skip to Main Content

VPN över 4G router

När nätverksenheter är anslutna till öppna nätverk finns en viss risk att trafiken kan bli avlyssnad. Om känslig trafik går via ett öppet wifi-nät eller via mobilnäten finns en risk för avlyssning och informationsstöld. Dessa risker går att minimera med hjälp av VPN (Virtual Private Network), med kryptering och genom användande av tunnelprotokoll.

Här kommer en kort introduktion till hur du kan använda VPN med 4G routers för att öka din säkerhet i nätverket och minska risken för intrång.

Vad är VPN?

VPN är ett säkert och tillförlitligt sätt att ansluta till datanät från avlägsna platser via till exempel mobilnäten. VPN (virtual private network) är ett virtuellt privat nätverk som använder ett publikt nätverk (vanligtvis internet) för att koppla ihop nätverksenheter. VPN använder ”virtuella” anslutningar som dirigeras via internet från ett privat nätverk till ett annat privat nätverk, det kan exempelvis vara en produktionsenhet eller fabrik som kopplas ihop med ett huvudkontor för att huvudkontoret skall kunna gå in och utföra fjärrservice på maskiner. Genom att använda VPN kan säkerheten ökas men data måste också krypteras för att förbindelsen skall vara säker.

Säkra privata nätverkVPN var inte den första tekniken för att göra fjärranslutningar, hyrda linjer var dess föregångare. Även om hyrda förbindelser är tillförlitliga och säkra, är avtalskostnaderna dyra vilket knappast gör lösningen lönsam i längden. Idag är både internet mer tillgängligt än någonsin tidigare och såväl anslutningar via fiber som mobilnäten utvecklas i snabb takt, detta gör att kostnaderna för hyrda förbindelser inte är försvarbara.

tunnel via 4G

Tunnelprotokoll över VPN?

De flesta VPN använder sig av en så kallad tunnel för att skapa ett privat nätverk som sträcker sig över internet, via fiber, ADSL, 3G eller 4G. Genom tunnelprotokoll kan datapaket paketeras i andra datapaket innan de transporteras över internet. Denna skiktning av paket kallas inkapsling. Datorer och andra nätverksenheter i båda ändar av tunneln kan kapsla in utgående paket och öppna inkommande paket. För att detta skall vara möjligt måste enheterna i bägge ändar av tunneln använda ett tunnelprotokoll. Ett tunnelprotokoll är med andra ord ett standardiserat sätt att kapsla in paket.

Syftet med tunnelprotokollet är att addera ett lager av säkerhet som skyddar information vid förmedling av datapaket över internet. Paketet distribueras fortfarande med samma transportprotokoll (till exempel IP).

Vad behöver man för hårdvara för en VPN-tunnel?

Baserat på vilken typ av VPN (VPN för fjärråtkomst till en enhet eller nätverk till nätverk) kan VPN-tunneln byggas av olika komponenter. Eftersom det inte finns någon allmänt accepterad standard för att bygga en VPN-uppkoppling, har många företag utvecklat nyckelfärdiga lösningar på egen hand. Många av våra routrar har VPN-stöd inbyggt så att VPN skall vara enkelt att komma igång med.

Hur fungerar en 4G router med VPN?

En 4G router med VPN tycker vi skall ha färdiga möjligheter för att koppla upp olika typer av av VPN-tunnlar direkt i produkten. Conels v2 och v3 serie har en rad möjligheter att sammankoppla nätverk via VPN. Vi rekommenderar att du i första hand arbetar med 4G om du vill koppla ihop nätverk via VPN framförallt eftersom täckningen i Sverige för 4G är mycket bra, dessutom har 4G snabbare svarstider vilket är en enorm fördel.

Nätverk som är säkra

Exempel på VPN-tunnel via 4G

Ansluta en VPN-klient till ett privat nätverk

En VPN-anslutning via internet möjliggör att en klient kan ansluta till en VPN-server. När VPN-anslutningen har skapats kan klienten komma åt resurser på det lokala nätverket. Den enhet som initierar uppkopplingen konfigureras som klient, den mottagande enheten som master.

Anslut en VPN-server via LTE

Ansluta två siter över VPN-anslutning

När nätverk är anslutna via internet, som visas i denna skiss, kan en router förmedla paket till en annan router över en VPN-anslutning. Den router som initierar uppkopplingen konfigureras som klient och den som är mottagande enhet är server.

Vi rekommenderar att du tänker på att en klient alltid kan kontakta en master, därför bör kanske de enheter som kan förkomma (genom stöld av hårdvara) vara master och inte klienter. Ett omvänt sätt att tänka men som adderar ett ytterligare lager av säkerhet.

Vi diskuterar gärna VPN-frågor med dig och ger dig konkreta råd eller hjälper dig med delar av uppbyggnaden av ditt nätverk. Vi har många års erfarenhet av att sätta upp VPN-routrar för betalsystem, för fjärrservice industrin och för driftsövervakning. Läs gärna mer om hur våra 4G-routers kan kopplas upp via VPN, IPSec.

LR77 v2 4G router

Conel LR77 v2 BG/FGConels LR77 v2 är en 4G router med VPN som är en stabil slitvarg och som enkelt kan koppla upp mindre anläggningar via VPN.

LR77 v2 router

SmartFlex 4G router

SmartFlex RoutrarSmartFlex är en 4G router med snabb processor, en router för dig som behöver VPN-uppkoppling i större anläggningar eller dataintensiva applikationer.

SmartFlex router

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök