skip to Main Content
Radiostyrningar och fjärrstyrningar med nödstopp med enkelriktad och dubbelriktad överföring. Vi har en rad olika modeller med eller utan display och även i ATEX-utförande för miljöer som raffinaderier.

Fjärrstyrning med och utan display

Bland det breda modellurvalet finns handhållna eller midjeburna sändare som kan beställas med en rad olika modeller på tryckknappar, med vred eller med joystick.

Styrning av kranar

Sändarna i UR, UC och UD-serierna är lämpade för applikationer som till exempel kranstyrning eller start och stopp av pumpar. Sändarna är robusta med en eller tvåstegsknappar i utföranden med två, fyra, sex eller tio knappar, samtliga sändare har även en nödstoppsfunktion, både genom en knapp och en automatisk funktion, försvinner radioförbindelsen så löser nödstoppet ut. Sändarna uppfyller PLd enligt EN 13849. Sändarna har 10 mW uteffekt och finns för 433-434 MHz (64 kanaler) eller 869 MHz (12 kanaler). Räckvidden för dessa enheter är upp till 100 meter i industriella miljöer inomhus och 500 meter utomhus. Genom en repeater kan räckvidden förlängas ytterligare.

Instegssändaren UR

Sändare i UR-serienTrådlöst nödstopp för enklare applikationer. Hög kvalitet med 25 timmars batteritid och många olika reglagealternativ. Uppfyller en rad olika föreskrifter. IR-mottagare som tillval gör att den endast fungerar på en viss plats.

UR-sändare

Styrning av kran/travers -UC

UC serienTrådlöst nödstopp med sex eller åtta knappar och nödstoppsknapp. Elektronisk nyckel för individuell inställning. Många möjliga reglagealternativ. Uppfyller en rad olika maskindirektiv. Perfekt för mindre traverskranar.

UC-sändare

Styrning av kranar -UD

Trådlös sändare i UC-serienRobust sändare i tre olika storlekar. Möjlighet att välja olika reglagetyper beroende på applikation. Sändaren kan förses med IR-mottagare för att begränsa användning till en plats. Funktioner för att styra flera mottagare från en sändare.

UD-sändare

Mottagarna UDR, UCR och URR är avsedda för ovanstående sändare. Med 6-18 reläer och IP65 kapsling är de robusta samtidigt som de är lätta att installera. Mottagarna finns med fast monterad antenn eller kan förses med BNC-kontakt för montering av extern antenn.

Mottagare till UR-sändare

URR-nödstoppsmottagareURR är en robust mottagare med sex reläer, två säkerhetsreläer samt ett funktionsrelä för styrning av ljud- eller ljussignal. Mottagaren kan kompletteras med IR-sensor för att begränsa styrning vill vissa säkerhetszoner.

URR-mottagare

Mottagare till UC-sändare

URR-nödstoppsmottagareUCR-mottagare till sändare i UC-serien, en robust mottagare med upp till tolv reläer samt två säkerhetsreläer och funktionsrelä. En robust lösning med möjlighet att ta hand om alla funktioner från den kompetenta UC-sändaren.

UCR-mottagare

Mottagare till UD-sändare

Mottagare med antennkontaktEn robust, mångsidig mottagare för sändarna i UD-serien. Mottagare med 6-18 reläer beroende på vilken sändare som skall användas. Möjlighet till hand-over från en sändare till en annan samt parallellkoppling av två mottagare. Kraftfull lösning som kan programmeras direkt från PC.

UDR-mottagare

Förlänger räckvidden

Batteridriven repeaterJump förlänger räckvidden hos UC, UD och UR-serien. Genom installation av repeatern jump kan räckvidden fördubblas. Jump finns för batteridrift eller fast installation. Jump gör det möjligt att arbeta längre från mottagaren allt från tunnlar till större fabriksområden.

Jump repeater

Fjärrstyrning med display

De handburna sändarna Beta och Gama är anpassningsbara och lätta att använda, de erbjuder en bättre ergonomi än tidigare handsändare och är både kompakta, lätta och robusta. Sändarna i serien uppfyller nödstoppskraven PLd enligt EN 13849 samt SIL 3 enligt EN61508. De har en dubbelriktad kommunikation vilket gör att sändaren kan visa information från mottagaren. Sändarna har ett speciellt membran för att undvika problem med kondens. Sändarna erbjuder stor rörelsefrihet, exakt precision och hög säkerhetsnivå. Genom att meddelanden på den slagtåliga, bakgrundsbelysta skärmen kan anpassas till olika applikationer blir serien mycket användbar även vid skilda applikationsområden.

Beta sändare med 2/6 knappar

Handsändare BetaFjärrstyrning med två eller sex knappar och bakgrundsbelyst display. Knapparna kan vara enstegs eller tvåstegsknappar och den bakgrundsbelysta displayen kan visa en rad olika information. Flera tillvalsmöjligheter som vibration vid larm och extern antenn.

BETA-handsändare

Sändare med 6/10 knappar

Gama fjärrstyrning med displayGama är sändare med sex eller tio knappar i extra förstärkt utförande för bra funktion även i krävande miljöer. Bakgrundsbelyst display som är tålig och repsäker. Tillvalsmöjligheter som IR-mottagare för begränsade användarområden, vibration vid larm och extern antenn.

GAMA-handsändare

Arbete i hamnmiljö

Pika och Moka är sändare med knappar och joystick som bärs vid midjan. De har display med möjlighet att anpassa skärmbilderna. Genom att systemet kan kopplas till överordnat styrsystem kan meddelande från styrsystemet visas direkt på skärmen. Enheterna finns med en, två eller tre joysticks och en rad olika strömbrytarkombinationer. Material av hög kvalitet och ett robust hölje säkerställer tillförlitligheten även i miljöer med tuffa förhållanden. Gama enheterna har bakgrundsbelysning LCD för enkel översikt även vid dåliga belysningsningsförhållanden. Det laddningsbara och utbytbara litiumionbatteriet garanterar drifttid på 10 timmar. Modellerna uppfyller säkerhetsnivå SIL 3 och PLe. Samtliga modeller har IP65-kapsling.

Midjesändare Pika

Sändare PIKAMidjesändare för styrning med en eller två joysticks samt möjlighet att välja till extra funktionsknappar. Batteridriven sändare med dubbelriktad överföring. En rad extrafunktioner som dödmansgrepp och vibrerande larm.

PIKA-midjesändare

Midjesändare Moka

Kompetent midejsändareMoka kan utrustas med 2-3 joystick eller sex switchar för att styra till exempel upp/ned funktioner. Moka har dessutom plats för en rad funktionsknappar, reptålig display och dubbelriktad kommunikation. Moka uppfyller stränga nödstoppskrav.

MOKA-midjesändare

Timo, Elio och Alto är de tre mottagaralternativ som finns till sändare med display. Timo har sex open collectorutgångar och Elio och Alto har tolv respektive trettiosex potentialfria reläer. Mottagarna har tillvalskort för anslutning av givare vilket gör det möjligt att visa tryck, vikt eller läge till exempel på sändaren under drift. Genom tilläggskort i Elio och Alto går det att koppla mottagarna direkt till styrsystem, detta gör det möjligt att visa valfri information från styrsystem eller PLC på sändarens display.

Elio mottagare

Robust mottagare med ip65-kapslingElio mottagare som passar samtliga fjärrstyrningar med display. Mottagaren har 12 reläer samt 2 skyddsreläer. Ett expansionskort gör det möjlighet att koppla enheten direkt till ett styrsystem via MODBUS. Möjlighet att ansluta givare för t ex lägesindikering.

ELIO-mottagare

Alto mottagare

Robust mottagare med ip65-kapslingAlto mottagare är en moduluppbyggd och anpassningsbar mottagare till samtliga fjärrstyrningar med display från Jay Electronique. Genom att mottagaren består av ett fåtal komponenter och rikt urval av tillvalskort går det att skräddarsy mottagaren vill aktuell applikation.

ALTO-mottagare

Timo mottagare

Mottagare TIMOMottagare med CANbus, MODBUS, open collector, analoga in- och utgångar. Kompakt, industriell mottagare till fjärrstyrning, kan prata direkt med styrsystem. Bra räckvidd och kompakta yttermått, samt in- och utgångar för anslutning av givare.

TIMO-mottagare

Nemo mottagare

Mottagare Nemo för safir fjärrstyrningNemo är en mottagare avsedd att integreras med industriella styrsystem som Modbus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, POWERLINK eller Ethernetnätverk.

NEMO-mottagare

Back To Top
Sök