skip to Main Content

PIKA EX-klassad kompakt midjesändare

PIKA är en kompakt och flexibel Ex-klassad midjesändare som kan utrustas med styrspakar, reglage och joysticks. Sändaren har både nödstopp och display med anpassningsbart innehåll. En sändare som fungerar bra för både elektriska och hydrauliska funktioner.

En eller två joystick
Display
Extra funktionsknappar
Programmerbar

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: Tagg:

Beskrivning

Midjesändare som är EX-klassad

Den EX-klassade midjesändaren Pika är en kompakt fjärrstyrning som kan anpassas till olika situationer genom möjlighet att anpassa reglage och användargränssnittet i displayen. Pika tillverkas med ett eller två joystickreglage och funktionsknappar. Pika är kompakt och slagtålig, den är anpassad för användning även med handskar på händerna och fungerar i tuffa miljöer. Pika har en display, en bakgrundsbelyst LCD, som kan visa information vilket underlättar användningen. Sändaren uppfyller nödstoppskravet PLe (enligt EN 13849) samt SIL 3 (enligt EN61508) samt ATEX 94/9/CE med flera.

Säker överföring och dubbelriktad kommunikation

PIKA är anpassningsbara och de har en låg vikt för maximal rörelsefrihet under långa arbetspass. Sändarens kommunikationen med mottagaren är dubbelriktad för högsta möjliga säkerhet. Sändarens display visar information om signalstyrka men den kan också visa information som anpassas för varje applikation. Navigationsknappar invid displayen gör att operatören kan välja olika funktioner direkt från displayen och utöka sändarens funktion.

Mottagaren som fungerar med Pika kan styra reläer och liknande funktioner med den kan också kopplas in direkt i överordnat styrsystem. Displayen kan därför visa information från styrsystemet och ge operatören återkoppling direkt från överordnat system. Som exempel kan sändaren visa aktuell vikt, hastighet eller tryck, allt direkt från styrsystemet. Pika har ett laddningsbart batteri med en beräknad drifttid på 10 timmar som enkelt kan bytas till ett extrabatteri för kontinuerlig drift. Pikasändarna är framtagna för att vara kompakta men rymma många reglage.

Produktpresentation industriell radiostyrningIndustriell radiostyrning för EX-miljöer med inbyggt nödstopp som fungerar i de hårdaste miljöer. Midjesändare i olika storlekar, alla med display för återkoppling av manövrer direkt till operatören via den inbyggda displayen.

Midjesändare för fjärrstyrning i EX-klassad miljö

Pika reglage och styrspakar för EX-klassad miljöSändarna i PIKA-serien kan utrustas med joysticks med fasta lägen (1-4) eller med styrspakar som har proportionell styrning, användbart i till exempel hydraulsystem. Varje sändare har en display där två navigationsknappar kan användas för att växla menyer. Sändarna har också fyra stycken funktionsknappar vars funktion kan anpassas genom menyer i displayen. Sändaren kan även förses med ytterligare funktioner som nyckelvred, vred med två eller tre fasta lägen, återfjädrande två- eller trelägesknappar, samt vred med 4 till 12 positioner.

Skräddarsydd för att passa många

Varje sändare kan anpassas till olika applikationer och därför kan antalet reglage variera från sändare till sändare. Sändaren som utrustas med en enda joystick gör att det finns plats för funktionsknappar bredvid styrspaken men sändare som beställs med två stycken styrspakar gör att antalet funktionsknappar begränsas till endast två.

Varje sändare har som standard en nödstoppsknapp och skulle kommunikationen med mottagaren brytas så slås mottagaren av på samma sätt som vid aktivering av nödstoppet.

EX-klassad sändare i två olika modeller

Godkännanden
Maskinsäkerhet: EN 60204-1
Lyftanordningar: EN 13557
Säkerhetsnivå: EN 61508-1-7, EN 62061 SIL3
Nödstopp: EN 13850
ATEX 94/9/CE
Säkerhet för pers. i elektromagnetiska fält: EN 50371
Elektronisk utr. i högspänningssystem: EN 50178
Maskinsäkerhet – Styrsystem: EN 13849-1,2 PL e (kategori 4)
Elektromekaniska manöverdon: EN 60950-1
EN 301 489-1, EN 61000-6-2
EMV: EN 301 489-1,3, EN 61000-6-2, EN 62061
EMC: EN 300 220
CE
ROHS
WEEE

Ytterligare tillval

För att erbjuda ytterligare en dimension av säkerhet och användbarhet kan sändaren kan extrautrustas med ett dödmansgrepp, detta stoppar omedelbart processen om operatören tappar greppet om sändaren. En annan tillvalsfunktion är att sändaren kan förses med IR-detektering, detta gör att sändaren bara kan användas inom en begränsad zon och därmed kan arbetsområdet begränsas till säkerhetszoner. Sändaren kan förses med ett vibrerande larm vilket gör det lättare att använda i bullriga miljöer.

PIKA-sändaren kan förses med ytterligare tryckknappar på sidan, användbart till en av- och påfunktion eller annan valfri funktion. Sändaren kan också förses med extern antenn för att utöka räckvidden (normal räckvidd är upp till 300 meter utomhus och 100 meter inomhus).

PIKA-enheterna kommunicerar på licensfria frekvenser, 433 MHz eller 869 MHz, beroende på modell. 433 MHz har 64 tillgängliga kanaler och något bättre räckvidd och 868 MHz har 12 kanaler.

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation PIKA
Typ Sändare med knappar
Reglage 1/2 st joystick samt funktionsknappar
Kapslingsmaterial Förstärkt ABS plast
Kapslingsklass IP65
Mått 243 x 180 x 170 mm
Vikt 1 300-1 400 g
Färg Grå
Nödstoppfunktion Ja
Reglage standard Fyra funktionsknappar, av/på knapp, nödstopp, navigationsknappar
Reglage valmöjligheter: Nyckelomkopplare, vred med två/tre lägen, tvåläges-/trelägessknappar återfjädrande, roterande omkopplare för 4-12 positioner
Radiotyp Transceiver
Frekvensområden 433-434 MHz (64 kanaler) eller
869 MHz (12 kanaler)
Kanalval Via funktionsknappar
Autentisering Identitetskod integrerad i mjukvaran
Sändareffekt 10 mW (licensfri)
Genomsnittlig räckvidd 100 meter (industri)
300 meter (fri sikt)
Batteri Lithium ion
Batteristatus Via display
Förväntad batterilivslängd 10 timmar vid kontinuerlig användning
Drifttemperatur -20°C – +50°C
Display Bakgrundsbelyst LCD, 128 x 128 pixel
Programmering USB 2.0 Mini-B 5-pin
Vibration Vibrerande larm som tillval
Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Datablad

Broschyr PIKA

Back To Top
×Close search
Sök