skip to Main Content

SATEL-LP8 kan nå mellan något hundratal meter upp till 5 kilometer beroende på hur terräng och andra förutsättningar ser ut.

Kompakt radiomodem för EU

SATEL-LP8 är ett radiomodem för det europeiska fria frekvensbandet runt 868 MHz, ett band som kännetecknas av bra vågutbredning även över litet längre avstånd.

Se mer om SATEL-LP
Radiomodemet från SATEL, SATEL-LP8 , har en frekvenshoppande radio som i kombination med AES128-bitars krypteringen borgar för hög säkerheten vid överföring. Radiomodemet kan användas i punkt till punktapplikationer eller i Meshnät där systemen kan rymma upp 250 noder i ett och samma nät.

Radiomodemets T-BUS-anslutning på fronten gör det möjligt att ansluta SATEL-LP I/O-moduler, upp till 32 I/O-moduler kan anslutas till en och samma radio.

Mer om kompatibla I/O-moduler

Teknisk specifikation SATEL-LP8
Frekvensområde: 869,4-869,65 MHz
Mottagarkänslighet: -103 dBm (120 kbit/s)
Uteffekt: 500 mW
Överföringshastighet: 0,3-115,2 kbit/s
Effektförbrukning: 1,6 W
Mått (LxBxH): 17,5 x 99 x 114,5 mm
Vikt: 190 g
Spänningsmatning: 19,2-30,5 VDC
Artikelnummer: F001030
Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information
Radiomodem för 869 MHz

SATEL-LP24 för 2,4 GHz

Radiomodem SATEL-LP-24SATEL-LP24 är ett radiomodem för det fria frekvensbandet 2,4 GHz vilket är ett globalt frekvensband för trådlös kommunikation.

SATEL-LP24

SATEL-LP9 -för USA-marknaden

SATEL radiomodem för 915 MHzRadiomodem för 915 MHz-bandet som används i nordamerika och sydamerika. I övrigt samma funktioner som ovanstående radiomodem.

SATEL-LP9

Back To Top
Sök