skip to Main Content

GSM-gateways

GSM gateway eller 3G gateway är en hårdvara som simulerar en telefonlinje men istället för att använda fastnätet så skickas signalen trådlöst via mobilnätet. Beroende på vilken typ av hårdvara du skall ansluta kan du behöva olika typer av gateway. Våra gateways används primärt för att ersätta telefonlinjen i äldre analoga modem, larmsystem eller för porttelefoni.

Ökad säkerhet med mobilnäten

Gateways kan i vissa fall användas för ökad redundans genom att samtal kan kopplas både via en fast nätverksuppkoppling med mobilnätet som backup. Genom att installera ett SIM-kort kopplas överföringen via mobilnäten istället och genom att mobilnäten har bättre batteribackuper än stora delar av det fasta telefonnätet kan larm skickas eller data överföras även om strömmen går.

För vissa av våra produkter kan data överföras via en krypterad länk i mobilnäten, en avsevärd förbättring mot fastnätet.

GSM gateway eller 3G gateway ger dig fördelar

Analoga modemEn gateway ger dig

lägre kostnader både för drift och genom reducerade kostnader för fast uppkoppling
möjlighet till en tillfällig eller mobil installation
möjlighet att behålla hårdvara när fastnätet rivs

En GSM/3G-gateway är mycket enkel att installera och genom att den klarar även längre telefonledningar kan du installera den på en plats som har bra täckning.

Modem via mobilnäten

Gateway för modem till GSM/3GC2C ersätter analoga telefonmodem med en uppkoppling via mobilnäten istället. Anslut ett äldre modem direkt till enheten och koppla upp den via mobilnäten istället med ökad säkerhet som bonus.

Modem via mobilnätet

Larm via mobilnäten

ET083 larmÄldre larm som kopplas till telefonjack? Spara din hårdvara och sätt in en lösning som kopplar larm via GSM, 3G eller internet. Modernisera larmet till rimlig kostnad!

Larm via mobilnätet

Ring via routern

EN-4000 från EncoreEN-4000 är en 4G router med uttag för att ansluta IP-telefoni, med routern går det att ha en IP-telefonianslutning och nätverksport parallellt, perfekt för porttelefonisystem bland annat.

Router för IP-telefoni

Back To Top
Sök