner vi Hong Kong där snitthastigheten är 19,6 Mbit/s och på tredje plats hittar vi Danmark som har en snitthastighet på 19,1 Mbit/s. Sämst är Japan som är långsammast. En annan jämförelse man gjort pekar på att LTE och 4G är tre gånger snabbare än 3G och HSPA+ .

Och näten når längre

Net 1, kända för att vara vassa på 3G med bra yttäckning, fortsätter att bygga ut sitt mobila nät inför sportlovsveckorna. Man har förstärkt nätet i bland annat Åre, Sälen, Vemdalen, Idre fjäll och Funäsdalen. Näten är kapacitetsförstärka för att ge en bättre surfupplevelse, något som säkert uppskattas efter en dag i backen.

Back To Top
×Close search
Sök