skip to Main Content

SATELLINE-3ASd NMS

Radiomodem med RS-232/-422 och -485 för 135-174, 218-238 MHz samt 330-470 MHz. Kompatibel med NMS övervakningsprogram för maximal säkerhet. Upp till 1-5 W uteffekt beroende på modell. 19 200 bit/s överföringshastighet.

För fria/egna frekvenser
NMS-övervakning
20-50 km räckvidd
Display som tillval

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: Tagg:

Beskrivning

SATELLINE-3ASd NMS är ett robust och pålitligt radiomodem med möjlighet till fjärrövervakning. Övervakningsprogrammet NMS ger möjlighet att från en plats kontrollera och uppdatera alla radiomodem i nätet. NMS ger möjlighet till tidiga felindikationer, effektiv systemövervakning och dessutom minimerar det resande mellan understationerna, bra för plånboken och för miljön.

Övervakad länk för 400-MHz-bandet.

Radiomodemet från SATELLINE-3AS NMS, är ett radiomodem för RS-232, -422 och -485. Radiomodemet finns i flera frekvensversioner för 135-174, 218-238 samt 330-470 MHz. Radiomodemet har två seriella portar, en för datakommunikation och en för övervakningsprogrammet. Portarna samlas i den 15-poliga kontakten i radiomodemets botten. Det kompetenta programmet SATEL NMS installeras på en PC som kopplas till basstationens radiomodem och på denna installeras SATEL NMS-programmet. NMS programmet kan visa individuella driftsparametrar för varje radiomodem i nätet, det kan visa signalstyrka, matningsspänning samt temperatur bland annat. Mjukvaran loggar och lagrar information om vad som hänt i nätet i realtid och över tid.

9-30 VDC
0,01-1 W
RS-232/-485
Full koll
Garanti

Användbart verktyg

Vid utbyggnad av ett befintligt radionät är NMS ett användbart verktyg. Repeaterstationer kan adderas eller flyttas och meddelanden kan styras andra vägar i radionätet vilket även är en tillgång vid tillfälliga driftstörningar eller vid servicearbeten. Mjukvaran gör det möjligt att snabbt återskapa vilket som helst radiomodem i nätet. Om olyckan varit framme och ett modem slagits ut går det på några sekunder att återskapa modemets inställningar och byta ut det mot ett reservmodem.
PC program SATEL-NMS1. Ett grafiskt användargränssnitt gör det möjligt att redan på planeringsstadiet rita upp radionätet och vilka vägar kommunikationen skall ta.
2. När man sedan går från planering till installation kan NMS mjukvaran konfigurera varje radiomodem.
3. Dålig signalstyrka eller andra problem uppdagas vid installation vilket man ser tydligt i mjukvaran. Detta gör det möjligt att åtgärda detta innan driftsättning.
4. Under drift kan varje parameter i radionätet övervakas.
5. Vid utbyggnader är NMS ett användbart verktyg. Repeaterstationer kan läggas till och understationer läggas till.
6. Om olyckan varit framme och ett modem slagits ut går det att sätta in snabba driftsåtgärder och återskapa modemets inställningar och byta ut det mot ett reservmodem. Mjukvaran möjliggör ett snabbt återskapande av vilket som helst modem i nätet. NMS kan också användas för att meddelanden ska styras andra vägar i nätet, bra vid tillfälliga driftstörningar eller vid servicearbeten.

NMS är alltså användbart hela vägen, från tanke till färdigt system. NMS är kompatibelt med de flesta kommunikationsprotokoll på marknaden förekommande och använder då protokollets adressinformation för att styra meddelandet till rätt mottagarmodem vilket minskar kravet på extern styrning av kommunikationen. SATEL NMS är kompatibelt med de flesta på marknaden förekommande kommunikationsprotokollen och NMS använder då protokollets adressinformation i datapaketen för att styra kommunikationen rätt.

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation SATELLINE-EASy radiomodem
Frekvensområde UHF-version: 330-420 MHz, alt 403-473 MHz
Uteffekt UHF-version: 10-1 000 mW
Mottagarkänslighet UHF-version: -111 till -114 dBm
Frekvensområde VHF-version: 135-174 samt 218-238 MHz
Uteffekt VHF-version: 100 mW, 500 mW, 1 W, 5 W
Mottagarkänslighet VHF-version: -110 till -115 dBm
Gränssnitt: Port 1: RS-232
Port 2: RS-232/-422/LVTTL/TTL alternativt RS-485 (kräver NARS-2 adapter)
Gränssnittskontakt: D15 kontakt (hona)
Överföringshastighet (luften): 19 200 bit/s
Överföringshastighet (RS-232): 300 – 38 400 bit/s
Matningsspänning: 6-30 VDC
Effektförbrukning UHF-version: 1,2 W (mottagning), 7 W (sändning),0,24 W (stand-by) 5 mW (viloläge)
Effektförbrukning VHF-version 1,7 VA (mottagning) 6,6 VA (sändning)0,07 VA (viloläge)
Temperaturområde: -25(-40) – +55(+75)°C
Antennkontakt: TNC hona, 50 ohm
Kapsling: Aluminium
Vikt: 250 g, 550g med kylfläns
Mått: 137 x 67 x 29 mm (H x L x D)
Tillverkarens benämningar: SATELLINE-3AS VHF YM5000
SATELLINE-3ASd VHF med display: YM5010
SATELLINE-3AS VHF C med kylfläns: YM5020
SATELLINE-3ASd VHF C med kylfläns och med display: YM5030
SATELLINE-3AS NMS: YM1070
SATELLINE-3ASd NMS med display: YM1075
Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Manualer och datablad

Manual på engelska

SATELLINE-3AS NMS engelskt datablad
Hämta svensk broschyr

Programmering


SATERM terminalprogram

Back To Top
×Close search
Sök