skip to Main Content

Redundant nätverk

Genom att använda två parallella kommunikationstekniker för uppkoppling av anläggningar i ett nätverk, till exempel en radiorouter och 4G-router parallellt, finns förutsättningar att skapa redundant kommunikation. Men hur skapar man ett redundant nätverk med befintliga tekniker utan svår anpassning? Jo det är här VRRP kommer in som ett bra alternativ.

I det här inlägget skall vi skrapa litet på ytan och se vad VRRP kan göra för nätverk som kräver hög tillgänglighet. Sådana exempel är industriella nätverk där en back-up uppkoppling med redundans är viktig. Det kan handla om elnät, det kan handla om SCADA nät eller processnätverk med PLCer, sensorer, mätare och maskiner där nätverket måste fungera utan onödiga avbrott.

VRRP ger maximal driftskontinuitet

VRRP är ett nätverksprotokoll som automatiskt tilldelar en virtuell IP-adress till en enhet i ett nätverk. VRRP är ett standardiserat protokoll enligt IETFs publikation RFC 5789. Vad VRRP gör är att det ökar tillförlitligheten genom att skapa en ”virtuell” router med till exempel en radio router och en 4G router. Dessa routrar fungerar då som master och backuproutrar på samma subnät i nätverket.
VRRP-backup till elnätet

Under normal drift skickar masterroutern data och den andra routern står som standby. I fallet ovan kan till exempel 4G routern vara den primära uppkopplingsvägen men vid störningar i mobilnäten kopplas hela anslutningen över till radioroutern för driftskontinuitet. Om masterenheten inte kan kan ansluta till internet meddelar den de andra enheterna att den tappat uppkopplingen och en ny master väljs utifrån fördefinierade kriterier. Detta är dock parametrar som inte behöver konfigureras i nätverket utan enbart i hårdvaran, routrarna, som används. Nätverket tror hela tiden att det ansluter till en och samma IP-adress, den virtuella IP-adress som delas mellan masterroutern och de andra enheterna i nätverket och en växling mellan de två uppkopplingsvägarna sker helt utan mänsklig inblandning.

VRRP med SATEL XPRS radiorouter

SATEL radiomodemMed SATEL XPRS kan man bygga litet olika typer av redundanta radionät:

Radionät med två basstationer på samma plats där en är masterstation och en backup om mastern går ned
Radionät där basstationen och samtliga understationer är dubblerade och har ett redundant radionät
Radionät som primär eller sekundär uppkoppling parallellt med 4G-teknik, den mest efterfrågade varianten av uppkoppling

När flera SATEL XPRS-enheter finns på samma Ethernet-nätverk, är en av dem huvudrouter och resten av dem är backuproutrar. Om en enheten på något sätt blir oanvändbar, om den förlorar spänningsmatning eller radioanslutning kommer den virtuella IP-adressen att tilldelas en av backup-routrarna. Tack vare detta använder enheter i nätverket den virtuella IP-adressen som sin gateway samtidigt som det inte behöver veta vilken fysisk SATEL XPRS den använder.

VRRP med EN-4000 4G router

EN-4000 från Encore NetworksEN-4000 är en 4G router med IP som enkelt kan integreras med tredjepartsroutrar som SATELLAR ovan. Genom att bägge routrarna använder VRRP kan en diversifierad infrastruktur skapas till en minimal kostnad vilket ger en driftskontinuitet .
VRRP setup

Konfiguration av VRRP

Beroende på enhet ser inställningarna litet olika ut men i allmänhet är det bara ett fåtal parametrar som skall anges i respektive router, så här ser det ut i EN4000:

Enhetsbenämning eller namn (för att särskilja enheterna)
LAN IP-adress
LAN Näverksmask
VRRP ID (Masterenhet har 1, andra enheter tilldelas nummer i fallande skala)
VRRP IP-adressen till den virtuella routergruppen

VRRP är ganska enkelt att ställa in, en del routrar har också möjlighet att använda VPN över VRRP-anslutningar, att ställa in timeout innan en master ”ger upp” och andra funktioner, men ovanstående är grundfunktioner.

Övervakning av VRRP

Encloud molntjänstDe flesta routrar som stöder VRRP har också stöd för SMTP, ett protokoll för övervakning av nätverkshändelser. Med SMTP är det möjligt att få indikation om VRRP masterroutern har fallerat och då agera i enlighet med det. En annan möjlighet är att använda en routerövervakningsprogramvara som triggar ett meddelande om VRRP-mastern går ned, övervakningsprogrammet kan då meddela ansvarig operatör om att sätta in åtgärder för att felsöka VRRP-mastern. Med Encloud, övervakningsprogramvaran som finns till EN-4000 routern ovan, kan SMS och epost automatiskt skickas om VRRP-mastern går ned.

Är det driftskontinuitet du söker och hög tillgänglighet är viktigt? Då skissar vi gärna på en lösning åt dig, hör av dig via kontaktformuläret nedan:

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök