skip to Main Content

NMS radiomodem och mjukvara

Satels radiomodemsserie SATELLINE-3AS NMS har nyligen fått ett utökat frekvensområde. Satel 3AS finns i flera utföranden och modeller alla med programvaran Satel NMS som ger radiomodemet kraftfulla möjligheter. SATEL 3AS NMS finns för uteffekter upp till 10 W och täcker numera frekvensområdena 135-174 eller 218-238 MHz samt 360-470 MHz. SATELs radiomodem är kända för driftstabilitet, mycket god mottagarkänslighet och en robust konstruktion. Deras långa branschnärvaro, tekniska försprång och kvalitet har blivit en standardsättare bland radiomodem.

NMS mer än ett radiomodem

SATEL NMS är en mjukvara som används för konfiguration, idriftsättning och driftövervakning av det färdiga radionätet. Genom att samma mjukvaruplattform kan användas till flera uppgifter är det lätt att senare göra tillägg och ändringar till nätet.  SATEL NMS installeras på en dator kopplad till basstationens radiomodem och ger användare och driftansvariga tillgång till en radio olika funktioner för planering och drift av radionätet.

När man skall planera ett nytt radionät används NMS för att  via ett grafiskt användargränssnitt rita upp radionätets struktur och vilka vägar kommunikationen skall ta. SATEL NMS programvaran har ett grafiskt användargränssnitt som gör planeringen till en lätt match. När man sen går från planering till installation används NMS mjukvaran för att konfigurera varje enskilt radiomodem.

Efter installation och idriftsättning kan varje enskilt SATEL-3AS modem i nätet övervakas via programvarans grafiska gränssnitt. Med hjälp av den överskådliga mjukvaran kan du snabbt skapa dig en uppfattning om vad som händer i nätet. SATEL NMS mjukvaran visar varje radiomodems temperatur, matningsspänning och signalstyrkan för varje radioförbindelse.  En inbyggd loggfunktion sparar alla händelser i nätet. Det gör att du senare kan ta fram statistik för nätet som helhet eller varje indivuell station. Och om du behöver bygga ut nätet så använder du bara NMS  till att rita nya kommunikationsvägar och addera nya radiomodem.

Med NMS kan repeaterstationer läggas till och meddelanden kan styras andra vägar i nätet vilket bra vid såväl utbyggnader som tillfälliga driftstörningar och vid servicearbeten. Mjukvaran möjliggör ett snabbt återskapande av vilket som helst modem i nätet, om olyckan varit framme och ett modem slagits ut går det på några sekunder att återskapa modemets inställningar och byta ut det mot ett reservmodem.

NMS är kompatibelt med de flesta på marknaden förekommande kommunikationsprotokoll. NMS använder då protokollets adressinformation för att styra meddelandet till rätt mottagarmodem. På så sätt uppnås en transparent radiolänk för att förmedla meddelanden till rätt mottagare, snabbt och säkert.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök