skip to Main Content

Att styra relä via SMS och att övervaka upp till fem funktioner, det är ESIM251s paradgren. En kompakt och kompetent larmsändare med extern antenn som kan monteras på DIN-skena eller i kapsling. Vi går igenom de olika modellerna och hur du konfigurerar den via SMS.

Back To Top
Sök