skip to Main Content
Grunden till hela vår verksamhet började med radio och radiolänkar för trådlös kommunikation, vi har en lång erfarenhet av trådlösa förbindelser via radio. Med radiolänkar är det möjligt att trådlöst sammanlänka hushåll via trådlös fiber eller pumpstationer i kommuner via ett radiorouternätverk som når väldigt långa avstånd. Oavsett din tillämpning så är radiolänkar ett säkert sätt att nå från A till B och tillbaka med förutsägbara prestanda och driftskontinuitet.

Pålitlig radiolänk när prestanda räknas

I vårt utbud hittar du ett brett sortiment av trådlösa produkter för bredbandsanslutning som passar behoven i dagens och morgondagens nät. Radiolänkar och radioroutrar/bryggor som ger garanterade prestanda och med kapacitet som inte påverkas av hårt väder, som regn, snö, is, dimma eller vegetation.

Radiolänkar för långa avstånd

Nätverksdesign

Vi kan helt utan kostnad för dig ta fram ett förslag på trådlöst nätverk baserat på GPS-koordinater utifrån detta kan vi ge

Ett budgetpris så att du kan uppskatta de totala kostnaderna för ditt projekt
Förslag på tester på plats för att säkerställa att systemet fungerar ordentligt
Faktisk utformning av nätverket baserat på mätningarna
Ett totalpris för hela radionätverket inklusive radio, antenner med kablar, datakablar, kontakter och så vidare
Leverans av större mängd produkter på kort tid, våra tillverkare har egen produktion och korta ledtider
Installation och driftsättning med hjälp av våra partners

Till skillnad från rena radiolänkar/mikrovågslänkar behöver inte radioroutrarna från SATEL fri sikt för att kunna skicka data mellan två punkter. Faktum är att även träd, terräng och andra faktorer som påverkar inte behöver betyda att kommunikationen inte kommer att fungera. Därmed kan antennmaster hållas på lägre höjder vilket gör att totalkostnaden för ett radiorouternätverk vara avsevärt lägre än ett nätverk baserat på mikrovågslänkar. En radiorouter gör det möjligt att skapa ett eget oberoende radionätverk utan överraskande kostnader. Ett oberoende nätverk som kan användas som primär uppkoppling eller som backup-lösning för 4G-näten, fibernät eller satellitnätverk.

Radioroutern SATEL-XPRS

Radioroutrar används framför allt där du vill nå

Långa avstånd (upp till 100 km mellan stationerna)
Söker en licensfri kommunikation eller egen frekvens
Har en applikation som behöver moderata hastigheter (upp till 230 kbit/s)

Radioroutern SATEL-XPRS

SATEL XPRS är en kommunikationslösning där varje applikation bygger sitt privata radionät. Detta ger det kanske mest pålitliga dataöverföringsnäten på marknaden med förutsägbara prestanda och kontinuitet i uppkopplingen, driftskontinuitet. SATEL XPRS bygger på en smart IP-radiorouter: SATELLAR XT 5RC som erbjuder stabil uppkoppling, år ut och år in.

SATEL XPRS

Radio för vattenverk

SATELLAR i vattenverkRadio är perfekt för överföring av kritisk driftsdata i applikationer inom driftövervakning. Stockholm Vatten har Sveriges största VA-system och använder våra IP-radio för kommunikation mellan pumpstationer.

Stockholm Vatten

Radio för Smarta elnät

Smarta elnät med radiomodemPålitliga radionät är en framgångsfaktor för framtidens smarta elnät. Radioöverföring ger tillförlitlig överföring och är mycket lämpat för kritiska SCADA applikationer.

Radio i smarta elnät

Nå avlägsna platser

RADWIN 5000 jet, en snabb radiolänk

RADWIN utvecklar och tillverkar trådlösa länkar upp till 6 GHz. Radiolänkarna används för att bygga trådlösa bredbandsnät och som länkar till operatörer inom till exempel mobiltelefonnät.

Bredbandslänkar med hög kvalitet för en global marknad

RADWINs länkar utvecklas och tillverkas i Israel och har levererats till en uppsjö av länder och olika applikationer. RADWINs radiolänkar sammankopplar noder i publika och privata nät av alla slag, från små företag till stora företag, myndigheter och kommuner, elbolag, utbildnings- och finansinstitut. RADWINs produkter finns i punkt till punkt samt punkt till multipunktsutförande.

Backhaul-lösningar

RADWINs backhaul-lösningar för mobilnät hjälper mobiloperatörer att nå ut till abonnenter på landsbygden samt leverera bättre service i tätorter.

Bredbandsaccess

RADWIN’s breda utbud ger tjänsteleverantörer möjligheter att leverera höghastighetsinternet med dedikerad hastighet till sina kunder.

Radiolänkar från RADWIN

Privata nät

För den som vill äga och kontrollerar sitt näverk är RADWINs länkar ett bra val. Länkarna används av allt från små företag till stora företag, myndigheter och kommuner, elbolag, utbildnings- och finansinstitut över hela världen.

Säkerhet och övervakning

Behöver du uppfylla högt ställda kraven för kameraövervakning erbjuder RADWINs länkar snabb installation av kameror och säkerhetsanordningar på alla platser.

Fast eller mobilt

RADWINs länkar finns i två grundutföranden för fast kommunikation, RADWIN 2000 för punkt till punkt kommunikation och RADWIN 5000 för kommunikation mellan flera punkter. RADWIN fiber in motion är en variant av 5000-serien för överföring till och från fordon i rörelse och andra mobila objekt. 100 Mbit/s i upp till 250 km/h möjliggör allt från internetaccess i lokaltrafik till kommunikation med obemannade farkoster.

Basstation Radwin 2000

RADWIN 2000

Snabb radiolänk för punkt till punkt. Upp till 750 Mbit/s och möjlighet att bygga nätverk även utan fri sikt. Inomhus och utomhusenheter med olika bandbredder för flexibla nätverk.

RADWIN 2000

Radwin basstation

RADWIN 5000

Dessa höghastighetslänkar kan leverera upp till 250 Mbit/s per sektor. Med fyra basstationsmodeller och sex understationsmodeller finns möjlighet att bygga skräddarsydda nät med hög hastighet och för långa avstånd.

RADWIN 5000

Radiolänk på antennmast

RADWIN 5000 JET

RADWIN 5000 är en snabb bredbandslänk som klara upp till 40 km avstånd och urban miljö. Intelligent antennteknik är tålig mot störningar och når både längre och snabbare. En länk för dig som vill föra över din data snabbt, säkert och i svår miljö.

RADWIN 5000 JET

Radwin fiber in motion

Fiber in motion

RADWIN Fiber in Motion är en robust länk för hastighetskrävande fordonsapplikationer. Länken klarar upp till 250 km/h och kan då leverera data i upp till 100 Mbit/s. Olika utföranden speciellt avsedd för fordonsmontage finns.

Fiber in motion

Trådlös internetuppkoppling

Bredbandsaccess:

Bredbandsaccess kräver ofta en garanterad bandbredd (SLA) och där kan radiolänkarna från RADWIN användas för dedikerad bandbredd för varje radiolänk.

Trådlöst nätverk

Internetaccess via radiolänk

Trådlös höghastighetslänk

Radiolänkar för företag och organisationer erbjuder trådlöst nätverk med över 200 Mbit/s, högkapacitetsöverföring med operatörsklassad prestanda.

Trådlös höghastighetslänk

Trådlös kameraövervakning

Trådlös övervakningskamera

Videoövervakning via radiolänk ger bra prestanda även i urban miljö. Garanterad bandbredd, dedikerbar för varje användare.

Trådlös videoövervakning

Radwins radiolänkar

Vi lyfter på locket

Höghastighetsradiolänkar från RADWIN, vad skiljer dem från en wifi-länk? Vi rätar ut frågor om vad som utmärker en professionell höghastighetslänk och vilka krav som egentligen ställs på fri sikt.

RADWIN, länkar i praktiken

Back To Top
Sök