skip to Main Content
VHF och UHF är vanliga och välanvända termer inom trådlöst, vad dessa termer betyder och hur områdenas radiokaraktaräristik ser ut tänkte vi reda ut här. När skall du välja VHF eller UHF? Låt oss reda ut skillnaderna!

UHF och VHF -vad är det?

Först och främst, UHF är mycket mer utbredd och använd än VHF system. Det finns ett antal viktiga faktorer att tänka på när man väljer mellan UHF och VHF, både när och hur ett system ska användas, framtiden för frekvensbandet och även såväl prestanda som kostnad för hårdvara.

VHF (Very High Frequency) är benämningen för radiofrekvenser mellan 30 och 300 MHz och UHF (Ultra High Frequencies) med frekvenser mellan 300 och 3 000 MHz. VHF har därmed våglängder mellan en och tio meter, till skillnad från UHF som har våglängder mellan tio centimeter och en meter.

VHF karaktäristik

För VHF sker vågutbredningen i huvudsak inom troposfären vilket ger en räckvidd till horisonten eller strax bortom denna. De lägre delarna av bandet har längre räckvidd genom att vågorna kan ha så kallad avböjning i jonosfären vid solfläcksmaximum.

Antennmast med UHF
Även olika ledskikt i troposfären kan ge denna förlängda räckvidd vilket faktiskt kan ge upphov till störningar på grund av att signalen färdas för långt. Hela VHF-området är utsatt för detta fenomen något som normalt inträffar under dagtid på sensommaren.

Vad gäller VHF våglängder kan de färdas längre sträckor och passera genom hinder som väggar och tak vilket gör att alla typer av störningar färdas längre, och därmed kommer de att ställa till fler problem på VHF.

UHF karaktäristik

Det är välkänt och bevisat att VHF signaler går bättre genom terräng än UHF men den kanske största fördelen med UHF är den korta våglängden i kombination med den ganska bra räckvidden. Kort våglängd ger små antenner vilket är lätt att bygga in. En kvartsvågsantenn är 48 cm lång på en 156 MHz VHF-radio och 17 cm på en 434 MHz UHF-radio.

Den största nackdelen med UHF-bandet är att det ställs avsevärt större krav på fri sikt mellan antennerna än i VHF-system. UHF används i väldigt många typer av system, egna radionät, mobilnät och trådlösa nätverk. Dessutom rymmer det TV-sändningar och trådlös telefoni.

UHF TV-signaler kan inte transporteras längs jonosfären men kan reflekteras av laddade partiklar i jonosfären och därmed nå längre än vid fri sikt även om dess förmåga att färdas långt är avsevärt mer begränsad än för VHF. System baserade på UHF kan normalt hålla en högre datahastighet (och kan därmed innehålla mer information) än VHF-radiosystem.

VHF eller UHF antenner på tak

Störningar från elektrisk utrustning som datorer och annan elektronisk utrustning är i allmänhet lägre vid UHF-frekvenser eftersom störningar från dessa källor blir mindre intensiv när frekvensen ökar. Om den trådlösa utrustningen kommer att användas i situationer där flera andra trådlösa system förekommer eller existerar är UHF-system att rekommendera. Detta beror på att fler frekvenser finns tillgängliga vilket återigen minskar risken för störningar från andra system.

UHF-system är ett bra val i situationer där små antenner viktigt eller vid användning av högpresterande antenner eftersom riktantenner för VHF är fysiskt mycket stora.

UHF system verkar vara de system som får störst fokus idag och i framtiden och det beror på dess goda yttäckning, många olika band för kommunikation, bra yttäckning i kombination med små antenner.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök