skip to Main Content
Tjänsten säljs inte längre av oss.

Snabbt internet med redundans

Att koppla samman flera routrar med olika operatörer för att skapa en robustare och snabbare uppkoppling, det är själva grundtanken bakom modem bonding.

Modem bonding

Genom en specialutvecklad servermjukvara, Debond, och en mjukvarumodul för Conels routrar kan flera routrar sammankopplas för att skapa en routerpool som står för uppkopplingen.

Master och klient

En specialutvecklad mjukvara, Modem bonding, installeras i Conelroutrarna, en process som är enkel att genomföra via en vanlig webläsare. En av routrarna konfigureras som master, de andra som slavar. Väl sammankopplade kommer de uppfattas som en uppkopplingspunkt av den anslutna utrustningen. Genom att det går bra att blanda operatörer såväl som tekniker (4G, 3G och Net1) kan uppkopplingen ske via olika operatörer, något som ökar hastigheten i uppkopplingen.
Ihopkopplade routrar

Servermjukvara

Debonding är en tjänst som är skräddarsydd till Conelroutrarna och är utvecklad i Tjeckien. Modem bonding samlar trafiken från routrarna till en dataström som sedan kan skickas dit du önskar. Det går även att installera tjänsten på en egen, lokal server, om du har sådana behov. Genom ett överskådligt användargränssnitt går det att se hur respektive enhet i modem bonden uppför sig.

Server med debondmjukvara

Hur fungerar Debond

Debond sprider data över alla tillgängliga dataanslutningar på ett intelligent sätt, dataströmmen får en hastighet som nära på når summan av de enskilda tillgängliga uppkopplingarna. Debond gör det möjligt att överföra data så länge det finns minst en fungerande internetanslutning. Tjänsten är flexibel och anpassar hela tiden hastigheten för varje slavenhet till rådande begränsningar i uppkopplingen, detta gör att uppkopplingen hela tiden är optimalt anpassad till rådande förutsättningar. Detta maximerar både upplänk- och nedlänkshastigheter, något som kan vara kritiskt vid ogynnsamma förhållanden.

Debond finns som tjänst, där vår leverantör har hand om server och servermjukvara. Alternativt kan du själv installera debond på egen server.

Serverkrav

Linux på Intel x86 32/64 bit
Internetanslutning motsvarande dubbla kapaciteten
av alla klienters hastighet

Routerkrav

Linux på ARM, MIPS, x86 32/64 bit
vilket återfinns i Conels v2 routrar
Internetanslutning

Debond installeras direkt i routern vilket gör lösningen både kompakt och mobil. Lösningen kan användas för såväl fasta som mobila applikationer.
Hastigheten adderas med flera routrar

Det finns olika inställningsmöjligheter för att maximera hastigheten under olika förutsättningar.

Aggregation

Med aggregation sprider Debond data över alla tillgängliga dataanslutningar. Den sammanlagda datahastigheten närmar sig summan av varje enskild uppkoppling.

Low latency

Debond säkerställer att paketen levereras med lägsta möjliga latens, men hastigheten är begränsad till den uppkopplingsväg som har lägst latens.

Separated channels

Varje TCP-ström skickas över en slumpmässigt vald kanal. Vid fel i anslutningen skickas data över resterande kanaler.

Notera att hastigheten i exemplen ovan är teoretiska och kan variera beroende på operatör, tillgängligt nät samt typ av hårdvara.

Debond datablad
Debond applikationsbeskrivning

Router med dubbla 4G-moduler

Med dubbla operatörer

SmartMotion är en router som kan hantera två operatörer och växlar operatör enligt regler du sätter upp. Snabb router lämpad för bonding.

SmartMotion

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök