skip to Main Content

SATELLAR EthernetradiomodemSATELLAR är möjligheternas radiomodem som kan användas i otaliga applikationer. En sådan är styrning, övervakning och kontroll, SCADA, i infrastrukturella system. I många av dessa applikationer är de viktigaste faktorerna en driftsäker och effektiv hantering av kritiska driftsdata.

SATELLAR® radiomodem i SCADA-system.

SATELLAR erbjuder säkra överföringar i realtid i en egen, operatörsoberoende, kommunikationslösning. SATELLAR är ett mångsidigt system som tillhandahåller en krypterad, trådlös överföring av information på avstånd upp till 10-tals km eller längre. SATELLAR stöder en rad protokoll, MODBUS, PROFIBUS, IEC 60870-5-101 och COMLI för att nämna några. SATELLAR har stöd för IP-baserade protokoll (TCP/UDP).

Eldistribution

Vid eldistribution måste eventuella avbrott åtgärdas så fort som möjligt. Situationen kräver pålitlig övervakning och full kontroll över vad som händer i realtid i nätet vid varje ögonblick. Med radiomodem är det lätt att sätta upp en nät som övervakar hela elnätet. Om problem uppstår kan felkällan snabbt isoleras och nätet kan kopplas andra vägar. I vissa fall går det till och med att återställa stationen på distans, via radiomodem -så klart.

Fjärrstyr och övervaka nätet
Styr och övervaka frånskiljare och brytare
Styra nätstationer

Vattenverk och reningsverk

SATELS radiomodem används i många sammanhang inom Vattenverk och Reningsverk. I Norden finns det mer än 300 anläggningar i drift inom detta område där kommunikationen sköts med radiomodem från SATEL. Eftersom stationerna ofta är spridda över ett stort geografiskt område måste nätet vara ytterst pålitligt men även flexibelt och lätt att utöka. I applikationer som förser människor med dricksvatten och som säkerställer att inte avlopp svämmar över måste kommunikationen vara stabil och säker för att säkerställa att eventuella problem hålls på ett absolut minimum. Detta gör att mycket hårda krav ställs på prestandan och stabiliteten i kommunikationsnätet. Med SATELs radiomodem kan realtidsnät anpassas efter varje situation. Nätet, som lätt kan utökas, länkar samman pumpstationer och vattenverket eller reningsverket. Radiomodemen används för att överföra driftsdata som vattenförbrukning, nivåer och tryck. Radiomodem används också för:

Övervakning av flöde och tryck
Temperaturövervakning
Styrning av ventiler och pumpar
Övervakning av läckor
Fjärrstyrning av pumpstationer

Vindkraftverk

Vindkraftverk placeras med fördel på ensliga platser eller ute till havs. Radiomodem används för att nå dessa svårtillgängliga stationer. Radiomodem är lättinstallerade och driftsäkra länkar och tack vare oberoendet av operatörer och kabeldragningar så är de ett naturligt val för övervakning och kontroll av dessa miljövänliga energisystem. Eftersom en anläggning med vindkraftverk kräver en konstant övervakning för att maximera verkningsgraden måste kommunikationen med anläggningen vara pålitlig och snabb. Med SATELs radiomodem erhålls en ekonomiskt hållbar och pålitlig kommunikationslösning.

Övervakning av vindkraftverk
Övervakning av produktionsnivå
Vindhastighet, luftfuktighet, temperatur
Fjärrservice

Gas och olja

SATELs radiomodem används för att övervaka gasöverföringsledningar och distributionssystem för gas och olja. Radiomodemen används för att övervaka kompressorstationer, tryckreduceringsstationer och distributionssystem. SATELs radiomodem är mycket användbara i dessa system då varje radiomodem kan fylla dubbla funktioner. Dels kan data skickas och tas emot från utrustningen som är ansluten till det aktuella radiomodemet, dels kan varje radiomodem fungera som en repeaterstation och utöka radionätets täckning genom att återutsända inkommande meddelanden från närliggande stationer. Genom att repetera meddelanden kan mycket långa geografiska avstånd överbryggas. SATELLAR radiomodem är en lämplig lösning för att styra och övervaka driften i gas- och oljenät.

Övervakning av tryck på långa gas- och oljeledningar
Insamling av mätdata i gasdistributionssystem

Läs mer i vår nya broschyr

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök