skip to Main Content

I/O via nätverket.

ELAN3 används för att styra och övervaka larm, maskiner, fastigheter, serverhallar eller andra elektriska funktioner via ethernet. ELAN3 är en kompakt och prispressad produkt med in- och utgångar, I/O.

ELAN3 har fyra ingångar och en utgång eller tre ingångar och två utgångar, detta är konfigurerbart i produktens konfigurationsprogram. Ingångarna är digitala (av/på) och kan konfigureras som NO eller NC. Utgången är av open collector typ, dessutom har produkten stöd för åtta temperaturgivare för övervakning av driftstemperatur till.

ELAN3 har en inbyggd web-server för konfiguration. Styrning och övervakning sker via SNMP protokollet. ELAN3 är en produkt baserad på komponenter för kontinuerlig drift och produkten är inrymd i en kapsling för DIN-skensmontage.

elan3 i normkapsling
10-24 V
1 x 10/100
I/O-portar
Skruvplint
-20-55°C
Teknisk specifikation
Anslutning ethernet: RJ45, 10/100 BaseT Ethernet
Protokoll: SNMP
Övriga anslutningar: Skruvplint
Ingångar: 3-4 digitala
Utgångar: 1-2 digitala (150 mA)
Statusindikering: Lysdioder
Matningsspänning: 10-24V AC/DC
Kapsling: Plast
Vikt: 280 g
Temperaturområde: -30 till +55°C
Temperatursensorer: Upp till 8 st Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20
Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information
verktyg
Back To Top
Sök