skip to Main Content
Världen runt oss är full av exempel där komplexa processer och nätverk är konstruerade av enkla komponenter som genom att samarbeta uppnå mycket större saker än de kan uppnå ensamma. I industriell IoT är en IoT-router eller IoT-Gateway länken mellan överordnat system (oavsett om det är ett styrsystem eller en molntjänst) och en fysisk enhet.

Gateway eller router?

Maskiner har länge pratat med maskiner och med IoT-routers och Gateways kombinerat med våra kraftfulla, trådlösa sensorplattformar kan du snabbt kan skapa skalbara, pålitliga och intelligenta IoT-nätverk i avlägsna och krävande miljöer.

Många IoT-system decentraliserar nätverksintelligensen genom att ge mer beslutskraft till enheter ute i kanten av näten vilket sparar datakapacitet och behov av kommunikation, smartare enheter gör nätverken mer flexibla och effektivare. Därför har våra IoT-routers och gateways extra intelligens för att klara uppgifter lokalt.
Smartare Sensornät
Vi har också gateways mellan gammalt och nytt, till exempel en gateway som översätter SCADA-protokoll till IoT i realtid utan att störa, avbryta eller omkonfigurera dina befintliga nätverk. Det finns inte en ekonomisk mening att ersätta all i industrin till IoT. Men M2M-nätverk kan uppnå en större potential med våra produkter.

SmartSwarm 341 IIoT-gateway

smartswarm341 gatewaySmartSwarm 341 är en industriell gateway för IIoT-applikationer med inbyggt stöd för Node-RED, en kraftfull applikation för att skapa färdiga applikationer med trådlösa sensornät med användargränssnitt och allt. Skapa ett trådlöst sensornät, kom igång på ett par minuter!

SmartSwarm 341

SmartSwarm 351 Modbus-gateway

Smart Swarm Modbus GatewayModbussystem kan inte på ett enkelt sätt dela med sig av information till överordnade system. Med SmartSwarm 351 kan Modbus-system bli en del av internet of things. Smart Swarm 351 är en Modbus till IoT Gateway.

SmartSwarm 351

Spectre v2 WSN router

Router för trådlösa sensornätSpectre v2 WSN är en gateway för anslutning av trådlösa sensorer till server med MQTT. Speciellt anpassad för Wzzard sensornoder, i modeller för 3G eller fast nätverk, en robust brygga mellan sensorer och omvärlden.

Spectre v2 Gateway

Back To Top
Sök