skip to Main Content
I vårt utbud av routrar finns olika lösningar för olika tekniker. GPRS och EDGE är en av dessa, den som funnits med längst, och därmed den som är långsammast samtidigt som den är mycket väl utbyggd.

GPRS-router/EDGE router.

Våra GPRS routers klarar även säkra överföringar via EDGE där EDGE har en uppkopplingshastighet som ligger mellan GPRS och 3G. I Sverige är det Telia, Telenor, Tele2 eller operatörer som använder dessa nät som har stöd för EDGE.

GSM har god tillgänglighet och en av dem som skriver under på det är Jonas Karlsson som arbetar på Processkomponent vars affärsidé är att koppla upp processer inom industrin. Deras kunder är bland andra IKEA, Movab och Akzo Nobel och de förlitar sig på GSM-näten för uppkoppling av maskiner.

GPRS routrar
ER75i v2 router

ER75iv2 EGDE/GPRS router

ER75iv2 är en vidareutveckling av ER75i. Routern, som finns i plast eller aluminiumkapsling, har ethernetport en USB port och en I/O-port som standard. Routern finns i två versioner, basic och full, där fullversionen erbjuder plats för dubbla SIM-kort samt fler portar än basic. ER75i v2 är optimerad för smidig installation på DIN-skena men kan även monteras fristående.

ER75i v2

ER75i GPRS router

ER75i GPRS och EDGE router

ER75i är en robust EDGE / GPRS router för ethernet kommunikation till fasta och mobila enheter. Med Ethernet och USB port som standard kan du använda GPRS routern till att koppla upp maskiner trådlöst via GPRS och EDGE. Kraftfulla säkerhetsfunktioner och många gränssnitt som tillval.

ER75i

Back To Top
Sök