skip to Main Content
Vi har en rad lösningar för trådlös fjärrstyrning och övervakning. Med trådlös fjärrstyrning kan du kontrollera utgångar vid en eller flera punkter, och även få återrapportering från dessa objekt.

Trådlös fjärrstyrning ger möjligheter och frihet

Fjärrstyrning av till exempel reläer kan göras på två olika sätt, antingen lokalt via radio (på avstånd upp till flera mil) eller via SMS, GSM och appar då ju avstånden endast begränsas av mobilnätens utbyggnad. I vårt register av produkter har vi utrustningar som hanterar små som stora laster för små och stora system. Vi tillhandahåller även appar och mjukvaror till vissa av våra produkter vilket gör det möjligt att kontrollera och övervaka från en dator eller en smart phone.


Driftsdata i realtid

Fjärrstyrning via GSM, SMS och app

I vårt utbud finns attraktiva lösningar för fjärrstyrning via GSM, via SMS och via app (eller molntjänst). GSM är väl utbyggd teknik över hela världen, det är en lämplig lösning för såväl fasta som mobila objekt. Tack vare SMS kan man enkelt skicka styrkommandon till olika objekt, spridda över en stor yta om applikationen så kräver. Genom att man även kan styra många funktioner via molntjänster kommer man åt att styra system via såväl appar som webläsare. Med lösningar baserade på GSM-teknik kan du från en mobiltelefon eller dator nå utrustningar placerade i jordens alla hörn. En trådlös fjärrstyrning baserad på GSM ger möjligheter att snabbt vara igång och att koppla samman enheter spridda över stora ytor.

Våra beprövade lösningar finns i en rad olika modeller, gemensam nämnare är pålitligthet och prisvärd hårdvara.

Styr och övervaka via SMS eller app

Fjärrstyrningspaket

Ger dig möjlighet att styra 1-4 reläer via SMS, app eller webläsare. Paketet är inrymt i en vädertålig kapsling komplett med nätaggregat, reläer, antenner och backupbatteri samt kopplingsschema. Stöd för temperatursensorer som kan övervakas via SMS med hjälp av vettigt prissatta temperaturgivare som även kan även styra utgångarna. Kan byggas ut med flera utgångar, såväl trådbundna som trådlösa.

Komplett fjärrstyrningspaket

GSM-styrning och larm

ESIM252 styr en utgång

En SMS-styrning med två utgångar som kan SMS-styras, tidsstyras eller aktiveras genom att du ringer till produkten. Växla reläens läge via SMS eller aktivera det viss tid. En kompakt enhet med fem larmingångar för övervakning och styrning som ryms på DIN-skena eller i normkapsling. Programmeras via SMS eller från PC lokalt eller på distans. Väderskyddad IP66 kapsling som tillval. Kan även levereras utan kapsling för inbyggnad.

ESIM252

GSM-styrning med möjligheter

Kompetent SMS-sändare med appMultiguard Micro är en kompakt enhet för till exempel normkapsling. Den har en reläutgång samt möjlighet att styra en annan enhet via IR, till exempel klimatanläggningar. Multiguard Micro har stöd för ett antal ingångar med möjlighet att ansluta analoga och digitala givare, PT-100 givare samt att räkna pulser. Ett relä kan styra laster på upp till 6A/230 VAC, och upp till 25 telefonnummer kan programmeras i enheten.Kalenderfunktion med möjlighet att styra fasta till- och frånslagstider.

Multiguard Micro

Instegslösningen

Trådlös larm och fjärrstyrningESIM022 kan styr en funktion och övervaka två. Det är en kompakt och prisvärd SMS-styrning med egenskaper som överraskar, bland annat har den plats för backupbatteri. Tack vare inbyggd antenn är den diskret och går att montera i till exempel en vattentät platskapsling. ESIM022 kan användas för att styra, för att hålla koll på aktuell temperatur i klartext eller få larmer via SMS.

ESIM022

Styr relä via GSM som sms eller samtal

För många användare

Ring eller SMS:a och styr de två reläerna. Kan kompletteras med app för relästyrning. Upp till fem administratörer och tusen behöriga nummer som samtliga kan styra reläutgångarna. Programmeras via SMS, internet (via GPRS) eller från PC via USB porten. Levereras i en kåpa med DIN-fäste som passar i normkapsling. Loggar samtliga händelser med telefonnummer och klockslag. Har dessutom tre ingångar för till exempel sabotagelarm eller lägesindikering.

ESIM120

ESIM364 gsm larm och sms-styrning

ESIM364 styr/övervaka SMS

Styr fyra utgångar via fasta tider alternativt via SMS, webtjänst eller app. Upp till 12 stycken ingångar kan övervakas. Behöver du fler in-eller utgångar finns expansionskort. ESIM364 kan hantera upp till åtta tempsensorer inom intervallet -50°C till +125°C. Dessa kan styra utgångar beroende på temperaturvärde och larma via SMS. Inbyggd trådlös kommunikation för sensorer och laddare för backupbatteri.

ESIM364

Larmsändare Multiguard light

Fjärrstyr på många sätt

Multiguard Light är en enhet för fjärrstyrning som har fyra reläutgångar med potentialfria reläer som kan hantera upp till 6 [email protected] VAC. Den har vidare åtta digitala ingångar för återkoppling av driftsstatus samt två analoga ingångar (4-20 mA/0-10 V) som även kan fungera som ytterligare digitala ingångar. Multiguard Micro kan även hantera PT-100 givare samt räkna pulser. Upp till 25 behöriga användare kan styra och övervaka enheten. GSM-enheten klarar styrning via SMS, mail, app, webgränssnitt eller samtal.

Multiguard Light

Trådlöst till kranar och traverser

Trådlös radiostyrning med och utan nödstopp.

Industriell radiostyrning med och utan trådlös nödstoppsfunktion för krävande applikationer som kranstyrning och fjärrstyrning, styrning av vinschar, tvättanläggningar och obemannade farkoster. Med vårt rika utbud av fjärrstyrningar, från Jay Electronique finns möjlighet till såväl enkelriktad som dubbelriktad radioförbindelse med hög säkerhet. Genom olika mottagare kan sändarna användas för att styra hydrauliska, pneumatiska och elektriska ställdon över långa avstånd. Genom intelligenta mottagare med möjlighet att ansluta och integerera direkt mot styrsystem kan fjärrstyrningarna fungera som en smidig förlängning av ett redan befintligt system. De industriella radiostyrningarna med nödstopp fyller säkerhetsnivå SIL3, PLd och PLe samt finns i ATEX-certifierade modeller.

Fjärrstyrning

Trådlös fjärrstyrning av reläerEtt pålitligt men prisvärt fjärrstyrningssystem byggt för industri och tuffare tag med fjärrkontroller utan nödstopp avsedda för applikationer som inte omfattas av krav på säkerhetsnivåer. ORION-serien består av olika sändare med olika kapslingsklass och ett par olika modeller av mottagare. Sändarna finns med 1-16 tryckknappar och till dem finns motsvarande mottagare med 1-16 reläer. Mottagarna finns dels som kompletta kapslingar med antenn för inkoppling till strömmatning, dels mottagare som kan monteras på DIN-skena. Räckvidden för ORION-serien vid fri sikt är upp till 150 meter och i industriella miljöer omkring 50 meter.

Industriell radiostyrning

Fjärrstyrning med nödstopp

Trådlös fjärrstyrningIndustriell radiostyrning med enkel- eller dubbelriktad kommunikation och med nödstopp och en rad olika reglagealternativ. Ett brett urval av modeller med olika egenskaper och säkerhetsnivåer. Sändarna finns både som handburna knappsändare samt midjeburna sändare med joystick eller vred. Det finns även ATEX-certifierade utföranden och med modeller med display. Som mottagare finns en rad modeller med reläer, analoga utgångar för styrning av hydraulsystem samt mottagare som kan kopplas mot befintligt styrsystem. Sändarna uppfyller nödstopps- och maskindirektiv som säkerhetsnivå SIL3 enligt EN 62061 samt PLd och PLe enligt EN ISO 13849-1.

Fjärrstyrning med nödstopp

Sändare med nödstopp

Nödstoppshandtag

RadioSafe är ett nödstopp/säkerhetshandtag som fungerar som ett portabelt, trådlöst, nödstopp som gör det möjligt för en operatör eller servicetekniker att gå nära en robot eller maskin som måste repareras. Radiosafe består av ett trådlöst säkerhetshandtag med nödstopp och en DIN-monterad mottagare med säkerhetsreläer.

Nödstopp/säkerhetshandtag


Signaler trådlöst i realtid

Trådlös fjärrstyrning via radio från SATEL

Radio är perfekt för fjärrstyrning i lokala nät eftersom radio erbjuder snabba responstider, mycket låga driftskostnader och en tillgänglighet som slår det mesta. Fjärrstyrning via radiomodem används främst inom VA-sektorn, automation, M2M kommunikation och fastighetsautomation. Vi har två system för trådlös fjärrstyrning från SATEL, SATEL-LP och SATELLINK.

SATEL-LP är ett I/O-överföringssystem som bygger på kompakta moduler som monteras på DIN-skena. Systemet kan användas för överföring av enstaka signaler i punkt till punkt-system till mer komplexa system med upp till 250 noder. SATEL-LP-modulerna ansluts till något av radiomodemen i serien (dessa finns i tre olika modeller). Radiomodemet kopplas sedan samman med upp till 32 stycken av de åtta olika I/O-moduler som erbjuds. Konfigurationen av systemet kräver ingen mjukvara utan all installation sker med hjälp av reglage som manövreras med tummen.

SATELLINK bygger på signalomvandlare, radiomodem och övervakningsprogram. Du kan bygga system för fjärrstyrning i punkt till punkt konfiguration eller i nät med ett stort antal noder. Tack vare möjligheten att välja olika radiomodem kan såväl små som stora avstånd överbryggas. Detta i kombination med ett brett urval av expansionsmoduler gör det enkelt att bygga nät för fjärrstyrning baserade på olika önskemål. Möjligheten finns att bygga såväl små som stora system. Produkterna finns i MODBUS-utförande, det gör det lätt att ansluta dem till ett överordnat MODBUS-system.

Till SATELs SATELLINK-serie finns en även ett kostnadsfritt övervakningsprogram som gör det möjligt att styra funktioner från en dator, manuellt eller baserat på vad som händer i systemet, till exempel kan ett larm i en enhet generera aktivering av en utgång någon annan stans i systemet.

SATEL-LP moduler

Överföring av analoga I/O med SATEL-LPEtt brett urval av moduler för olika typer av signaler, åtta olika modeller täcker de vanligast förekommande signaltyperna. Modulerna kopplas samman och strömförsörjs med hjälp av en snabbkoppling på enhetens front. Enheterna kan bytas under drift (hot-swap) för att minimera avbrott.

SATEL-LP

SATEL-LP8

radiomodem för SATEL-LPRadiomodem för 869 MHz, ett fritt frekvensband i Europa. På detta band kan man räkna med upp till 20 kilometer räckvidd. Radiomodemet kombineras med valfria SATEL-LP moduler, upp till 32 stycken moduler kan anslutas till varje radiomodem.

SATEL-LP8

Analoga och digitala signaler med SATELs I-LINK100

I-LINK 100 I/O-omvandlare

Med I-LINK kopplat till ett radiomodem kan du fjärrstyra och övervaka 4 digitala och 2 analoga I/O signaler. överföringen är dubbelriktad och I-LINK kan användas med de flesta radiomodem i vårt sortiment. Du kan antingen sätta upp ett punkt till punkt nät eller använda modulen i större nät med flera noder. I-LINK finns i MODBUS utförande vilket gör att du kan styra/övervaka I-LINK moduler direkt från en MODBUS master eller MODBUS PLC.

I-LINK 100

i-LINK omvandlar pulser till data

i-LINK kompakt I/O-enhet

En signalomvandlare med två digitala ingångar, två utgångar och en pulsingång. Passar direkt på radiomodemet SATELLINE-1870E och finns även i ett MODBUS kompatibelt utförande som gör det möjligt att styra direkt från ett MODBUS styrsystem. i-LINK är kompatibel med I-LINK 100 och håller samma höga kvalitet som övriga omvandlare i SATELLINK-serien.

i-LINK

I/O-expansionsenhet med digitala och analoga I/O-portar

I-LINK 200 expansionsmodul

Du kan lätta expandera I-LINK 100 med fler I/O genom expansionsmodulerna I-LINK 200 och I-LINK 300. Dessa moduler ger tillgång till fler analoga och digitala utgångar och gör det möjligt att integrera fler signaler per punkt i systemet. I-LINK 200 är en kombination av analoga och digitala I/O medan I-LINK 300 består av enbart digitala I/O.

I-LINK 200

Mjukvara SATEL-PC Pro

PC Pro programvara

Fjärrstyrnings- och övervakningsprogrammet PC Pro är kostnadsfritt och skräddarsytt för SATELLINK-produkterna. Med programmet kan du snabbt bygga upp såväl små som stora system för styrning och övervakning till en vettig kostnad. Du har möjlighet att döpa noder fritt, lägga in egna systemskisser och larma via SMS när gränsvärden överskrids.

PC Pro

Komplett I/O-överföringspaket

M2M package

Ett paket med signalomvandlare, radiomodem, antenner och kablar. Fjärrstyr punkt till punkt eller bygg större system med flera noder som interagerar. Varje station har två analoga och fyra digitala ingångar och utgångar i grunden men utbyggbara med fler signaler.

M2M Package

M2M mini paket för I/O-överföring via radio

M2M mini package

Mindre paket för överföring av digitala styrsignaler, driftslarmer och pulsräkning. Komplett paket med signalomvandlare, radiomodem, antenner, kablage och nätaggregat. I olika utföranden för punkt till punkt kommunikation eller för nät med fler stationer.

M2M mini package

Back To Top
Sök