skip to Main Content

Styr och övervaka gratis
Nu släpps övervaknings- och fjärrstyrningsprogramvaran SATEL PcPro i en obegränsad, kostnadsfri version. PCPro gör det möjligt att bygga små som stora system trådlösa system med radiomodem och I-LINK signalomvandlare. I-LINK används tillsammans med radiomodem och gör det möjligt att såväl avläsa signaler från givare som att fjärrstyra utgångar. Systemet kan även fungera automatiskt och styra utgångar baserat på nivåvärden eller statusuppdateringar från enheter i systemet. Systemen behöver inte vara bemannade då de kan generera såväl SMS som e-post vid larm eller driftsavvikelser.  I programmet kan man dessutom döpa varje nod fritt och lägga in egna systemskisser.

Back To Top
Sök