skip to Main Content
Våra I/O-omvandlare och fjärrstyrningsprodukter kan användas för driftövervakning och driftslarm. Vi har två kategorier av lösningar, färdigbyggda paket och byggstenar, moduler, för att skapa egna nät helt efter eget huvud eller förutsättningar.

Driftslarm trådlöst via radio

Våra färdiga paket som baseras på radiomodem används för överföring av till exempel driftslarm, nivålarm och liknande via egen radiofrekvens. Dessa radionät kan kommunicera på fria frekvenser eller (med vissa produkter) på egna frekvenser. Produkterna i vårt sortiment fungerar lika bra för överföring av driftslarm punkt till punkt eller för överföring av signaler i större, komplexare system. Förutom moduler och färdiga paket har vi en kostnadsfri övervakningsprogramvara.
Driftslarm över långa avstånd

Intelligent moduluppbyggt I/O-system: SATEL-LP

SATEL-LP är ett moduluppbyggt I/O-överföringssystem för överföring av enstaka driftslarm eller signaler punkt till punkt eller i mer komplexa system med upp till 250 noder. SATEL-LP bygger på radiomodem som kopplas till moduler som hanterar signaler. Det finns tre olika radioenheter och åtta olika signalmoduler att kombinera, varje radionod kan hantera upp till 32 stycken av de olika signalmoduler som erbjuds. Inställningen av systemet hanteras utan mjukvara för att spara tid vid installation.

Paketlösningar

Våra driftslarmpaket, som även kan användas för fjärrstyrning, innehåller antenner, radiomodem samt signalomvandlare och nätaggregat, det som behövs för att komma igång helt enkelt. Dessa är ett smidigt sätt att komma igång med driftsövervakning och kan senare byggas på för ytterligare signaler eller stationer.

Byggmoduler: SATELLINK

Vi har även byggmoduler för att skapa unika nät som passar varje situation. Med radiomodem och signalomvandlare kan du skapa lösningar som passar dina behov exakt, dessa lösningar är väl anpassade för övervakning av processer, flöden, nivåer och så vidare. Du kan bygga system som täcker kortare och längre överföringsavstånd, allt beroende på önskemål. Tack vare moduluppbyggnad kan produkterna lätt anpassas efter varje situations behov.

SATEL-LP I/O-moduler

Överföring av analoga I/O med SATEL-LPÅtta olika moduler att täcker de vanligast förekommande kraven på signalöverföring. Modulerna kopplas samman och strömförsörjs med hjälp av anslutningen på enhetens front. Konfiguration och inställning sker med hjälp av tumhjul på modulens framsida. Enheterna kan bytas under drift (hot-swap).

SATEL-LP

SATEL-LP8

radiomodem för SATEL-LPRadiomodem för 869 MHz, ett frekvensband för Europeiska marknader som kan överföra signaler på avstånd upp till 20 kilometer. Ett radiomodem som kan kombineras med valfria SATEL-LP I/O-moduler, upp till 32 stycken moduler kan anslutas till varje radiomodem.

SATEL-LP8

M2M I/O-package

Paket för korta avstånd

Överför statuslarmer eller nivålarmer, två stycken digitala ingångar och digitala utgångar gör det möjligt att spegla två driftslarm dubbelriktat. Finns även för flera larmpunkter, då kan även pulser räknas.

M2M mini package

Komplett övervakningspaket

Analoga/digitala signaler

Komplett paket för dubbelriktad larmöverföring. Kompletta paket för längre avstånd i punkt till punkt utförande eller med flera stationer. Paket med in- och utgångar som kan vara slutande/brytande signaler eller analoga strömslingor.

M2M package

Analoga och digitala I/O med SATELs I-LINK100

I-LINK100

Modul för analoga och digitala signaler, kan byggas ut med expansionsmoduler för fler signaler. Finns i MODBUS-kompatibel version, passar de flesta radiomodem i vårt sortiment.

I-LINK100

i-LINK

i-LINK

Modul digitala signaler och pulser. Kan användas i samma nät som I-LINK100 och finns även den i MODBUS-version, speciellt avsedd för radiomodemet SATELLINE-1870E.

i-LINK

Mjukvara SATEL-PC Pro

Övervakningsprogram

PC Pro program för driftsövervakning, kostnadsfritt men mycket användbart. Skicka larm vidare om något händer, döp dina stationer och styr kommunikationen i systemet.

PC Pro

Back To Top
Sök