skip to Main Content

Wif-behöver fler frekvenser

EU vill positionera Europa som en föregångsregion inom internet, tillgång till mobilt bredband och ledande på trådlös kommunikation. Med önskemål om ökad tillgänglighet följer ett ökat behov av kapacitet, i verkligheten fördubblas kapacitetsbehoven i mobilnäten varje år. Denna tilltagande trafikmängd, som under 2012 slog alla prognoser, kräver både mer spektrum och tätare mellan basstationerna för att fungera i praktiken.

Wifi blir en del av mobilnäten

Under 2013 förväntas en del av trafiken i mobilnäten styras över till wifi, en utveckling som är här för att stanna. Men frekvenstillgången för mobilnäten och wifi är en begränsad naturresurs. Under hösten 2012 uppmanade Europakommissionen medlemsländerna att främja trådlös innovation genom att ”utvidga de harmoniserade inremarknadsband där det inte krävs några licenser”. Svensken Gunnar Hökmark är en av de drivande och talade i fredags på en konferens i Europaparlamentet om mobilt bredband, han menar att vi måste arbeta för att frigöra 700 MHz-bandet för mobilt bredband och 5 GHz bandet för wifi.

Det nya samhället gör att efterfrågan ökar

– Framväxten av det nya Internetsamhället där såväl människor, system och apparater kommunicerar digital med varandra gör att efterfrågan på mobilt Internet kommer att fortsätta att öka explosionsartat.  Med en ökad användning av mobilt Internet växer nya innovationer, tjänster och tillväxt fram. Det är avgörande för Europas konkurrenskraft att vi lyckas möta denna ökade efterfrågan genom att avsätta mer spektrum, sa Gunnar Hökmark under konferensen. Enligt Hökmark tar frekvenserna som används för wifi slut 2016 då 60 % av Internettrafiken beräknas gå via wifi-uppkoppling. Detta faktum gör att det verkligen är viktigt att sätta igång arbetet med att hitta nya frekvensband. Givet att det tar upp till 10 år för ITU att hitta nya band för kommunikation så kan läget vara akut, något som jag påpekade i  debattartiklar hösten 2011.

Under konferensen framförde Gunnar Hökmark vikten av att öppna fler frekvensband för mobila bredbandstjänster med lång räckvidd, framförallt på 700 MHz-bandet och menade att 700-MHz bandet kan vara en tillväxtmotor som kan hjälpa Europa ut ur frekvenskrisen. Jag anser att även om 700 MHz-bandet lämpar sig för mobilt bredband så är wifi-frekvenserna fria till skillnad från 700 MHz-bandet som kommer att vara belagt med avgift. Att operatörerna nu börjar använda wifi för lastbalansering må vara en sak, men det kan kännas något tveksamt att vi utnyttjar fria frekvenser till betaltjänster och kompenseras genom ännu fler frekvenser till operatörerna. Naturligtvis borde fokus ligga på att hitta ytterligare fria frekvensband som är öppna för alla att bebygga även om mobilt bredband är viktigt för vårt moderna samhälle. Det är naturligtvis en balansgång men också en diskussion om vad de fria frekvenserna är till för och vad de inte är till för.

Ulf Seijmer · Induo

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök